Union Catalogue

All records for Uppsala University Library (1858 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Nomenclator extemporaneus rerum naturalium: plantarum, insectorum, conchyliorum, secundum systema naturæ Linnæanum. Editus a Carol. Clerck ... Stockholmiæ, typis Laurentii Ludovici Grefingii, 1759. Clerck, Carl Alexander, 1709-1765 66 1759 Digital version available
Nomenclator botanicvs, sistens plantas omnes in Caroli a Linné speciebvs plantarvm ab illvstri D. Carolo Lvdovico Willdenow envmeratas. Cvravit comes L. F. V. Henckel a Donnersmark .. Henckel von Donnersmarck, Leo Felix Victor, 1785-1861 514 1803-1812 Digital version available
Nomenclator botanicvs envmerans plantas omnes in Systematis natvræ edit XII. specier. plantarvm edit. II et Mantissis binis a ... Car. von Linné ... descriptas. Retzius, Anders Jahan, 1742-1821 83 1772 Digital version available
Nomenclator botanicus sistens omnes plantas in Caroli a Linné speciebus plantarum a Carolo Ludovico Willdenowio enumeratas. Editio altera. Curavit L. F. V. comes Henckel a Donnersmarck. Henckel von Donnersmarck, Leo Felix Victor, 1785-1861 515 1821 Digital version available
Noctiluca marina, quam, consensu experient. Facult. Med. in Reg. Acad. Upsaliensi, sub præsidio ... D. D. Caroli Linnæi ... publice ventilandam sistit Carolus Frid. Adler, Holmiensis. In aud. Carol. Maj. d. [9.] Jun. a. MDCCLII. Linné, Carl von, 1707-1778 1673 1752 Digital version available
Nikolaus Joseph Edlen von Jacquin's ... Anleitung zur Pflanzenkenntnisz nach Linné's Methode. Zum Gebrauche seiner theoretischen Vorlesungen. Jacquin, Nicolaus Joseph von, 1727-1817 4725 1792 Digital version available
Nikolaus Joseph Edlen von Jacquin's ... Anleitung zur Pflanzenkenntnisz nach Linné's Methode. Zum Gebrauche seiner theoretischen Vorlesungen. Jacquin, Nicolaus Joseph von, 1727-1817 696 1785 Digital version available
Nikol. Joseph Edlen von Jacquin's Anleitung zur Pflanzenkenntnis nach Linné's Methode. Zum Gebrauche der Vorlesungen an der Universität. Zweyte, vermehrte Auflage. Jacquin, Nicolaus Joseph von, 1727-1817 698 1800 Digital version available
Nicolaus Linnaeus källare i Stenbrohult Lindberg, Assar M., 1894-1977 4306 förf Smålandsposten 1967 Digital version available
Nemesis divina : [Den gudomliga vedergällningen] / utgiven av Elis Malmeström och Telemak Fredbärj. Linné, Carl von, 1707-1778 4299 Bonnier Bonnier 1968 Digital version available
Nemesis divina / Carl von Linné ; nach der schwedischen Ausgabe von Elis Malmeström und Telemak Fredbärj ; hrsg. von Wolf Lepenies und Lars Gustafsson ; aus dem Lateinischen und Schwedischen übers. von Ruprecht Volz Linné, Carl von, 1707-1778 4607 Hanser cop. 1981 Digital version available
Nemesis divina / Carl von Linné ; edited and translated with an introduction and explanatory notes by M.J. Petry. Linné, Carl von, 1707-1778 4540 Kluwer Academic 2001 Digital version available
Nemesis divina / Carl von Linné ; bezorgd en vertaald door Trudi de Vlaming-van Santen en Michael John Petry ; ingeleid door J.M.M. de Valk Linné, Carl von, 1707-1778 4606 Kok Agora ;Pelckmans 1996 Digital version available
Nemesis divina / Carl von Linné ; [utgiven och kommenterad, samt med efterskrift av Knut Hagberg]. Linné, Carl von, 1707-1778 3982 Natur och kultur 2005 Digital version available
Nemesis divina / Carl von Linné ; [med kommentar och efterskrift utgivna av Knut Hagberg]. Linné, Carl von, 1707-1778 4300 Natur & kultur Ronzo 1960 Digital version available
Nemesis divina Weis-Ulmenried, Anton 1066 1903 Digital version available
Nemesis Divina-anteckningarna i Linné-kulten Granit, Ragnar, 1900-1991 4788 1942 Digital version available
Nemesis Divina eller Guds sätt att redan här i tiden vedergälla menniskors onda gerningar : uppsatser med anledning så väl af framlidne Arkiater Carl von Linnés Anteckningar härom, som ock af samtal med en af hans lärjungar, samt af egna och andras iakttagelser rörande detta ämne / af C. G. Rollin Rollin, Carl-Gustaf, 1797-1867 1064 P.A. Huldbergs bokhandel 1857 Digital version available
Nectaria florum Linné, Carl von, 1707-1778 2210 1786 Digital version available
Natuurlyke historie, of uitvoerige beschryving der dieren, planten en mineraalen, volgens het samenstel van ... Linnæus. Met naauwkeurige afbeeldingen. Eerste deels, derde stuk. [D. 1:3], Vervolg der zoogende dieren. Houttuyn, M. 1720-1798 73 1762 Digital version available