Union Catalogue

All records for Natural History Museum (2113 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Carl von Linné, &c. Förberg, Elof, 1851-1923. 3039 1922 Digital version available
Linné und die schwedische Linnégesellschaft : Auszug aus einem in der Sitzung am 20. Januar 1922 gehaltenen Vortrage. Conwentz, Greta. 3035a 1922 Digital version available
Linné som læge : foredrag i Norsk Medicinisk-Historisk Forening 21de oktober 1920 / af N. Wille. Wille, Johan Nordal Fischer, 1858- 3031 1921 Digital version available
Ur Axel Reuterholms Dagbok [1732-42] / Några kulturbilder från frihetstiden utgivna av Henrik Schück. Reuterholm, Axel Gottlieb, 1714-63. 3026 1921 Digital version available
Den äteruppstandna Linnéträdgården i Upsala, &c. Svedelius, Nils Eberhard. 3022 1920 Digital version available
Linné und Academia Naturae Curiosorum [Unveröffentlichte Briefe Linnés, 1736-1770, an Christoph Jacob Trew (1695-1769), Andreas Elias Büchner (1701-1769) und Ferdinand Jacob Baier (1707-1788)] ; [Literaturverzeichnis] / von Günther Schmid und Hans Freund Schmid, Günther. 3007a 1930 Digital version available
Upplysningstidens romantik : den mystiskt sentimentala strömningen i Svensk litteratur. Lamm, Martin, 1880- 3004b Hugo Geber 1918, 1920. Digital version available
En unik Svensk målning på Linnées Hammarby / av August Hahr Hahr, August, b.1868 3001 1918 Digital version available
Kilian Stobaeus [1690-1742] och hans lärjungar [Sven Lagerbring, Carl Linnaeus, Nils Retzius, & Nils Rosén von Rosenstein, &c]. Fürst, Carl M. 1854-1935 2998 1918 Digital version available
Carl von Linné. Hans personlighet och livsgärning / Med förord av ... Carl Forsstrand. Ribbing, Elsa Hildegard Augusta, 1875- 2995 1918 Digital version available
Trädgården : illustrerad tidskrift för trädgårdsskötsel, &c. 1908. No. 6; 1916. Årg. 15, No. 11; 1917. Maj 23, 1917. 2993 1908, 1916, 1917. Digital version available
Det stora Svitjod : essayer om gångna tiders svensk-ryska kulturförbindelser. Arne, Ture Algot Johansson, 1879- 2992 Hugo Geber 1917 Digital version available
Jacob Georg Agardh : Minneteckning föredragen på Kungl. Vetenskapsakademiens högtidsdag den 31 mars 1916.(Tryckta Skrifter) Eriksson, Jakob, 1848-1931 2990a 1916 Digital version available
Carl von Linnés och Elias Fries barndomshem Birger, Selim Birger Gothard, 1879-1931. 2990 Centraltryckeriet 1916 Digital version available
Trädgården : illustrerad tidskrift för trädgårdsskötsel, &c. 1908. No. 6; 1916. Årg. 15, No. 11; 1917. Maj 23, 1917. 2989a 1908, 1916, 1917. Digital version available
En allmän svensk naturstudie - och planteringsdag : På Blomster-konungens [Carl Linnaeus] födelsedag, .... (Rättelse.) Lindberg, E. J. 2988 1915 Digital version available
Linné i Stockholm Forsstrand, Carl Wilhelm, 1854-1928 2987 Hugo Geber 1915 Digital version available
Grosse Biologen : bilder aus der Geschichte der Biologie ... für reife Schüler, .... May, Walther Victor, 1868- 2986a B. G. Teubner 1914 Digital version available
Fridlysta vildmarker : Skildringar och historier från Sverges nationalparker. Forsslund, Karl Erik, 1872-1941 2986c Wahlström & Widstrand 1915 Digital version available
Linné i Bibelkommissionen : en episod ... Wijkmark, Óskar Henning Vilhelm, 1875- 2984a 1913 Digital version available