Union Catalogue

All records for Missouri Botanical Garden (452 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Carl v. Linnés vistande i Lund och bref till E.G. Lidbeck : inbjudningsskrift till den minnesfest öfver Carl von Linné som det Carolinska universitetet firar å Akademiska Föreningens i Lund festsal den 10 Januari 1878 / [Gustaf Ljunggren] Ljunggren, Gustaf, 1823-1905. 2773 Fr. Berlings Boktryckeri och Stilgjuteri 1878 Digital version available
Carl von Linné's Anteckningar öfver Nemesis divina / utgifne af Elias Fries och Th. M. Fries. Linné, Carl von, 1707-1778. 1065 Lundquistska bokhandeln 1878 Digital version available
Några af de i Sverige befintliga Linnéanska handskrifterna, kritiskt skårskådade / af Ewald Ährling. Ährling, Ewald, 1837-1888. 2a Fr. Berlings Boktryckeri och Stilgjuteri 1878 Digital version available
Minnesord öfver Carl von Linné : vid Kongl. Vetenskaps-akademiens sammankomst den 10 januari 1878 / af P.H. Malmsten ... Malmsten, Pehr Henrik, 1811-1883. 2778 P.A. Norstedt 1878 Digital version available
Om Linnés betydelse i botanikens historia : med anledning af Linné-festen i Lund den 10 Januari 1878 / af J.G. Agardh. Agardh, Jacob Georg, 1813-1901. 868 Fr. Berlings boktr. och stilgjuteri 1878 Digital version available
Festen till Carl von Linnés minne i Upsala den 10 januari 1878. 2782 Lundequist 1878 Digital version available
Carl von Linnés Svenska arbeten i urval och med noter utgifna / af Ewald Ährling. Linné, Carl von, 1707-1778. 2484 A. Bonnier 1878-1880 Digital version available
Blomster-konungen : bilder ur Linnés lif / af Herman Sätherberg. Sätherberg, Herman, 1812-1897. 2789 P.A. Norstedt 1879 Digital version available
Index perfectus ad Caroli Linnaei Species plantarum nempe earum primam editionem (anno 1753) / collatore Ferdinando de Mueller. Mueller, Ferdinand von, 1825-1896. 483 M'Carron, Bird & Socii 1880 Digital version available
Spicilegia Linnaeana / C.A. Dohrn. Dohrn, Carl August, 1806-1892. 2740 Entomologischer Verein zu Stettin 1880-1881] Digital version available
Le Linnaea borealis (Lin.) : appartient-il à la flore française? / par William Barbey. Barbey, William, 1847-1918. 290 E. Martinet 1881 Digital version available
Pflanzen-Atlas nach dem Linné'schen System ... / von Carl Hoffman. Hoffmann, Carl, 1802-1883. 4275 Verlag von Jul. Hoffmann ... 1881 Digital version available
Carl von Linnés brefvexling / förteckning upprättad of Ewald Ährling och tryckt på Kongl. vetenskapes akademiens bekostnad. Ährling, Ewald, 1837-1888. 2485 P.A. Norstedt & Söner 1885 Digital version available
Through the fields with Linnaeus : a chapter in Swedish history / by Mrs. Florence Caddy. Caddy, Florence, 1837- 2809 Longmans, Green, and Co. 1887 Digital version available
Fundamentos botánicos de Cárlos Linneo : que en forma de aforismos exponen la teoría de la ciencia botánica. Linné, Carl von, 1707-1778. 272 Oficina Tip. de la Secretaría de fomento 1887 Digital version available
The flora of Switzerland / by A. Gremli ;translated into English by Leonard W. Paitson from the fifth edition of the Excursionsflora für die Schweiz. Gremli, August, 1833-1899. 863f O. Füssli 1888 Digital version available
The floral king : a life of Linnaeus / by Albert Alberg ... Alberg, Albert. 2814 W.H. Allen & Co. 1888 Digital version available
Bidrag till en lefnadsteckning öfver Carl von Linné / af Th. M. Fries. Fries, Theodor Magnus, 1832-1913. 2827 Akademiska Boktryckeriet Edv. Berling 1893-1899 Digital version available
Caroli Linnaei Hortus uplandicus : med inledning och förklaringar / af Th.M. Fries. Linné, Carl von, 1707-1778. 236 Akademiska Boktryckeriet, Edv. Berling 1899 Digital version available
Caroli Linnaei Hortus uplandicus med inledning och förklaringar : inbjudningsskrift till afhörande af den offentliga föreläsning med hvilken professoren i anatomi, medicine doktorn Johan August Harald Hammar tillträder sitt embete / af Th.M. Fries ... Linné, Carl von, 1707-1778. 237 Akademiska boktryckeriet, Edu. Berling 1899 Digital version available