Union Catalogue

All records for Natural History Museum (2113 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Studies in Linnaean method and nomenclature / John Lewis Heller. Heller, John Lewis, 1906- 3898 P. Lang 1983 Digital version available
Studier över Carl von Linnés verksamhet som läkare : ett bidrag till syfilidologiens historia, föredrag ... d. 8. dec. 1922 / av Johan Almkvist. Almkvist, Julian Reinhold. 3045 1923 Digital version available
Studier öfvrer Bergianska Trädgardens spontana Rosa-former. Almquist, Sigfrid Oscar Immanuel, 1844-1923. 2927 1907 Digital version available
Studier öfver skottbyggnaden hos <Linnæa borealis> L. / af Rutger Sernander. Sernander, Rutger, 1866-1944 290b 1891 Digital version available
Studier i den Linnéanska nomenclaturen och synonymiken / af Ewald Ährling. Ährling, Ewald, 1837-1888 37a Abr. Bohlins Boktryckeri 1872 Digital version available
Studier i den Linnéanska nomenclaturen och synonymiken : Academisk Afhandling. Afdeln I. Ährling, Ewald, 1837-1888 37 Abr. Bohlin 1872 Digital version available
Strix : utgifvare: Albert Engström. Årg. 11. no. 22. Den 29 Maj, 1907. 2935c 1907 Digital version available
Strandgrottor och raukar samt andra närstående geologiska fenomen i Sverige : en betydelsefull naturskyddsutredning / kort referat av Fr. E. Åhlander Åhlander, Fredrik Esajas, 1879- 206a Isaac Marcus 1921 Digital version available
Storm-väders-fogelen / Beskrifven af Carl Linnæus. Linné, Carl von, 1707-1778 1145 hos Lorentz Ludwig Grefing, p°a des egen bekostnad 1745 Digital version available
Stora Svenska män ... I. Karl von Linné / [By E.C. Risberg.] Andra upplagan. Risberg, Emilia, 1815-1890 2730a 1894 Digital version available
Stora Svenska Män : tecknade för folket af om Sweriges dotter / [Emilia C. Risberg]. Risberg, Emilia, 1815-1890 2730 1863-1866 Digital version available
Stirpium præcipuarum littoris et agri Nicæensis enumeratio methodica : cum elencho aliquot animalium ejusdem maris / a Carolo Allionio. Allioni, Carlo, 1728-1804 637c ad ripam Augustinorum, apud Claudium-Joannem-Baptistam Bauche ... 1757 Digital version available
Stirpes agri et horti Heidelbergensis ordine Ludwigii, cum characteribus Linnaeanis, Hallerianis aliorumque in usus nostrates academicas dispositae / a G.M. Gattenhof. Gattenhof, Georg Matthias, 1722-1788. 684b Apud Fratres Pfæhler 1782 Digital version available
Stephani Lumnitzer ... Flora Posoniensis exhibens plantas circa Posonium sponte crescentes secundum systema sexuale Linneanum digestas. Lumnitzer, Stephanus, 1750-1806. 746ba Impensis Siegfried Lebrecht Crusii 1791 Digital version available
Stenbrohult i forntid och nutid : bidrag till en sockenbeskrivning utgivna av Hembygdsföreningen Linné / under redaktion av Gotth. Virdestam. Virdestam, Gotth. 3058 Smålandsposten 1923-1925 Digital version available
Standard-species of Linnean genera of Phanerogamae (1753-54) / A.S Hitchcock and M. L. Green Hitchcock, A. S. 1865-1935 304b Printed under the authority of H.M.S.O. by Wyman & Sons 1929 Digital version available
Stam-tafla o��fver Linnaeiska sla��gten, efter skrifteliga underra��ttelser ifra��n prosten Hr. Sam. Linnaeus, ja��mnfo��rde med Sma��la��ndska Nationens i Upsala Matrikel och Rudas Beskrifning om Sma��land; / fo��rfattad af Hr. Jon. Hallenberg Gjo��rwell, Carl Christoffer, 1766-1837 2590 s.n 1778? Digital version available
Sponsalia plantarum, quae ... sub Praesidio ... D. D.. Caroli Linnaei ... / publico bonorum examini submittit Johannes Gustavus Wahlbom ... die [XI] Junii Anni MDCCXLVI Linné, Carl von, 1707-1778 1447 Typis Laurentii Salvii 1746 Digital version available
Sponsalia plantarum, eller Blomstrens biläger ... under ... Carl Linnaei Inseende, utgifvit uti et academiskt snille-prof på Latin ... år 1746 d. XI. Junii, / och nu på Svenska öfversatt af Johan Gustav Wahlbom Linné, Carl von, 1707-1778 1454 Tryckt hos Lars Salvius 1750 Digital version available
Spolia botanica, sive, Plantae rariores per Smolandiam, Scaniam et Roslagiam / observatae & enumeratae a Carolo Linnaeo ... Upsal. 1729 [pp. 53-87]. Förklaringar och anmärkningar. [pp. 88-105]. Linné, Carl von, 1707-1778 233 P. A. Norstedt & Söners Förlag 1888 Digital version available