Union Catalogue

All records for Natural History Museum (2113 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Studies in Linnaean synonymy. Savage, Spencer. 919ha 1935 Digital version available
Studies in Linnaean method and nomenclature / John Lewis Heller. Heller, John Lewis, 1906- 3898 P. Lang 1983 Digital version available
Studier över Carl von Linnés verksamhet som läkare : ett bidrag till syfilidologiens historia, föredrag ... d. 8. dec. 1922 / av Johan Almkvist. Almkvist, Julian Reinhold. 3045 1923 Digital version available
Studier öfvrer Bergianska Trädgardens spontana Rosa-former. Almquist, Sigfrid Oscar Immanuel, 1844-1923. 2927 1907 Digital version available
Studier öfver skottbyggnaden hos <Linnæa borealis> L. / af Rutger Sernander. Sernander, Rutger, 1866-1944 290b 1891 Digital version available
Studier i den Linnéanska nomenclaturen och synonymiken / af Ewald Ährling. Ährling, Ewald, 1837-1888 37a Abr. Bohlins Boktryckeri 1872 Digital version available
Studier i den Linnéanska nomenclaturen och synonymiken : Academisk Afhandling. Afdeln I. Ährling, Ewald, 1837-1888 37 Abr. Bohlin 1872 Digital version available
Strix : utgifvare: Albert Engström. Årg. 11. no. 22. Den 29 Maj, 1907. 2935c 1907 Digital version available
Strandgrottor och raukar samt andra närstående geologiska fenomen i Sverige : en betydelsefull naturskyddsutredning / kort referat av Fr. E. Åhlander Åhlander, Fredrik Esajas, 1879- 206a Isaac Marcus 1921 Digital version available
Storm-väders-fogelen / Beskrifven af Carl Linnæus. Linné, Carl von, 1707-1778 1145 hos Lorentz Ludwig Grefing, p°a des egen bekostnad 1745 Digital version available
Stora Svenska män ... I. Karl von Linné / [By E.C. Risberg.] Andra upplagan. Risberg, Emilia, 1815-1890 2730a 1894 Digital version available
Stora Svenska Män : tecknade för folket af om Sweriges dotter / [Emilia C. Risberg]. Risberg, Emilia, 1815-1890 2730 1863-1866 Digital version available
Stirpium præcipuarum littoris et agri Nicæensis enumeratio methodica : cum elencho aliquot animalium ejusdem maris / a Carolo Allionio. Allioni, Carlo, 1728-1804 637c ad ripam Augustinorum, apud Claudium-Joannem-Baptistam Bauche ... 1757 Digital version available
Stirpes agri et horti Heidelbergensis ordine Ludwigii, cum characteribus Linnaeanis, Hallerianis aliorumque in usus nostrates academicas dispositae / a G.M. Gattenhof. Gattenhof, Georg Matthias, 1722-1788. 684b Apud Fratres Pfæhler 1782 Digital version available
Stephani Lumnitzer ... Flora Posoniensis exhibens plantas circa Posonium sponte crescentes secundum systema sexuale Linneanum digestas. Lumnitzer, Stephanus, 1750-1806. 746ba Impensis Siegfried Lebrecht Crusii 1791 Digital version available
Stenbrohult i forntid och nutid : bidrag till en sockenbeskrivning utgivna av Hembygdsföreningen Linné / under redaktion av Gotth. Virdestam. Virdestam, Gotth. 3058 Smålandsposten 1923-1925 Digital version available
Standard-species of Linnean genera of Phanerogamae (1753-54) / A.S Hitchcock and M. L. Green Hitchcock, A. S. 1865-1935 304b Printed under the authority of H.M.S.O. by Wyman & Sons 1929 Digital version available
Stam-tafla o��fver Linnaeiska sla��gten, efter skrifteliga underra��ttelser ifra��n prosten Hr. Sam. Linnaeus, ja��mnfo��rde med Sma��la��ndska Nationens i Upsala Matrikel och Rudas Beskrifning om Sma��land; / fo��rfattad af Hr. Jon. Hallenberg Gjo��rwell, Carl Christoffer, 1766-1837 2590 s.n 1778? Digital version available
Sponsalia plantarum, quae ... sub Praesidio ... D. D.. Caroli Linnaei ... / publico bonorum examini submittit Johannes Gustavus Wahlbom ... die [XI] Junii Anni MDCCXLVI Linné, Carl von, 1707-1778 1447 Typis Laurentii Salvii 1746 Digital version available
Sponsalia plantarum, eller Blomstrens biläger ... under ... Carl Linnaei Inseende, utgifvit uti et academiskt snille-prof på Latin ... år 1746 d. XI. Junii, / och nu på Svenska öfversatt af Johan Gustav Wahlbom Linné, Carl von, 1707-1778 1454 Tryckt hos Lars Salvius 1750 Digital version available