Union Catalogue

All records for Natural History Museum (2113 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Carl von Linné. Hans personlighet och livsgärning / Med förord av ... Carl Forsstrand. Ribbing, Elsa Hildegard Augusta, 1875- 2995 1918 Digital version available
Om alströmerska brevsamlingen i Upsala Universitets Bibliotek. Brolén, Carl Axel, 1845-1908 2921 Edv. Berling 1917 Digital version available
Det stora Svitjod : essayer om gångna tiders svensk-ryska kulturförbindelser. Arne, Ture Algot Johansson, 1879- 2992 Hugo Geber 1917 Digital version available
Overraskelser fra "Abeteoriens" og Udviklingslaerens omrande Breitung, Amand 1256b 1917 Digital version available
Idyllernas bok / av Anders Österling Österling, Anders, 1884- 215* Albert Bonnier 1917 Digital version available
Jacob Georg Agardh : Minneteckning föredragen på Kungl. Vetenskapsakademiens högtidsdag den 31 mars 1916.(Tryckta Skrifter) Eriksson, Jakob, 1848-1931 2990a 1916 Digital version available
An unpublished letter [from Frederik Allamand] to Linné [dated November 3, 1770] / by B. Daydon Jackson. Jackson, Benjamin Daydon, 1846-1927 2558 1916 Digital version available
Carl von Linnés och Elias Fries barndomshem Birger, Selim Birger Gothard, 1879-1931. 2990 Centraltryckeriet 1916 Digital version available
Archiater Caroli Linnaei föreläsningar uti botaniquen : ett kollegiehäfte från den Linnéanska tiden Gertz, Otto Daniel. 3556 1915 Digital version available
Linné i Stockholm Forsstrand, Carl Wilhelm, 1854-1928 2987 Hugo Geber 1915 Digital version available
A bibliographical puzzle / B. Daydon Jacson Jackson, Benjamin Daydon, 1846-1927. 454 1915 Digital version available
Archiater Caroli Linnaei föreläsningar uti botaniquen : ett kollegiehäfte från den Linnéanska tiden Gertz, Otto Daniel. 3555 1915 Digital version available
Fridlysta vildmarker : Skildringar och historier från Sverges nationalparker. Forsslund, Karl Erik, 1872-1941 2986c Wahlström & Widstrand 1915 Digital version available
Kopia af Linnéporträttet i Versailles [1775] / Otto Gertz Gertz, Otto Daniel. 3343 1915 Digital version available
Kopia af Linnéporträttet i Versailles [1775] / Otto Gertz Gertz, Otto Daniel. 3344 1915 Digital version available
En allmän svensk naturstudie - och planteringsdag : På Blomster-konungens [Carl Linnaeus] födelsedag, .... (Rättelse.) Lindberg, E. J. 2988 1915 Digital version available
Grosse Biologen : bilder aus der Geschichte der Biologie ... für reife Schüler, .... May, Walther Victor, 1868- 2986a B. G. Teubner 1914 Digital version available
Das Elizabeth Linné-Phänomen (sogenanntes Blitzen der Blüten) und seine Deutungen. Zur Anregung und Aufklärung, zunächst für Botaniker und Blumenfreunde, &c. Thomas, Friedrich August Wilhelm, 1840- 567 G. Fishcer 1914 Digital version available
Linnés pelarkaktus Lagerhelm, Nils Gustaf. 2845 1914 Digital version available
Iter Lapponicum : andra upplagan med bilagor och noter / ombesörjd af Th. M. Fries Linné, Carl von, 1707-1778 197 Almqvist & Wiksell 1913 Digital version available