Union Catalogue

All records for British Library (2109 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Collegium medicum ... Om sättet att tillhopa gå. Sexualföreläsningar. [Edited by Nils Isberg.] Linné, Carl von, 1707-1778. 4416 Zindermans 1969 Digital version available
Linné i Lappland. Utdrag ur Carl Linnæus' dagbok från resan till Lappland 1732, ur hans lapska flora och reseberättelsen till Vetenskaps-Societeten i Uppsala, ur anteckningar och brev m.m. En antologi sammanställd av Bertil Gullander. Linné, Carl von, 1707-1778. 3935 Forum 1969 Digital version available
Linné om Skaparen. ALMER, Tage Wolfgang Harry. 3890 Gleerup 1968 Digital version available
Carl von Linné : Inledning av Carl Fehrman. Levertin, Oscar, 1862-1906. 4378 Pan/Norstedt 1968 Digital version available
[Medicamenta graveolentia.] Starkt luktande läkemedel ... Akademisk avhandling under Linnés presidium ... Översatt ... av Ejnar Haglund. Efterskrift och noter av Telemak Fredbärj. Linné, Carl von, 1707-1778. 4184 1968 Digital version available
[Circa fervidorum et gelidorum usum parænesis.] Om bruket av varm och kall mat och dryck ... Akademisk avhandling under Linnés presidium ... Översatt ... av Ejnar Haglund. Efterskrift och noter av Telemak Fredbärj. Linné, Carl von, 1707-1778. 4185 1968 Digital version available
[Anteckningar öfver Nemesis divina.] Nemesis divina. Utgiven av Elis Malmeström och Telemak Fredbärj. Linné, Carl von, 1707-1778. 4299 Bonnier 1968 Digital version available
[De effectu et cura vitiorum diæteticorum generali.] Om följderna av dietetiska fel och dras behandling ... Akademisk avhandling under Linnés presidium ... Översatt ... av Ejnar Haglund. Efterskrift och noter av Telemak Fredbärj. Linné, Carl von, 1707-1778. 4183 1967 Digital version available
Botanikens grundvalar, vilka i korta aforismer såsom förelöpare till större verk framställa den botaniska vetenskapens teori. (Översatt ... av Telemak Fredbärj.). Linné, Carl von, 1707-1778. 4182 1967 Digital version available
Philosophia botanica. Linné, Carl von, 1707-1778. 4070 J Cramer 1966 (1751) Digital version available
[Potus coffeæ.] Kaffedrycken ... Akademisk avhandling under Linnés presidium ... Översatt ... av Ejnar Haglund. Efterskrift och noter av Telemak Fredbärj. Linné, Carl von, 1707-1778. 4180 1966 Digital version available
[De varietate ciborum.] Om omväxling i födan ... Akademisk avhandling under Linnés presidium ... Översatt ... av Ejnar Haglund. Linné, Carl von, 1707-1778. 4181 1966 Digital version available
La Philosophie de la vie au XVIIIe siècle. Etudiée chez Fontenelle, Montesquieu, Maupertuis, La Mettrie, Diderot, d'Holbach, Linné. Callot, Emile. 4307 1965 Digital version available
[Fructus esculenti.] Ätliga frukter-Fructus esculenti. Akademisk avhandling under Linnés presidium ... Översatt ... av Ejnar Haglund och Telemak Fredbärj. Linné, Carl von, 1707-1778. 4179 1965 Digital version available
[De morsura serpentum.] Om ormbett ... Akademisk avhandling under Linnés presidium ... Översatt ... av Ejnar Haglund. Efterskrift och noter av Telemak Fredbärj. Linné, Carl von, 1707-1778. 4178 1965 Digital version available
Caroli Linnæi Iter lapponicum, etc. [Edited by Magnus von Platen and Carl-Otto von Sydow.] Linné, Carl von, 1707-1778. 3933 1965 Digital version available
[Respiratio diætetica.] Andningens dietetik ... Akademisk avhandling under Linnés presidium ... Översatt ... av Ejnar Haglund. Efterskrift och noter av Telemak Fredbärj. Linné, Carl von, 1707-1778. 4177 1965 Digital version available
[De pane diætetico.] Om brödet som födoämne ... Akademisk avhandling under Linnés presidium ... Översatt ... av Arvid Hj. Uggla och Telemak Fredbärj. Linné, Carl von, 1707-1778. 4175 1964 Digital version available
Fyra skrifter. Utvalda och kommenterade av Arvid Hj. Uggla. Illustrerade av Harald Sallberg. [Comprising “Tal om märkvärdigheter uti insecterna,” “Naturaliesamlingars ändamål och nytta,” “Tal vid Deras Kongl. Majesteters Höga Närvaro” and “Deliciae naturae.”] Linné, Carl von, 1707-1778. 4298 1964 Digital version available
[Aer habitabilis.] Den beboeliga luften ... Akademisk avhandling ... 1759. Översatt från latinet av Albert Boerman och Telemak Fredbärj. Linné, Carl von, 1707-1778. 4174 1964 Digital version available