Union Catalogue

All records for Missouri Botanical Garden (452 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Observationes in materiam medicam / ... praeside ... Carolo à Linné ... publice censurae submittit ... Johannes Lindwall ... Linné, Carl von, 1707-1778. 2419 Typis Edmannianis 1772 Digital version available
Dissertatio de Viola ipecacuanha, quam ... praeside ... Carolo v. Linne ... publicae ventilationi offert auctor Daniel Wickman. Linné, Carl von, 1707-1778. 2436 Typis Edmannianis 1774 Digital version available
Fraga vesca / ... praeside ... Carolo à Linné ... publicae ventilationi proposita ... Svenone Andr. Hedin ... Linné, Carl von, 1707-1778. 2417 Typis Edmannianis 1772 Digital version available
Planta Aphyteia praeside Carolo à Linné ; auctor Ericus Acharius. Linné, Carl von, 1707-1778. 2457 Typis Edmannianis 1776 Digital version available
Dissertationem inauguralem, de maro ... praeside ... D:no Doct. Carolo v. Linné ... ; publicae ventilatione offert auctor Joh. Adolph. Dahlgren. Linné, Carl von, 1707-1778. 2434 Typis Edmannianis 1774 Digital version available
Dissertatio medica de ledo palustri : quam conf. experient. fac. medicae in reg. acad Upsaliensi / praeside viro nobiliss. atque generosissimo, D:no Doct. Carolo à Linne ... ; publicae bonorum cenjurae submittit auctor et respondens stipendiarius regius, Johannes Petr. Westring ... Linné, Carl von, 1707-1778. 2441 Typis Edmannianis 1775? Digital version available
Plantae Surinamenses / ... praeside ... Doct. Carolo Linné ... publice ventilandam offert ... Jacob Alm ... Linné, Carl von, 1707-1778. 2438 Typis Edmannianis 1775 Digital version available
Hypericum : praeside ... D:no Doct. Carolo à Linné / pro gradu doctoris ... exhibet Carolus Nicol. Hellenius ... Linné, Carl von, 1707-1778. 2459 Typis Edmannianis 1776 Digital version available
Caroli Linnaei eq. Literas XInas ad Alex. Gardenium D. Med. Carolinensem : datas necdum promulgatas / edidit A.F. Lueders. Linné, Carl von, 1707-1778. 2472 Typis Christ. Frid. Mohr 1829 Digital version available
Recensio plantarum villa atque horto praesertim botanico Francisci Caetani : ducis comphrehensarum juxta C. Linnaei, et A.L. Jussieu / systemata dispositarum ab Antonio Valente. Valente, Antonio, fl. 1803. 783a Typis Caetani ; 1803 Digital version available
Richardi Relhan ... Flora cantabrigiensis : exhibens plantas agro cantabrigiensi indigenas, secundum systema sexuale digestas ; cum characteribus genericis, diagnosi specierum, synonymis selectis, nominibus trivialibus, loco natali, tempore inflorescentiae. Relhan, Richard, 1753-1823. 700ca Typis Academicis Excudebat J. Archdeacon :Veneunt apud J. & J. Merrill ... [and 5 others] 1785 Digital version available
Theoria generationis et fructificationis plantarum cryptogamicarum Linnaei : mere propriis observationibus et experimentis superstructa, dissertatio quae praemio ab Academia Imperiali Petropolitana pro anno 1783, proposito ornata est / auctore Ioanne Hedwig. Hedwig, Johannes, 1730-1799. 692 Typis Academiae Imper. Scientiarum 1784 Digital version available
Minnen af lediga stunder / J.W. Beckman. Beckman, Johan Wilhelm, 1792-1873. 2662 Tryckte hos Samuel Rumstedt 1824 Digital version available
Linnéska Samfundets handlingar : för år 1832. 3751 Tryckta hos H.G. Nordström 1833 Digital version available
Grifte-tal öfver välborne Herrn Herr Carl von Linné ... : hållet i Upsala Domkyrka, den 30 November 1783, då den å svärds-sidan utgångna von Linnéiska ättens sköldemärke sönderslogs / af David Schulz von Schulzenheim. Schulz von Schulzenheim, David, 1732-1823. 3846 Tryckt hos directeuren Johan Edman 1784 Digital version available
Tal, om jordenes tillväxt : hållit i Kongl. Academien i Upsala vid tilfälle af en promotions act. då medic. licentiaten H:r Johan Westman 1743 emottog doctors hatten / af Carl von Linné ... Förfvänskadt. Linné, Carl von, 1707-1778. 1386 Tryckt hos Lars Kumblins Enka 1776 Digital version available
Åminnelse-tal öfver Kongl. Vetenskaps Academiens framledne ledamot ... Herr Carl von Linné : hållet I Kongl. Maj:ts h̊oga ̊ofvervaro f̊or Kongl. Vetenskaps Academien den 5 December, 1778 / af Kongl. Academiens ledamot Abraham Bäck ... Bäck, Abraham, 1713-1795. 2594 Tryckt hos Joh. Georg Lange 1779 Digital version available
Tal vid invignings acten af den nya akademiska trågården dess orangerie och samlings-salar : med Kongl. Maj.ts allernådigste tillstånd hållit i Upsala uti den nya botaniska lårosalen d. 25 Maji 1807, då tillika firades framledne archiaterns och ridderens Carl von Linnés hundra-åriga födelse-dag / af Carl Peter Thunberg ... Thunberg, Carl Peter, 1743-1828. 2646 Tryckt hos Joh. Fr. Edman ... 1807 Digital version available
Deliciae naturae : tal, hållit uti Upsala dom-kyrka år 1772 den 14 decemb. vid rectoratets nedläggande / af Carl v. Linné ... ; efter de studerandes åstundan, på svenska öfversatt och utgifvit. Linné, Carl von, 1707-1778. 2426 Tryckt hos J.G. Lange 1773 Digital version available
Minne af von Linné fader och son / af Sv. Hedin. Hedin, Sven Anders, 1750-1821. 2647 Tryckt hos H. A. Nordström 1808 Digital version available