Union Catalogue

All records for The Royal Library (1345 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Stenbrohult i forntid och nutid II Bidrag till en sockenbeskrivning utgivna av Hembygdsföreningen Linné under redaktion av Gotth. Virdestam Virdestam Gotthard 1893-1937 Linné... 3058 Smålandspostens Boktryckeri 1923 Digital version available
Stirpium præcipuarum littoris et agri Nicæensis Enumeràtio methodica cum clencho aliquot Animalium ejusdem maris a Carolo Allionio ... Allioni Carlo 1728-1804 637c ad ripam Augustinorumapud Claudium-Joannem-Baptistam Bauche ... 1757 Digital version available
Stora svenska män 1 tecknade för folket af en Sweriges dotter [Emilie Charlotta Risberg] Risberg Emilie 1815-1890 Linné... 2730 Bonnier 1863 Digital version available
Storm-väders-fogelen beskrifven af Carl Linnæus Linné Carl von 1707-1778 1145 1745 Digital version available
Studier i den Linnéanska nomenclaturen och synonymiken af Ewald Ährling Ährling Ewald 1707-1778 37a Abr. Bohlins Boktryckeri 1872 Digital version available
Studies in Linnaean method and nomenclature John Lewis Heller Heller John Lewis 1906- 3898 P. Lang cop. 1983 Digital version available
Supplementum plantarum Systematis vegetabilium editionis decimæ tertiæ, Generum plantarum editionis sextæ, et Specierum plantarum editionis secundæ editum a Carolo a Linné Linné Carl von 1707-1778 574 impensis Orphanotrophei 1781 Digital version available
Supplementum plantarum Systematis vegetabilium editionis decimæ tertiæ, Generum plantarum editionis sextæ, et Specierum plantarum editionis secundæ editum a Carolo a Linné Linné Carl von 1707-1778 3835 impensis Orphanotrophei 1781 Digital version available
Supplementum plantarum Systematis vegetabilium editionis decimæ tertiæ, Generum plantarum editionis sextæ, et Specierum plantarum editionis secundæ editum a Carolo a Linné Linné Carl von 1707-1778 502 impensis Orphanotrophei 1781 Digital version available
Surinamensia Grilliana ... Præside ... D:n Doct. Carolo Linnæo ...curiosis examinanda sistit ... Petrus Sundius ... D. XVIII. Junii. Anni MDCCXLIIX Linné Carl von 1707-1778 1486 typis Laurentii Salvii 1748 Digital version available
Surinamensia grilliana præside D. D. Car. Linnæo proposita a Petro Sundio ... Upsaliae 1748, Junii 18 Linné Carl von 1707-1778 1489 1787 Digital version available
Svar på frågan huru kunna maskar, som göra skada på frukt- träd, medelst blommornas och löfvens affrätande, bäst förekommas och fördrifvas? hvilken fråga, af kongl. vetensk. academien blef upgifven, år 1762 Bergman Torbern Olof 1735-1784 Lerche... 568 tryckt hos directeuren Lars Salvius 1763 Digital version available
Svar på frågan huru kunna maskar, som göra skada på frukt- träd, medelst blommornas och löfvens affrätande, bäst förekommas och fördrifvas? hvilken fråga, af kongl. vetensk. academien blef upgifven, år 1762 Bergman Torbern Olof 1735-1784 Lerche... 1199 tryckt hos directeuren Lars Salvius 1763 Digital version available
Sveden en bergsmansgård i Stora Kopparbergslagen av Sigurd Erixon Erixon Sigurd Emanuel 1888-1968 4673 tryckt hos Victor Pettersons bokindustriaktiebolag 1934 Digital version available
Svensk Plutarch för ungdom med sjuttiotvå porträtter Linné Carl von 1707-1778 2716 tryckt hos P. G. Berg 1849 Digital version available
Svensk flora Flora Svecica redaktion Gunnar Broberg ... [et al.] utgiven i samarbete med Svenska Linné-Sällskapet Linné Carl von 1707-1778 Broberg... 4455 Forum 1986 Digital version available
Svenska ört-slagen eller Kort afhandling, om sättet at efter botaniske grunder urskilja svenska växterna, til classer, ordningar och slägter af S. L. [i. e. Samuel Liljeblad] Liljeblad Samuel 1761-1815 746aa 1791 Digital version available
Swenskt höfrö Beskrifwit af Carl Linnæus ... Linné Carl von 1707-1778 384 1742 Digital version available
Symbolæ ad historiam litterariam Sveciæ Sectionis I, pars 1,Continens anecdoton Linnæanum quam ... præside Erico Gust. Geijer ... pro gradu philosophicoedidit Johannes Arvidus Afzelius ... Linné Carl von 1707-1778 231 excudebant Regiæ Academiæ Typographi 1827 Digital version available
Synopsis florae Germanicae et Helveticae Pars 1-3 exhibens stirpes phanerogamas rite cognitas, quae in Germania, Helvetia, Borussia et Istria sponte crescunt atque in hominum usum copiosius coluntur, secundum systema Candolleanum digestas, praemissa generum dispositione secundum classes et ordines systematis Linnaeni Conscripta auctore Guil. Dan. Jos. Koch Koch Wilhelm Daniel Joseph 1771-1849 844c sumptibus Friederici Wilmanssumptibus Gebhardt et Reisland 1843-1845 Digital version available