Union Catalogue

All records for Natural History Museum (2113 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Värend och Virdarna, &c. Palmgren, C. M. 2967a 1910 Digital version available
Världarnas utveckling. Arrhenius, Svante, 1859-1927. 304 1906 Digital version available
Västgötaresa år 1746 / Carl von Linné ; redigerad och försedd med textkommentar av Fil. mag. Viktor Olsson Linné, Carl von, 1707-1778. 219a Världslitteraturens Förlag 1929 Digital version available
Vår flagga och våra historiska minnesdagar Cederblom, Harald, 1865- 993b Nationalförlaget 1918 Digital version available
Welsh botanology : a systematic catalogue of the native plants of the Isle of Anglesey in Latin, English and Welsh with the habitats of the rarer species and a few observations / by Hugh Davies Davies, Hugh, 1739-1821. 802e Printed for the Author by W. Marchant .... 1813 Digital version available
William Smellie's Philosophie der Naturgeschichte ... Aus dem Englischen übersetzt mit Zusätzen des Herrn Rektor Lichtensteins / herausgegeben und mit Erläuterungen versehen von E. A. W. Zimmermann, &c. Smellie, William, 1740-1795 151a In der Vossischen Buchhandlung 1791 Digital version available
Works by Carl Pehr Thunberg Thunberg, Carl Peter, 1743-1828 162 Excudebant Palmblad et C. 1824-1825 Digital version available
Wästgöta-resa, på riksens högloflige ständers befallning förrättad år 1746 : med anmärkningar uti oeconomien, naturkunnogheten, antiquiteter, inwånarnes seder och lefnads-sätt / Carl von Linné ; nytryck efter originalupplagan 1747 med textkommentar av Natanael Beckman. Linné, Carl von, 1707-1778. 219 Thulin & Ohlson 1928 Digital version available
Ymer. Tidskrift, &c.. Årg. 1, Hft. 3-4, 1881; 26, Hft. 3, 1906. 224 1882, 1906. Digital version available
Ymer. Tidskrift, &c.. Årg. 1, Hft. 3-4, 1881; 26, Hft. 3, 1906. 2927b 1882, 1906. Digital version available
Ytterligare underrättelse om hafre-sädet och thess förwandling til råg, rörande i synnerhet sånings-tiden, jämte åtskilligt som wid skiötseln af detta slags säde, ännu blir at i ackt taga, och nu närmare utrönt blifwit ; tillika med en allmän wår-sädets förbättring. Vergin, Johan Bernhard. 1982a Kongl. Tryckeriet 1758 Digital version available
Zosteræ oceanicæ Linnei Anthēsiz / contemplatus est Philippus Cavlinus. Cavolini, Filippo, 1756-1810. 746c s.n 1792 Digital version available
Zum Gedächtnis Karl von Linnés. Heilborn, Adolf, 1873-1941 2893a 1907 Digital version available
Zur Zweihundertjahrfeier des Geburtstages von Karl von Linné am 23.-25. Mai 1907. 2868a 1907.] Digital version available
Zur feyer von Linnés Geburtstag am 24 May im freyen zu singen Thiersch, F. 2672a s.n 1826 Digital version available
Zwei Musensöhne und ein Spassvogel, oder, Linneus, Artedi und Rudbeck : Universitäts-Skizzen ... / aus dem Schwedischen. Zeipel, Carl Samuel Fredrik von, 1793-1850. 2701 F. H. Morin 1844 Digital version available
Zwey Gewächse : Loeflingia und Minuartia / von Carl Linnäus. Linné, Carl von, 1707-1778 558 bey Grunds Witwe, und Adam Heinrich Holle 1759 Digital version available
Zwo Anmerkungen aus der Naturgeschichte / von Carl von Linné. Linné, Carl von, 1707-1778 1212 bey Adam Heinrich Hollens Witwe 1771 Digital version available
Zwo neue Gattungen Taback / von Carl Linnäus. Linné, Carl von, 1707-1778 531 bey Georg Christian Grund, und Adam Heinrich Holle 1756 Digital version available
[Abstract of 44 letters of Linnæus to Antoine Gouan, of Montpellier, 1759 to 1744.] In: Examen de la correspondance botanique d'Antoine Gouan ... / par M. Amoreux Amoreux, Pierre Joseph, 1741-1824 2471a Chez Audot et Debeausseaux 1822 Digital version available