Union Catalogue

All records for The Royal Library (1212 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Carl von Linnés Skånska resa 1749 faksimiledition efter 1751 års originalupplaga andra tryckningen utgivare: John Kroon Linné Carl von 1707-1778 4332 A.-B. Malmö Ljustrycksanstalt 1956 Digital version available
Carl von Linnés Svenska arbeten Första bandet i urval och med noter utgifnaaf Ewald Ährling Linnés Carl von 1707-1778 2484 Albert Bonniers Förlag 1879 Digital version available
Carl von Linnés Västgöta resa 1746 faksimiledition efter 1747 års originalupplaga utgivare: John Kroon Linné Carl von 1707-1778 3943 A.-B. Malmö Ljustrycksanstalt 1956 Digital version available
Carl von Linnés Västgötaresa förrättad 1746 Linné Carl von 1707-1778 3944 Natur och kultur 1961 Digital version available
Carl von Linnés anteckningar öfver Nemesis divina inbjudnings-skrift till morgondagens philosophiska promotion från Upsala universitets stiftelse den sjuttiondesjunde af tillförordnad promotor Elias Fries ... Fries Elias 1794-1878 1060 Kongl. Academiska boktryckeriet 1848 Digital version available
Carl von Linnés betydelse såsom naturforskare och läkare [4] Skildringar utgifna af Kungl. Vetenskapsakademien i anledning af tvåhundraårsdagen af Linnés födelseaf A. G. Nathorst Nathorst A. G. 1029 Almqvist & Wiksells Boktryckerie 1907 Digital version available
Carl von Linnés brefvexling förteckning upprättad af Ewald Ährling och tryckt på Kongl. Vetenskapsakademiens bekostnad Ährling Ewald 1837-1888 2485 P. A. Norstedt & söner 1885 Digital version available
Carl von Linnés religiösa åskådning av Elis Malmeström Malmeström Elis 1895-1977 3043 Svenska kyrkans diakonistyrelses bokförlag 1926 Digital version available
Carl von Linnés vistande i Lund och bref till E. G. Lidbeck inbjudningsskrift till den minnesfest öfver Carl von Linné som det Carolinska universitetet firar å Akademiska föreningens i Lund festsal den 10 januari 1878 Linné Carl von 1707-1778 2773 fr. Berlings Boktryckeri och Stilgjuteri 1878 Digital version available
Carl von Linnés Öländska och Gotländska resa 1741 Linné Carl von 1707-1778 3938 A.-B. Malmö Ljustrycksanstalt 1957 Digital version available
Carl von Linnés Öländska resa förrättad 1741 [edited by C. Forsstrand] Linné Carl von 1707-1778 204 Albert Bonniers förlag 1907 Digital version available
Carl von Linnés Öländska resa, förrättad 1741 utgiven och kommenterad av Bertil Moldeefterskrift av Knut Hagberg Linné Carl von 1707-1778 4341 Natur och kultur 1974 Digital version available
Caroli ... de Geer ... Genera et species insectorum e generosissimi auctoris scriptis extraxit, digessit, Latine qvoad partem reddidit, et terminologiam insectorum Linneanamaddidit Anders Jahan Retzius Geer Carl de 1225c apud Siegfried Lebrecht Crusium 1783 Digital version available
Caroli A Linné ... Clavis medicinae duplex, exterior et interior Linné Carl von 1707-1778 981 Martini 1767 Digital version available
Caroli Allionii ... Rariorum Pedemontii Stirpium Specímen Primum Allioni Carlo 1728-1804 635e Excudebant Zappata, et Avondus 1755 Digital version available
Caroli C. a Linné ... Plantarum rariorum Horti Upsaliensis fasciculus primus sistens descriptiones et figuras plantarum minus cognitarum Caroli C. a Linné Linné Carl von 1741-1783 3822 impensis Siegfried Lebrecht Crusii 1767 Digital version available
Caroli Linnaei ... Disquisitio de quaestione ab Academia imperiali scientiarum Petropol in annum MDCCLIX. pro praemio proposita sexum plantarum argumentis et experimentis nouis, praeter adhuc iam cognita, vel corroborare, vel impugnare, praemissa expositione historica et physica omnium plantae partium, quae aliquid ad foecundationem et perfectionem seminis et fructus conferre credunturab eadem Academia die VI. Septembris MDCCLX. in conuentu publico praemio ornat Linné Carl von 1707-1778 2115 typis Academiae Scientiarum 1760 Digital version available
Caroli Linnaei ... Genera plantarum Tom. I-II Linné Carl von 1707-1778 327 Sumtibus Dieterichianis 1830-1831 Digital version available
Caroli Linnaei ... Philosophia botanica in qua explicantur fundamenta botanica cum definitionibus partium, exemplis terminorum, observationibus rariorum, adiectis figuris aeneis Linné Carl von 1707-1778 446 Typis Joannis Thomae Nobil. de Trattnern 1783 Digital version available
Caroli Linnaei ... Philosophia botanica in qua explicantur fundamenta botanica cum definitionibus partium, exemplis terminorum, observationibus rariorum, adiectis figuris æneis Linné Carl von 1707-1778 444 Typis Joannis Thomæ Nob. de Trattnern 1770 Digital version available