Union Catalogue

All records for Natural History Museum (2113 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
L'art d'empailler les oiseaux, contenant des principes nouveaux et sûrs pour leur conserver leurs formes et leurs attitudes naturelles, avec la méthode de les classer d'après le systême de Linné / par les citoyens Henon ..., et Mouton-Fontenille. Hénon, Jacques Marie. 1233b Chez Bruyset Ainé et Comp. an 10 (1802). Digital version available
L'amour végétal, ou, Les noces des plantes / par [Charles] Bonnet Bonnet, Charles, 1720-1793. 709 Chez Maugeret Fils et chez l'Auteur 1809 Digital version available
Kring några Linnéanska träd / av Otto Gertz Gertz, Otto Daniel. 917 1927 Digital version available
Kring några Linnéanska träd / av Otto Gertz Gertz, Otto Daniel. 916 1927 Digital version available
Korte inleiding tot de kruidkunde van Philip Miller ... / uit het Engelsch vertaald; en het kruidkundig samenstel van den ridder Linnæus uitgebreid en verklaart, in eene verhandeling over de voortteeling der dieren en planten; briefswyze opgesteld door Job Baster ... Miller, Philip, 1691-1771. 466 by Jan Bosch 1772 Digital version available
Kort men tillförlitelig Bij-Skjötsel, på egen förfarenhet och anställte försök efter Bijens egenteliga Natur och egenskaper, grundad och inrättad. Samt till Allmånhetens tjenst och nytta på mangas astundan och anmodan utgifwen af S. Linnaeus, Past. i Stenbrohult. Linnaeus, Samuel, 1718-1797 3812 Anders Wrigseen 1768 Digital version available
Kort framställning af zoologins historia före Linné. Andersén, Carl Herman Wilhelm. 1244 N.P. Lundberg 1861 Digital version available
Kort begrep af natural-historien, hwaruti, efter Herr Arch. och Riddaren Carl von Linnés samt Herr Profess. och Riddaren Joh. Gotsch. Wallerii Lärogrunder, de hufwudsakeligaste kännemärken uptagas, til naturaliernas stadgade åtskilnad i allmänhet : första begynnare til tjenst / sammandraget af Mag. Fridr. Reinh. Brander Brander, Friderich Reinhold. 146b Tryckt hos Johan Laur. Horrn, på dess bekostnad 1785 Digital version available
Kopia af Linnéporträttet i Versailles [1775] / Otto Gertz Gertz, Otto Daniel. 3343 1915 Digital version available
Kopia af Linnéporträttet i Versailles [1775] / Otto Gertz Gertz, Otto Daniel. 3344 1915 Digital version available
Kongl. Archiaterns : Carl Linnaei Anmärkningar om Brännwin : Ur Almanach för skett-åhret 1748 till Stockholms horizont uträknad af Clav. Petr. Hjörter / [With notes by E. W. Wretlind.]. Wretlind, Erik Wilhelm, -1905. 947 Digital version available
Kongl. Archiaterns ... Carl Linnäi Företal til Hans Kongl. Maj:ts Naturalie Samling eller Museum Regium Linné, Carl von, 1707-1778 1088 Trykt uti Wildiska Tryckeriet :Tryckt hos Pet. J. Nyström 1758 Digital version available
Kinne-Kulle aftagen i Profil och beskrifven af Volontairen vid Kongl. Fortification Herr Johan Svenson Lidholm / ingifven af Carl Linnæus Linné, Carl von, 1707-1778 1014 hos Lorentz Ludvig Grefing, p°a des egen bekostnad 1747 Digital version available
Kilian Stobaeus [1690-1742] och hans lärjungar [Sven Lagerbring, Carl Linnaeus, Nils Retzius, & Nils Rosén von Rosenstein, &c]. Fürst, Carl M. 1854-1935 2998 1918 Digital version available
Katalog över porträttsamlingen på Gripsholm på Nationalmuseichefens uppdrag / utarbetad av Sixten Strömbom och Evald E:son Uggla. Strömbom, Sixten Uggla, Evald E:son 3365 P.A. Norstedt & Söner 1927 Digital version available
Kas yra tas Linejaus "Juvenis ursinus Lithuanus"? Atsišaukimas i visus antropologus ir ypač i visus Linejaus tyrinetojus bei gerbejus / "Kosmo" Redakcija. Kas yra tas Linejaus "Juvenis ursinus Lithuanus"? (Atsiliepimai i "Kosmo" atsišaukima š.m. 3-me N-ry 152 pusl.) Dovydaitis, Pr. 182b Kosmos 1928 Digital version available
Karla Linneia ... Nastavlenie puteshestvuiushchemu. / s latinskogo na rossiĭskiĭ iazyk. Perevel Vasiliĭ Ruban. Linné, Carl von, 1707-1778 2027 s.n 1771 Digital version available
Karl von Linnés levnadssaga / samlade anteckningar av Karl Blink. Blink, Karl, pseud. [i.e. Lovisa Elisabeth Stjernstrom.]. 2875 Abr. A. Berg & Co 1907 Digital version available
Karl von Linnés Västgötaresa Linné, Carl von, 1707-1778. 221 Ljus 1904 Digital version available
Karl von Linné. Eine biographische Skizze / von Karl Müller. Müller, Karl, 1825-1905. 2719 1854 Digital version available