Union Catalogue

All records for Natural History Museum (2113 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Ur Linnés tankevärld och religiösa liv. några Linné-studier Malmeström, Elis, 1895- 3120aca 1932 Digital version available
Ur dagens krönika : tidstaflor under medverkan af flere svenska och utländska författare / utgifna af Arvid Ahnfelt, årg.5, ny serie, heft 5-6, Maj-Juni 1885, årg.7, heft 1, Jan. 1887. Ahnfelt, Arvid. 2802a 1885, 1887. Digital version available
Ur våra dagars Linnéforskning : [review of Felix Bryk: Bibliotheca Linnaeana. Holmiae, 1923.]. Gertz, Otto Daniel. 3705 1924 Digital version available
Ursus americanus, cauda elongata / per C. Linnæum descriptus.10 Linné, Carl von, 1707-1778 1162 Typis & Impensis Nicolai Pezzanæ 1762 Digital version available
Useful knowledge, or, A familiar account of the various productions of Nature, Mineral, Vegetable and Animal, which are chiefly employed for the use of Man : illustrated with numerous figures and intended as a work both of instruction and reference. Vol. 2, Vegetables / by William Bingley. Bingley, William, 1774-1823. 803a Printed for Baldwin, Cradock and Joy, and Darton, Harvey and Co. 1816 Digital version available
Useful knowledge, or, A familiar account of the various productions of nature, mineral, vegetable, and animal, which are chiefly employed for the use of man. Illustrated with numerous figures, and intended as a work both of instruction and reference / by the Rev. William Bingley Bingley, William, 1774-1823. 803b Baldwin, Cradock, and Joy ;Darton, Harvey, and Co. 1818 Digital version available
Useful knowledge: or, A familiar account of the various productions of Nature, mineral, vegetable and animal, which are chiefly employed for the use of man : illustrated with numerous figures, and intended as a work both of instruction and reference. Bingley, William, 1774-1823. 803c Printed for Baldwin, Cradock, and Joy; Harvey and Darton; and F.C. and J. Rivington 1821 Digital version available
Useful knowledge: or, A familiar account of the various productions of Nature, mineral, vegetable and animal, which are chiefly employed for the use of man : illustrated with numerous figures, and intended as a work both of instruction and reference. Bingley, William, 1774-1823. 803d Printed for Baldwin, Cradock, and Joy; Harvey and Darton; and C. and J. Rivington 1825 Digital version available
Utdrag af Hr. Archiaterns och Riddarens Linnaei bref : dat. 14 April 1756 Linné, Carl von, 1707-1778 2497 Tryckt uii Kongl. Tryckeriet 1756 Digital version available
Utdrag af det Äreminne öfver Archiater von Linné, som hölts för Kongl. Vetenskaps Academien i Paris, af dess ständige Secreterare, Marquis de Condorcet. ;Slut af Ä̈reminnet öfver Archiater von Linné Condorcet, Jean-Antoine-Nicolas de Caritat, marquis de, 1743-1794 2598a Tryckt hos Lars Wahlström 1781 Digital version available
Utdrag utur alla ifrån 1754 års slut [-1758] utkomne Publique Handlingar, Placater, Förordningar, Resolutioner och Publicationer, som Riksens styrsel samt inwärtes hushållning och författningar igemen, jamwal ock Stockholms stad i synnerhet angå, &c.. Del. 6 / [Edited by Gustaf R. und Hedvig E. Modée.]. Modée, Gustaf Reinhold. 2497a Tryckt hos Lorents Ludvig Grefing 1761 Digital version available
Utkast till beskrifning om Upsala. Busser, Johan Benedict, 1729-1799. 1054 Tryckt hos Joh. Edman 1769-1773 Digital version available
Utkast till wäxtrikets terminologi. Arrhenius, Johan Pehr, 1811-1889. 848j 1842-1843 Digital version available
Utrönte hushålls Påmlnnelser, huru man utaf en tunna malt må kunna tilreda 80 kan. öl, utom 40 kan. swagare dricka, och utur en tunna Säd twinga 18 til 20 kannor brännewin, med lös panna och i mindre Werk, den del af mina älskade Landsmän til tjenst, som antigen sjelfiva förglömt, eller nu först stulle åftunda den wetenskap utöfwa / [By Erik Halenius. With Preface signed : CARL LINNAEUS, Upsala, den 11 Dec. 1747.] Halenius, Erik. 3574 Tryckt hos Lars Salvius 1750 Digital version available
Vaniloquentiæ botanicæ specimen : a M. Jo. Gottlieb Gleditsch in consideratione Epicriseos Siegesbeckianæ in scripta botanica Linnæi, pro rite obtinendo sexualistæ titulo, nuper evulgatum, jure vero retorsionis refutatum et elusum / a Jo. Georgio Siegesbeck Siegesbeck, Johann Georg, 1686-1755. 626 s.n 1741 Digital version available
Veckan. Årg. 4, no. 27. 2938 E. Lindenstein 1907 Digital version available
Vecko-Journalen. Årg. 22, nr. 35, 30 Augusti 1930. 3118a 1930 Digital version available
Vegetabilia Europæa in commodum botanicorum per Europam peregrinantium ex Systemate Plantarum C. a Linné collecta, et novis Plantis ac descriptionibus adaucta / curante Joanne Nep. Laicharding. Laicharting, Johann Nepomuk von, 1754-1797. 13 Prelo et Sumtibus Joann. Thom. Nobil. de Trattnern 1790-91 Digital version available
Vergleichende Uebersicht des Linneischen und einiger neuern zoologischen Systeme ... Nebst dem eingeschalteten Verzeichnisse der zoologischen Sammlung des Verfassers und den Beschreibungen neuer Thierarten, die in derselben vorhanden sind. Gravenhorst, Johann Ludwig Christian Carl, 1777-1857. 1234 Bey Heinrich Dieterich 1807 Digital version available
Verhandeling over de voortteeling der dieren en planten, : dienende tot verklaaring van het kruidkundig samenstel van den Ridder Linnaeus; en uitbreiding der korte inleiding tot de kruidkunde, van Philip Miller; geplaatst voor deszelfs maandelykese tuin-oeffeningen: / briefswyze opgesteld door Job Baster Baster, Job, 1711-1775. 465 Jan Bosch 1768 Digital version available