Union Catalogue

All records for Natural History Museum (2113 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Anwisningar til Swenska almänheten, genom Närings och Hushålds Tidningar, för medborgare på landet och i Staden ... Alt samladt, jemte Herr Archiator och Riddarens von Linnées strödde upgifter, utaf andre säkre Auctorers och mogne Hushållares försök och underrättelser. Uplagde på Lars Wennbergs egen bekostnad. Del. 1. No. 1-5. Linné, Carl von, 1707-1778 661 Tryct hos Wennberg och Nordstrom 1772 Digital version available
Anwisning til wäxt-rikets kännedom. Forra delen. Om wäxternes delar och allmänna egonskaper. Sednare delen. De i swerige wildt wäxande, i trädgårdar, plantager och på åkrar upodlade, samt de namnkunnigaste utländske wäxter, med indelnings ordning, kännemårken, läkedoms-och hushålls-nytta, hem-orter, upodlings satt, m. m. Hoffberg, Carl Fredrik, 1729-1790. 650c Tryckt hos Commissarien P. A. Brodin 1784 Digital version available
Anwisning til wäxt-rikets kännedom Hoffberg, Carl Fredrik, 1729-1790. 650d tryckt hos Johan Christ. Holmberg 1792 Digital version available
Anwisning til naturens kännedom. Första delen om Wäxt-riket. Efter Herr ... von Linnés Botaniska grunder Hoffberg, Carl Fredrik, 1729-1790. 650b Tryckt hos Johan Georg Lange 1768 Digital version available
Anweisung für Anfanger Pflanzen zum Nutzen und Vergnugen zu sammeln und nach dem Linneischen System zu bestimmen Roth, Albrecht Wilhelm, 1757-1834. 680 bey Carl Wilhelm Ettinger 1778 Digital version available
Anweisung Pflanzen zum Nutzen und Vergnugen zu sammeln und nach dem Linneischen System zu bestimmen / von Albrecht Wilhelm Roth. Roth, Albrecht Wilhelm, 1757-1834. 681 in der Etttingerschen Buchhandlung 1803 Digital version available
Antonii Gouän Doctoris medici monspeliensis ... Hortus regius monspeliensis, : sistens plantas tum indigenas tum exoticas no. MM. CC. ad genera relatas, cum nominibus specificis, synonymis selectis, nominibus trivialibus, habitationibus indigenarum, hospitiis exoticarum, secundum sexualem methodum digestas. ... Gouan, Antoine, 1733-1821. 643a Sumptibus fratrum De Tournes. 1762 Digital version available
Anton Rolandsson Martin : Dagbok hållen vid en resa till Norrpolen eller Spitsbergen, på K. Vetenskaps-Akademiens omkostnad och med ett Grönländska Compagniet i Göteborg tillhörande skepp år 1758 förrättad af Anton Rolandsson Martin / Biografiska anteckningar af Simon Nordström. Martin, Anton Rolandsson, 1729-1785 2797b 1882 Digital version available
Antiquitates Linnæanæ. Programma quo ad solemnem inaugurationem Philosohiæ [sic] Doctorum crastina luce celebrandam Magnos Hospites, Literarum Patronos, Patres Civesque Academicos et Urbicos ... invitat ... / Promotor Carolus Adolphus Agardh Linné, Carl von, 1707-1778 2521 Litteris Berlingianis 1826 Digital version available
Antikvantilens införande i svenskt boktryck / av E.W. Dahlgren ; med företal i anledning av Yrkesskolans tjugofemåriga Tillvaro av Hugo Lagerström. Dahlgren, E. W. 1848-1934 3087 1928 Digital version available
Anteckningar om Svenska quinnor. Stålberg, Vilhelmina. 3809 P.G. Berg 1864-1866 Digital version available
Anordnung des Gewächsreichs [nach Linné, Jussieu, Göthe und nach eigener Weise] / [H. G. Ludwig Reichenbach] Reichenbach, H. G. Ludwig 1793-1879. 835a 1828 Digital version available
Anomia / descripta a Carolo v. Linné Linné, Carl von, 1707-1778 1215 Apud Johan. Edman 1773 Digital version available
Annotationes de animalibus, quæ in Norvegia ex nubibus decidere dicuntur / Carolus Linnæus. Linné, Carl von, 1707-1778 1118 Typis & Impensis Nicolai Pezzanæ 1762 Digital version available
Anmärkningar öfwer Amaryllis den Sköna / af Carl Linnæus Linné, Carl von, 1707-1778 376 hos Lorentz Ludewig Grefing, p°a des egen bekosrnad 1742 Digital version available
Anmärkningar vid Svenska växternas kännedom / Adam Afzelius Afzelius, Adam, 1750-1837. 410a Tryckte hos Johan Georg Lange 1787 Digital version available
Anmärkningar vid Hr. Vicq d'Azyr's Éloge de Mr. Linnaeus. / af Carl Magnus Blom Blom, Carl Magnus, 1737-1815 2610 Tryckt hos Lars Wahlström 1781 Digital version available
Anmärkningar om Öl / af Carl von Linné Linné, Carl von, 1707-1778 965 hos Direct Lars Salvius, p°a dess egen kostnad 1763 Digital version available
Anmärkningar om den s°a kallade P°afogel-stenen / af Carl Linnæus. Linné, Carl von, 1707-1778 1023 hos Direct. Lars Salvius, p°a dess egen kostnad 1759 Digital version available
Anmärkning om ormarnas skilje-märken / af Carl Linnæus. Linné, Carl von, 1707-1778 1183 hos Lars Salvius, p°a des egen kostnad 1752 Digital version available