Union Catalogue

All records for The Linnean Society of London (876 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Linnaean Symposium and opening of the Strandell Room, 1-3 June, 1973 : Hunt Botanical Library of the Hunt Institute for Botanical Documentation, Carnegie-Mellon University, Pittsburgh, Pennsylvania. 3908 The University? 1973 Digital version available
Openingsplechtigheid van de Tentoonstelling 10 Januari 1 uur 's namiddags, in de Bibliotheek van het Koninklijk Zoologisch Genootschap Natura Artis Magistra. 2767 Scheltema & Holkema 1878 Digital version available
Festen till Carl von Linnés minne i Upsala den 10 Januari 1878. 1027 Lundequistska Bokhandeln 1878 Digital version available
Carolus Linnaeus 1707-1778 : catalogue 535. 4647 Bj�rck & B�rjesson n.d Digital version available
Come into a new world : Linnaeus & America : an exhibition to commemorate the 300th birthday of the great Swedish scientist, Carolus Linnaeus. 4082 American Swedish Historical Museum 2007 Digital version available
Råshult och Stenbrohult : där Linné föddes och växte upp : kort historisk och vägledning / utgiven av Hembygdsföreningen Linné i Stenbrohult. 4652 Sm�landspostens Boktryckeri 1935 Digital version available
Carl von Linné 1778-1978 : utställning i Uppsala Universitetsbibliotek. 4586 Uppsala universitetsbibliotek 1978 Digital version available
Research on Linnaeus today: progress and prospects = Linneforskning av idag: resultat och utblick. 3914 Almqvist & Wiksell 1978 Digital version available
Festen till Carl von Linnés minne i Upsala den 10 Januari 1878. 2754 Lundequistska Bokhandeln 1878 Digital version available
Linnaean Symposium at the Hunt Institute for Botanical Documentation. 4044 s.n 1976 Digital version available
Festen till Carl von Linnés minne i Upsala den 10 Januari 1878. 1065 Lundequistska Bokhandeln 1878 Digital version available
Programme of the Proceedings at the Reception by the President and Council in the rooms of the Society at Burlington House, Piccadilly on Friday, 7th June 1907 ... 4592 Linnean Society 1907 Digital version available
Festen till Carl von Linnés minne i Upsala den 10 Januari 1878. 194 Lundequistska Bokhandeln 1878 Digital version available
Exhibition of a selection from the Linnean collections : Fifth International Botanical Congress 1930. 3532 Linnean Society 1930 Digital version available
Festen till Carl von Linnés minne i Upsala den 10 Januari 1878. 2782 Lundequistska Bokhandeln 1878 Digital version available
[Preliminary short-form catalogue of Linnaean titles in the Strandell Catalogue]. 4672 s.n 1985 Digital version available
A catalogue of the works of Linnaeus : issued in commemoration of the 250th anniversary of the birthday of Carolus Linnaeus 1707-1778. 4461 Sandbergs Bokhandel 1957 Digital version available
Lettres autographes, manuscrits, dessins et documents [dont la vente aux enchères publiques aura lieu au] Nouveau Drouot, salle no. 8, le vendredi 21 décembre 1984 / par le ministère de Maître Dominique Vincent. 4683 Nouveau Drouot 1984 Digital version available
Linnés sprak och stil : studier i Linnés svenska författarskap / av Margit Abenius, Sixten Belfrage, Sigurd Fries och Jöran Sahlgren ; samlade och utgivna av Sigurd Fries. ABENIUS, Margit, b. 1899. 3896 Bokf�rlaget Prisma 1971 Digital version available
Tal, om läkare-vetenskapens grundläggning och tilväxt vid rikets älsta lärosate i Upsala, hållet vid Praesidii nedläggande uti Kongl. Vetenskaps Academien den 10 Augusti 1796. ACREL, Johan Gustaf, 1741-1801. 2630 [printer:] Tryckt Hos Joh. P. Lindh 1796 Digital version available