Union Catalogue

All records for British Library (2112 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
The elements of botany; ... being a translation of the Philosophia botanica and other treatises of ... Linnæus; to which is added an Appendix, wherein are described some plants lately found in Norfolk and Suffolk, etc. By H. Rose. Linné, Carl von, 1707-1778. 470 1775 Digital version available
C. Linnæi ... Bibliotheca botanica recensens libros plus quam mille de plantis huc usque editos ... cum explicatione. Fundamentorum botanicorum pars 1me. (C. Linnæi ... Fundamenta botanica quæ majorum operum prodromi instar theoriam scientiæ botanices per breves aphorismos tradunt.). Linné, Carl von, 1707-1778. 250 1736 Digital version available
Tre tal. Utgivna av Arvid Hj. Uggla. (Tal om märkvärdigheter uti insecterna.-Tal vid deras Kongl. Majesteters höga närvaro.-Deliciae naturae.). Linné, Carl von, 1707-1778. 4198 1954 Digital version available
Linné i Dalarna : Carl Linnaeus dagbok från resan i Dalarna 1734 med åtskilliga stycken ur hans dalska och lapska floror, ur hans Diaeta naturalis, Flora oeconomica, ur brev m.m. : en antologi / sammanställd av Bertil Gullander. Linné, Carl von, 1707-1778. 4303 Forum 1980 Digital version available
Caroli a Linné Species plantarum exhibentes plantas rite cognitas ad genera relatas cum differentiis specificis, nominibus trivialibus, synonymis selectis, locis natalibus secundum systema sexuale digestas. Linné, Carl von, 1707-1778. 512 Impensis G.C. Nauk 1797-1830 Digital version available
Caroli Linnæi Adonis stenbrohultensis. Inledning, noter och efterskrift av Telemak Fredbärj. Linné, Carl von, 1707-1778. 4142 1951 Digital version available
Het XIX classe van de Genera plantarum van ... C. L., Syngenesia genaamt. Opgeheldert en vermeerdert. Mitsgaders een berigt van een nieuw-botanisch stuk, aangaande het leeren kennen der planten kort na hunne geboorte ... uyt hun zaad. Alsmeede de beschryving en afbeelding van een zeldzame ... zee-plant. Door D. Meese. Linné, Carl von, 1707-1778. 303 1761 Digital version available
Caroli Linnæi Pharmacopæa holmensis. Bihang: Utkast till Materia medica 1761. Två manuskript utgivna av Telemak Fredbärj. Linné, Carl von, 1707-1778. 4149 1954 Digital version available
Des Ritters C. von L. Pflanzensystem nach seinen Klassen ... und Arten ... Vierzehnte ... Auflage von J. A. Murray ... Aus dem Lateinischen mit einigen Zusätzen von X. J. Lippert. Linné, Carl von, 1707-1778. 589a 1786 Digital version available
[Aer habitabilis.] Den beboeliga luften ... Akademisk avhandling ... 1759. Översatt från latinet av Albert Boerman och Telemak Fredbärj. Linné, Carl von, 1707-1778. 4174 1964 Digital version available
An introduction to botany, containing an explanation of the theory of that science, and an interpretation of its technical terms, extracted from the works of Linnæus ... With ... an appendix containing upwards of two thousand English names of plants ... By James Lee. Linné, Carl von, 1707-1778. 460 1806 Digital version available
[Ambrosiaca.] Ambrosiska läkemedel ... Akademisk avhandling under Linnés presidium, Uppsala 1759. Översatt ... av Albert Boerman och Telemak Fredbärj. Linné, Carl von, 1707-1778. 4188 1970 Digital version available
Hortus Cliffortianus, plantas exhibens quas in hortǐs tam vivis quam siccis Hartecampi in Hollandia coluit G. Clifford. Linné, Carl von, 1707-1778. 328 1737 Digital version available
[De effectu et cura vitiorum diæteticorum generali.] Om följderna av dietetiska fel och dras behandling ... Akademisk avhandling under Linnés presidium ... Översatt ... av Ejnar Haglund. Efterskrift och noter av Telemak Fredbärj. Linné, Carl von, 1707-1778. 4183 1967 Digital version available
Meddelanden ... vid Vetenskaps-Akademiens tvåhundraårsfest till minne af Carl von Linnés födelse ... Linné, Carl von, 1707-1778. 2927 Digital version available
Auctores botanici in dissertatione propositi, quam sub præsidio Caroli Linnæi ad publicum examen defert Augustinus Loo. Linné, Carl von, 1707-1778. 4059 Rediviva 1970 Digital version available
[De morsura serpentum.] Om ormbett ... Akademisk avhandling under Linnés presidium ... Översatt ... av Ejnar Haglund. Efterskrift och noter av Telemak Fredbärj. Linné, Carl von, 1707-1778. 4178 1965 Digital version available
Genera morborum. Sjukdomsgrupperna ... Översatt ... av Johan Bergman. Efterskrift av Telemak Fredbärj. Linné, Carl von, 1707-1778. 4138 1949 Digital version available
Système des plantes, contenant les classes, ordres, genres et espèces, les caractères naturels et essentiels des genres, les phrases caractéristiques des espèces ... Extrait et traduit des ouvrages de Linné, par J. P. Mouton-Fontenille. Linné, Carl von, 1707-1778. 325 1804, 05. Digital version available
Linnés dietetik: på grundvalen af dels hans eget originalutkast till föreläsningar: Lachesis naturalis quae tradit Diætam naturalem och dels lärjungeanteckningar efter dessa hans föreläsningar / Collegium diæteticum; på uppdrag af Medicinska Fakulteten i Uppsala ordnad och utgifven af Axel Otto Lindfors. Linné, Carl von, 1707-1778. 3549 Uppsala Universitet 1907 Digital version available