Union Catalogue

All records for The Royal Library (1212 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Carl von Linné geniets kamp för klarhet Elis Malmeström Malmeström Elis 1895-1977 4383 Bonniers 1964 Digital version available
Carl von Linné hans lefnad berättad för svenska folket af Carl Kastman Kastman Carl 1832-1912 2860 Norstedt 1906 Digital version available
Carl von Linné i urval av Björn Julén Julén Björn Linné Carl von... 4196 Aldus Bonnier 1962 Digital version available
Carl von Linné minnestal hållet i Svenska Läkaresällskapet den 14 maj 1907originalartiklar af Erik Müller Müller Erik 2910 1907 Digital version available
Carl von Linné några minnesord af Gustaf Retzius Retzius Gustaf 1842-1919 2958 Norstedts 1908 Digital version available
Carl von Linné urval av Knut Hagberg Linné Carl von 1707-1778 4195 Piccolo 1965 Digital version available
Carl von Linné 1778-1978 utställning i Uppsala Universitetsbibliotekexhibition catalogue with summaries in english Linné Carl von 1707-1778 4586 1978 Digital version available
Carl von Linné als botanischer Forscher und Schriftsteller von C. A. M. Lindman Lindman C. A. M. 2925 Gustav Fischer 1908-[1909] Digital version available
Carl von Linné som läkare och hans betydelse för den medicinska vetenskapen i Sverige helsningsskrift, som med anledning af fyrahundraåriga jubelfesten den 5 September 1877 vördsamt tillegnas Kongl. Universitetet i Upsala å Finska Vetenskapssocietetens vägnar af Otto E.A. Hjelt Hjelt Otto E. A. 994 1877 Digital version available
Carl von Linné såsom mineralog af Hj. Sjögren Sjögren Hj 1033 Almquist & Wiksells 1907 Digital version available
Carl von Linné und die deutschen Botaniker seiner Zeit Ausstellung zu 300jährigen Bestehen des Botanischen Gartens im Rahmen des 500jährigen Jubiläums der Eberhard-Karls-Universität, veranstaltet von der Universitätsbibliothek Tübingen, 3.-10. Juni 1977Katalog mit der Festvorträgen von Carl-Martin Edsmann und Carl-Otto von Sydow bearbeitet von Annemarie Klotz und Helmut Oehling Linné Carl von 1707-1778 Klotz... 4615 Universitätsbibliothek 1977 Digital version available
Carl von Linné's Bedeutung als Naturforscher und Arzt [übers. aus dem Schwedischen] Schilderungen hrsg. von der Königl. Schwedischen Akademie der Wissenschaften anlässlich der 200-jährigen Wiederkehr des Geburtstages Linné's Lönnberg Einar Aurivillius Chr... 4403 Martin Sändig 1968 Digital version available
Carl von Linné's betydelse såsom naturforskare och läkare skildringar utgifna af Kungl. Vetenskapsakademien i anledning af tvåhundraårsdagen af Linnés födelse Aurivillius Chr Hjelt Otto E. A.... 2923 Almqvist & Wiksell 1907 Digital version available
Carl von Linné's forbindelse med Norge af Ove Dahl (udgivet af det Kongl. Norske Videnskabers Selskab i anledning af 200-årsdagen for Linné's fødsel 23. mai 1907)(udgivet af det Kongl. Norske Videnskabers Selskab i anledning af 200-aarsdagen for Linné's fødsel 23. mai 1907) Dahl Ove f. 1862 2931a A/S Adresseavisens Bogtrykkeri 1907 Digital version available
Carl von Linné, hans personlighet och livsgärning av Elsa Ribbing med förord av Carl Forsstrand Ribbing Elsa 1875-1935 2995 Lindblad 1918 Digital version available
Carl von Linnés Anteckningar öfver nemesis divina utgifne af Elias Fries och Th. M. Fries Linné Carl von 1707-1778 1065 Ed. Berling 1878 Digital version available
Carl von Linnés Dalaresa Iter Dalekarlicum Linné Carl von 1707-1778 3932 Natur och Kultur 1964 Digital version available
Carl von Linnés Gotländska resa förrättad 1741 utg. och kommenterad av Bertil Molde efterskrift av Knut Hagberg Linné Carl von 1707-1778 4328 Natur och Kultur 1969 Digital version available
Carl von Linnés Lappländska resa Linné Carl von 1707-1778 4323 Natur och Kultur 1960 Digital version available
Carl von Linnés Skånska resa förrättad 1749 redigerad och med inledning av Knut Hagberg Hagberg Knut 1900-1975 Linné... 4333 Natur och Kultur 1963 Digital version available