Union Catalogue

All records for Missouri Botanical Garden (452 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Bibliotheca botanica suecana ab antiquissimis temporibus ad finem anni MCMXVIII, auctore Th. O.B.N. Krok. Svensk botanisk litteratur från äldsta tider t.o.m. 1918, av Th. O.B.N. Krok. Utg. efter författarens död. Krok, Th. O. B. N. 1834-1921. 3714 Almqvist & Wiksells boktryekeri-a.-b. (i distribution) 1925 Digital version available
Studier öfver salices i Linnés herbarium / af S.J. Enander. Enander, Sven Johan, 1847-1928. 3502 Almqvist & Wiksells boktri 1907 Digital version available
Skrifter af Carl von Linné : utgifna af Kungl. svenska vetenskapsakademien. Linné, Carl von, 1707-1778. 28 Almqvist & Wiksells Boktryckeri-a.-b. 1905-1913 Digital version available
Early investigations of North American flora : with special reference to Linnaeus and Kalm / by H.O. Juel. Juel, H. O. 1863-1931. 899 Almqvist & Wiksells Boktryckeri 1920] Digital version available
A revision of Kalm's herbarium in Upsala. Juel, H. O. 1863-1931. 903 Almqvist & Wiksells Boktryckeri 1921] Digital version available
Linnéska institutets skrifter. Första häftet (tryckt i Uppsala 1807) / med fullständigad text och inledning ånyo utgifvet [av J.M. Hulth]. Forselles, Jacob Henric af, 1785-1855. friherre, Gyllenhal, Lars Herman,... 2867a Almqvist & Wiksells Boktr. 1906 Digital version available
Växternas förvandling : metamorphosis plantarum / akademisk avhandling under Linnés praesidium, Upsala 1755 ; översatt frän Latinet av C.A. Brolén. Linné, Carl von, 1707-1778. 1863 Almqvist & Wiksells 1921 Digital version available
Bibliographia Linnaeana : matériaux pour servir à une bibliographie Linnéenne / recueillis par J.M. Hulth. Partie I--livraison I. Hulth, J. M. 1865-1928. 3681 Almqvist & Wiksells 1907 Digital version available
Hortus Linnaeanus : an enumeration of plants cultivated in the botanical garden of Upsala [sic] during the Linnean period / compiled by H.O. Juel. Juel, H. O. 1863-1931. 428 Almqvist & Wiksells 1919 Digital version available
Minnesfesten öfver Carl von Linné den 25 maj 1907 : beskrifning på uppdrag af Kungl. vetenskapsakademien / utarbetad af J.A. Bergstedt. Bergstedt, Jakob Adrian, 1853- 2971 Almqvist & Wiksells 1910 Digital version available
Carl von Linnés betydelse såsom naturforskare och läkare : skildringar utgifna af Kungl. vetenskapsakademien i anledning af tvåhundraårsdagen af Linnés födelse. Hjelt, Otto E. A. 1823-1913. Lönnberg, Einar, 1865-... 2923 Almqvist & Wiksells 1907 Digital version available
A Linnaean herbarium in the Natural History Museum in Stockholm / by C.A.M. Lindman. Lindman, C. A. M. b. 1856. 3503 Almqvist & Wiksell 1907-1909 Digital version available
Carl von Linné / af Oscar Levertin. Levertin, Oscar, 1862-1906. 2863 Albert Bonniers förlag 1911 Digital version available
Linnéporträtt : vid Uppsala universitets minnesfest på tvåhundraårsdagen af Carl von Linnés födelse / Å universitets vägnar af Tycho Tullberg. Tullberg, Tycho, 1842-1920. 3321 Aktiebolaget Ljus 1907 Digital version available
Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné / med understöd af Svenska staten utgifna af Upsala universitet. Linné, Carl von, 1707-1778. 2489 Aktiebolaget Ljus 1907-1922 Digital version available
Caroli Linnaei Hortus uplandicus med inledning och förklaringar : inbjudningsskrift till afhörande af den offentliga föreläsning med hvilken professoren i anatomi, medicine doktorn Johan August Harald Hammar tillträder sitt embete / af Th.M. Fries ... Linné, Carl von, 1707-1778. 237 Akademiska boktryckeriet, Edu. Berling 1899 Digital version available
Caroli Linnaei Hortus uplandicus : med inledning och förklaringar / af Th.M. Fries. Linné, Carl von, 1707-1778. 236 Akademiska Boktryckeriet, Edv. Berling 1899 Digital version available
Linnéfest skrifter Swederus, M. B. 1840-1916. Enander, Sven Johan, 1847-1928.... 2933 Akademiska Boktryckeriet, Edv. Berling 1907 Digital version available
Bidrag till en lefnadsteckning öfver Carl von Linné / af Th. M. Fries. Fries, Theodor Magnus, 1832-1913. 2827 Akademiska Boktryckeriet Edv. Berling 1893-1899 Digital version available
Carl von Linnés forbindelse med Norge / af Ove Dahl. Collegium botanicum Linnaeanum : calamo exceptum a Borchgrewink Upsaliae ao 1766 et exscriptum ab eodem Nidrosiae ao 1767 observationibus propria mea manu adjectis / J.E. Gunnerus. Dahl, Ove, b. 1862. 2931a Adresseavisens 1907 Digital version available