Union Catalogue

All records for British Library (2103 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
On the bite of serpents. ACREL, Johan Gustaf. 2173 Digital version available
On the bite of serpents. ACREL, Johan Gustaf. 1323/6 Digital version available
On noxious insects. BAECKNER, Michael A. 1323/9 Digital version available
On noxious insects. BAECKNER, Michael A. 1735 Digital version available
On corals. FOUGT, Henricus. 1407 Digital version available
On corals. FOUGT, Henricus. 1323/12 Digital version available
Om smultron ... Akademisk avhandling under Linnés presidium ... Oversatt ... av Ejnar Haglund. Efterskrift och noter av Telemak Fredbärj. HEDIN, Sven Anders, M.D. 4168 1961 Digital version available
Om Linne's betydelse i botanikens historia, etc. Agardh, Jacob Georg, 1813-1901. 2763 1878 Digital version available
Om Linne's betydelse i botanikens historia, etc. Agardh, Jacob Georg, 1813-1901. 26a/5 1878 Digital version available
Om Linne's betydelse i botanikens historia, etc. Agardh, Jacob Georg, 1813-1901. 868 1878 Digital version available
Of the use of curiosity. GEDNER, Christopher Elias. 1700 Digital version available
Of the use of curiosity. GEDNER, Christopher Elias. 1320/4 Digital version available
Oeconomia naturæ eller Skaparens allvisa inrättning på vår jord, i agttagen ... i de tre naturens riken ...; ... under ... Carl Linnæi præsidio, utgifven ... på latin ... och nu med någon tillökning på svenska öfversatt af Isac J. Biberg .. Linné, Carl von, 1707-1778. 1522 säljes i Kiesevetters boklådor 1750 Digital version available
Odores medicamentorum. WAHLIN, Andreas. 1682 1787.] Digital version available
Odores medicamentorum. WAHLIN, Andreas. 1679 1756 Digital version available
Odores medicamentorum. WAHLIN, Andreas. 1295/38 1787.] Digital version available
Obstacula medicinæ, etc. BEYERSTEN, Johannes Georgius. 1326/1 1766 Digital version available
Obstacula medicinæ, etc. BEYERSTEN, Johannes Georgius. 1295/33 1787 Digital version available
Obstacula medicinæ, etc. BEYERSTEN, Johannes Georgius. 1643 1766 Digital version available
Obstacula medicinæ, etc. BEYERSTEN, Johannes Georgius. 1642 1787 Digital version available