Union Catalogue

All records for British Library (2103 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
[Dissertatio botanica metamorphoses plantarum sistens.] Växternas förvandling ... Akademisk avhandling under Linnés præsidium ... Översatt ... av C. A. Broten. DAHLBERG, Nils Ericsson. 1863 1921 Digital version available
Resp. Demonstrationes plantarum in horto Upsaliensi MDCCLIII. HÖJER, Joannes Christianus. 1295/48 1787 Digital version available
Dubiorum contra sectionem septimam Fundamentorum botanicorum ... Linnæi Manipulus primus(-secundus), etc. HALLER, Gottlieb Emanuel von, Baron. 269 1753 Digital version available
Tal vid invignings-acten af den nya Akademiska Trgrden dess orangerie och samlings-salar ... hällit i Upsala uti den nya Botaniska Lärosålen a 25 Maji 1807, då tillika firades framledne archiaterns ... C. v. Linnés hundra-åriga födelse-dag. Thunberg, Carl Peter, 1743-1828. 2646 1807 Digital version available
A general view of the writings of Linnæus. PULTENEY, Richard. 33a 1781 Digital version available
Natur-Geist-Technik. Ausgewählte Reden, Vorträge und Essays ... Mit 7 Textfiguren. WIESNER, Julius von. 2972 1910 Digital version available
Carl von Linné såsom botanist. LINDMAN, Carl Axel Magnus. 2923/3 1907] Digital version available
Faunæ Suecicæ ... pars prima ... quam recognovit ... et auxit A. J. Retzius. Linné, Carl von, 1707-1778. 1154 1800 Digital version available
Resp. Pulsus intermittens. WAHLIN, Andreas. 1315/175 1785.] Digital version available
Resp. Instructio musei rerum naturalium ... Præs. C. Linnæo, etc. HULTMAN, David. 1773 1764 Digital version available
Tal, om djur-kännedomens historia för Linnes tid. Hållet vid Præsidii nedläggande uti Kongl. Vetenskaps Academien den 28 Maji 1796. PAYKULL, Gustaf von, Baron. 1232 1797 Digital version available
Men worth imitating; or, brief sketches of noble lives, etc. GROSER, William Howse. 2744b 1871 Digital version available
On the migration of birds. EKMARCK, Carl Daniel. 1323/5 Digital version available
Caroli Linnæi ... Species plantarum, exhibentes plantas rite cognitas, ad genera relatas, cum differentiis specificis ... secundum systema sexuale digestas. Editio secunda, aucta. Linné, Carl von, 1707-1778. 11 1779, 1780. Digital version available
Sistema naturæ. (Vermeerdert met de Mantissa altera ... De uytvoerige beschryving van Houtuin ... De Nova genera van Tunberg ... De Javasche planten, etc.) Lat. and Dutch. Linné, Carl von, 1707-1778. 104 1783 Digital version available
Linnæa. Svenskt poetiskt album [Selections from Swedish poets, 1740-1840.] 3759 1875 Digital version available
Resp. Morbi ex hyeme, etc. BRODD, Sueno. 1672 1787 Digital version available
Några ord om Linné och hans betydelse för den botaniska vetenskapen ... Med 3 taflor. WITTROCK, Veit Brecher. 892 1907 Digital version available
Flora Carniolica ... Scopoli, Giovanni Antonio, 1723-1788. 640b 1772 Digital version available
Specimen inaugurale de scorbuto, etc. Mod. C. à Linné, etc. SALOMON, Ernestus D. 1315/186 1785 Digital version available