Union Catalogue

All records for Natural History Museum (2114 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Beskrifning på tånglaken / ingifven af Nils Gissler ; [anmärkningar af Archiater Linnæus] Gissler, Nils, 1715-1771. 1164 hos Lars Salvius, p°a des egen kostnad 1748 Digital version available
Beskrifvande förteckning på en samling målningar, skulpturer ... tillhöriga Herr L. O. Smith, hvilka komma att å auktion försäljas ... den 13 Maj 1891 ... Stockholm, &c. Smith, Lars Olsson, 1836-1913. 2825 1891 Digital version available
Betrachtung über die Systeme der Entomologie [Linnaean and Fabrician] / von Joh. Christ. Fabricus. Fabricius, Johann Christian, 1745-1808. 1225b Jm Verlage der Buchhandlung der Realschule 1781 Digital version available
Betänkande om vattuminskningen, hvaruti denna läran efter den Heliga Skrift, naturens lagar och förfarenheten pröfvas, samt oriktig befinnes Browallius, Johan, 1707-1775 1025c Tryckt pa Lars Salvii kostnad 1755 Digital version available
Beyträge zur Naturgeschichte. Schrank, Franz von Paula, 1747-1835. 1224c bey Caspar Fritsch 1776 Digital version available
Bibliographical notes on well known plants. I , <Linnaea borealis>, Linn. Spec. Pl., 631 / by Edward L. Greene Greene, Edward Lee, 1843-1915. 290a 1887 Digital version available
Bibliographie [1731-76]. Ouvrages posthumes de Linné / [A. L. A. Fée] Fée, Antoine Laurent Apollinaire, 1789-1874 3648 Imprimerie de Bronner-Bauwens 1832 [=1831]. Digital version available
Biblioteka Polska / [edited by K.J. Turowski.]. Turowski, Kazimierz Józef, 1813-1874 2720 K. Pollaka 1856 Digital version available
Bibliotheca Britannica : or a general index to British and foreign Literature ... in two parts:- authors and subjects. Watt, Robert, 1774-1819. 3644 Printed for Archibald Constable and Company 1824 Digital version available
Bibliotheca Linnaeana : works by or relating to Carolus Linnaeus, his predecessors, contemporaries and pupils with sequels / from the library of E. Lindell [and compiled by him] Lindell, Emil 3725a 1933 Digital version available
Bibliotheca historica Sveo-Gothica : eller förteckning upp°a så väl trykte, som handskrifne böcker, tractater och skrifter, hvilka handla om Svenska historien, eller därutinnan kunna gifva Ljus; med critika och historika anmärkningar / [edited by C.C. Gjörwell] Warmholtz, Carl Gustav, 1713-1785. 3632 Tryckt hos Anders Jac. Nordström 1783 Digital version available
Bidrag till en lefnadsteckning öfver Carl von Linné, &c. Fries, Theodor Magnus, 1832-1913. 2827 1893-98 Digital version available
Bilder och blad ur Svenska nykterhetsrörelsens historia : på uppdrag af Svenska Sällskapet för Nykterhet och Folkuppfostran det 1837 stiftade Svenska Nykterhetssällskapet / Utgifna ... af Oscar Mannström, &c. Mannström, Oscar. 960 1912 Digital version available
Biographical memoir of Alexander Garden, M.D., F.R.S., and his correspondence with Linnaeus and Ellis. 2471 1821 Digital version available
Biographical particulars of the life of Professor Charles Linnaeus, Junior Stoever, Dietrich Heinrich, 1767-1822. 3852 B. and J. White 1794 Digital version available
Biographie öfver Sir James Edw. Smith ... Öfversättning i sammandrag med noter af J. E. Wikstrom. Wikström, Johann Emanuel. 3447 Tryckt hos P.A. Norstedt & Söner 1830 Digital version available
Blennius, capite dorsoque fulvo-flavescente lituris nigris, pinna ani flava / per Nils Gisler descriptus ; Ad superiora observationes sequentes adjungit / C. Linnæus. Gissler, Nils, 1715-1771. 1166 Typis & Impensis Nicolai Pezzanæ 1762 Digital version available
Blomsterkonungen : bilder ur Linnés Lif, &c. (Anmärkningar och Historiska Upplysningar). [In verse / Illustrated by C. Larsson.]. Sätherberg, Herman. 2789 1879 Digital version available
Blomsterkungen i Norden : Drag ur Linnés liv och verksamhet, .... Johnsson, Pehr, 1873-1963 3120apa 1945 Digital version available
Bokauktion den 22-25 maj 1929 : Linnéana; Bibliografi; Jakt; Svensk topografi ... som tillhört framlidne Överbibliotekarien J. M. Hulth, o. a., &c. 1928-29. Nr. 34. 3717 1929 Digital version available