Union Catalogue

All records for Natural History Museum (2113 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Bidrag till en lefnadsteckning öfver Carl von Linné, &c. Fries, Theodor Magnus, 1832-1913. 2827 1893-98 Digital version available
Hemlandsvännens Illustrationsalbum. No. 7. 1891 2826 Hemlandsvännen Tryckeri 1891 Digital version available
Till Jul. Strödda ungdomsrim ... Tengberg, John. 2826a Looström & Komp 1891 Digital version available
Beskrifvande förteckning på en samling målningar, skulpturer ... tillhöriga Herr L. O. Smith, hvilka komma att å auktion försäljas ... den 13 Maj 1891 ... Stockholm, &c. Smith, Lars Olsson, 1836-1913. 2825 1891 Digital version available
Vid Linné-monumentets aftäckning i Chikago den 23 maj 1891 / af A.U. Bååth Bååth, Albrecht Ulrik 2822 1891.] Digital version available
Från natur och folklif : Berättelser och kulturskildringar / Af O. Funcke, E.L-d, N. Fries. Funcke, Otto L-d, E. Fries, N. 2820 1890 Digital version available
Catalogue of the memorials of Linnaeus exhibited at the Conversazione of the President and Officers of the Linnean Society, at Burlington House, May 25th, 1888. Linné, Carl von, 1707-1778 2816 Linnean Society 1888 Digital version available
The floral king : a life of Linnaeus. Alberg, Albert. 2814 W.H. Allen & Co 1888 Digital version available
Carl von Linné : [A biographical sketch]. Quennerstedt, August Wilhelm. 2813 1887 Digital version available
Förr och Nu. Bd. 2. Hft. 1-12. 1887 / utgifven och redigerad af B. Wadström. Wadström, B. 2813a 1887 Digital version available
Linnaea. Poetiskt Album af Svensk-Amerikanska Publicister i Chicago : Inkomsten tillfaller Svenska Linné-Monumentförbundet / [By Jakob Bonggren, Joh.A. Enander, Ernst Lindblom, & C.F. Peterson ; With a biographical sketcḥ of Linnaeus by J.A. Enander.]. Enander, Joh. A. 2810 Hemlandet 1887 Digital version available
Svenska Bilder, &c. Snoilsky, Carl, 1841-1903. 2808 1886 Digital version available
Galerie des enfants célèbres, ou Panthéon de la jeunesse : Linné. Tulou, François 2805 1885 Digital version available
Sång vid aftäckningen af minnesstoden öfver Carl von Linné i Stockholm den 13 maj 1885 / [Af] Carl Snoilsky. Snoilsky, Carl, 1841-1903. 2804a 1885 Digital version available
Ur dagens krönika : tidstaflor under medverkan af flere svenska och utländska författare / utgifna af Arvid Ahnfelt, årg.5, ny serie, heft 5-6, Maj-Juni 1885, årg.7, heft 1, Jan. 1887. Ahnfelt, Arvid. 2802a 1885, 1887. Digital version available
Om Karl von Linné : Linné d. Y., Linnean Society of London, Linnéska Institutet, Linnéska Samfundet och Linnéska Samlingurna : aftryck ur Nordisk Familjebok. Ährling, Ewald, 1837-1888 2801 Gernandt 1885 Digital version available
Linnæus, Nuttall and Gray : dedication of marble busts erected in the Missouri Botanical Garden ... June 1883 / by Henry Shaw. Shaw, Henry. 2798 1883 Digital version available
Om Carl Linnaei afgångsbetyg från Wexjö Gymnasium /[af] J.E.E. Ährling Ährling, Ewald, 1837-1888 2797 1882 Digital version available
Anton Rolandsson Martin : Dagbok hållen vid en resa till Norrpolen eller Spitsbergen, på K. Vetenskaps-Akademiens omkostnad och med ett Grönländska Compagniet i Göteborg tillhörande skepp år 1758 förrättad af Anton Rolandsson Martin / Biografiska anteckningar af Simon Nordström. Martin, Anton Rolandsson, 1729-1785 2797b 1882 Digital version available
Blomsterkonungen : bilder ur Linnés Lif, &c. (Anmärkningar och Historiska Upplysningar). [In verse / Illustrated by C. Larsson.]. Sätherberg, Herman. 2789 1879 Digital version available