Union Catalogue

All records for Natural History Museum (2113 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Carl von Linnés Anteckningar öfver Nemesis Divina : Inbjudningsskrift till Morgondagens Philosophiska Promotion från Upsala Universitets Stiftelse den sjuttiondesjunde af tillförordnard Promotor Elias Fries. Fries, Elias 1794-1878. 1060 1848 Digital version available
Carl von Linnés Anteckningar öfver Nemesis Divina / Utgifne af Elias Fries och Th. M. Fries. Fries, Elias 1794-1878. 1065 1878 Digital version available
Linnés antegninger om "Nemesis Divina" / forkortet oversaettelse af E. Fries's indbydelsesskrift til Doctorpromotionen i Upsala, Juni 1848 ved Frederik Barfod. Fries, Elias 1794-1878. 1061 1849 Digital version available
Den Svenska Odlingens Stormän : Lefnadsteckningar för Skola och Hem ... III. Karl von Linné. Fries, Ellen. 2835 P.A. Nordstedt & Söner 1899 Digital version available
Linné : [a biographical sketch]. Fries, Klas Robert Elias 2888 Hugo Geber 1907 Digital version available
Carl von Linné : zum Andenken an die 200ste. Wiederkehr seines Geburtstages ... Fries, Klas Robert Elias. 2886 W. Engelmann 1907 Digital version available
Linné : [a biographical sketch]. Fries, Klas Robert Elias. 2889 Hugo Geber 1924 Digital version available
Skrifter af Carl von Linné : utgifna af Kungl. Svenska vetenskapsakademien / [edited by Th. M. Fries.]. Fries, Theodor Magnus, 1832-1913 28 Almqvist & Wiksell 1905-1913 Digital version available
Caroli Linnæi Hortus Uplandicus / med inledning och förklaringar af Th. M. Fries Fries, Theodor Magnus, 1832-1913. 236 Akademiska bokhandeln (C.J. Lundström) 1899 Digital version available
Ett och annat om Linnæa borealis / af Th. M. Fries Fries, Theodor Magnus, 1832-1913. 293a Almqvist & Wiksell 1908 Digital version available
Linné : Lefnadsteckning / af T.M. Fries. Fries, Theodor Magnus, 1832-1913. 2840a Almqvist & Wiksells 1956 Digital version available
Linné : Lefnadsteckning af T.M. Fries. Fries, Theodor Magnus, 1832-1913. 2840 Fahlcrantz & Co. 1903 Digital version available
Några blad ur Termometerns Historia, &c. Fries, Theodor Magnus, 1832-1913. 2833 1897 Digital version available
Bidrag till en lefnadsteckning öfver Carl von Linné, &c. Fries, Theodor Magnus, 1832-1913. 2827 1893-98 Digital version available
Några akademiska befordringsfrågor i Upsala under Linnés Tid, &c. Fries, Theodor Magnus, 1832-1913. 2967 1910 Digital version available
Naturalhistorien i Upsala under de fyra första decennierna af 1700-talet, &c. Fries, Theodor Magnus, 1832-1913. 2977 1912 Digital version available
Linnéminnen i Upsala Botaniska Trädgård : Antikritik / af T. M. Fries. Fries, Theodor Magnus, 1832-1913. 427 1905 Digital version available
Linnaeus : the man and his work / Tore Frängsmyr, editor ; with contributions by Sten Lindroth ... [et al.]. Frängsmyr, Tore, 1938- Lindroth, Sten. 3120cqa Science History Publications 1994 Digital version available
Linnaeus : the man and his work / edited by Tore Frängsmyr ; with contributions by Sten Lindroth, Gunnar Eriksson, Gunnar Broberg. Frängsmyr, Tore, 1938- Lindroth, Sten. Eriksson, Gunnar,... 3120cda University of California Press, cop 1983 Digital version available
Exploring Uppsala / photo: Hasse Schröder ; text: Tore Frängsmyr and Christer Åsberg ; [translation: Margaret Knipe]. Frängsmyr, Tore, 1938- 3930 Schröders ord & bildbyrå c1998 Digital version available