Union Catalogue

All records for British Library (2112 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
On the foliation of trees. BARCK, Haraldus. 1320/3 Digital version available
On the foliation of trees. BARCK, Haraldus. 1746 Digital version available
On the bite of serpents. ACREL, Johan Gustaf. 2173 Digital version available
On the bite of serpents. ACREL, Johan Gustaf. 1323/6 Digital version available
On noxious insects. BAECKNER, Michael A. 1323/9 Digital version available
On noxious insects. BAECKNER, Michael A. 1735 Digital version available
On corals. FOUGT, Henricus. 1407 Digital version available
On corals. FOUGT, Henricus. 1323/12 Digital version available
Om smultron ... Akademisk avhandling under Linnés presidium ... Oversatt ... av Ejnar Haglund. Efterskrift och noter av Telemak Fredbärj. HEDIN, Sven Anders, M.D. 4168 1961 Digital version available
Om Linne's betydelse i botanikens historia, etc. Agardh, Jacob Georg, 1813-1901. 2763 1878 Digital version available
Om Linne's betydelse i botanikens historia, etc. Agardh, Jacob Georg, 1813-1901. 26a/5 1878 Digital version available
Om Linne's betydelse i botanikens historia, etc. Agardh, Jacob Georg, 1813-1901. 868 1878 Digital version available
Of the use of curiosity. GEDNER, Christopher Elias. 1700 Digital version available
Of the use of curiosity. GEDNER, Christopher Elias. 1320/4 Digital version available
Oeconomia naturæ : eller Skaparens allvisa inrättning påvår jord, i agttagen ... i de tre naturens riken ... / under Carl Linnæi præsidio, utgifven ... på latin och nu med någon tillökning på svenska öfversatt af Isac J. Biberg. Linné, Carl von, 1707-1778 1522 säljes i Kiesevetters boklådor 1750 Digital version available
Odores medicamentorum. Wåhlin, Anders Magnus, 1731-1797 1682 publisher not identified 1787.] Digital version available
Odores medicamentorum. Wåhlin, Anders Magnus, 1731-1797 1679 publisher not identified 1756 Digital version available
Odores medicamentorum. Wåhlin, Anders Magnus, 1731-1797 1295/38 publisher not identified 1787.] Digital version available
Obstacula medicinæ, etc. BEYERSTEN, Johannes Georgius. 1326/1 1766 Digital version available
Obstacula medicinæ, etc. Beyersten, Johan Georg, 1717-1804 1295/33 publisher not identified 1787 Digital version available