Union Catalogue

All records for The Linnean Society of London (946 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Linné som naturforsker og Laege / O. Helms. HELMS, O. (Otto), 1866-1942. 4536 s.n 1935 Digital version available
Carolus Linnaeus / by Francis Hemming. HEMMING, Francis. 4601 s.n 1957 Digital version available
Four addresses delivered at the Anniversary Meetings of the Linnean Society of London in May 1905, 1906, 1907 and 1908. HERDMAN, W. A. (William Abbott), Sir, 1858-1924. 4622 Taylor and Francis 1908 Digital version available
Index abecedarius: an alphabetical index to the first edition of the 'Species plantarum' of Linnaeus. HIERN, William Philip. 484a West, Newman & Co. 1906 Digital version available
Abhandlung von dem schlaf der pflanzen, und von der ursache der bewegung der empfindenden pflanze, in einem sendschreiben an den schwedischen kitter von Linne ... HILL, John. 439bb Michael Macklott 1776 Digital version available
Almanach for ahret ... 1747. Til Stockholms-horizont ... HIORTER, Olav. Petr. 943 Henr. Christopher Merckells 1746 Digital version available
Almanach for ahret ... 1742. Til Upsala-horizont ... HIORTER, Olav. Petr. 933 Henr. Christopher Merckells 1741 Digital version available
Carl von Linnés betydelse säsom naturforskare och läkare. Skildringar utgifna af Kungl. Vetenskapsakademien i anledning af tvåhundraårsdagen af Linnés födelse. HJELT, Otto E. A. (Otto Edvard August), 1823-1913. 1259 Almqvist & Wiksell 1907 Digital version available
Carl von Linnés betydelse säsom naturforskare och läkare. Skildringar utgifna af Kungl. Vetenskapsakademien i anledning af tvåhundraårsdagen af Linnés födelse. HJELT, Otto E. A. (Otto Edvard August), 1823-1913. 888 Almqvist & Wiksell 1907 Digital version available
Carl von Linné i hans förhållande till Albrecht von Haller : ett bidrag till Linnés hundraåriga minne. HJELT, Otto E. A. (Otto Edvard August), 1823-1913. 2768a Finska Litteratur-Sallskapets tryckeri 1878 Digital version available
Carl von Linnés betydelse säsom naturforskare och läkare. Skildringar utgifna af Kungl. Vetenskapsakademien i anledning af tvåhundraårsdagen af Linnés födelse. HJELT, Otto E. A. (Otto Edvard August), 1823-1913. 996 Almqvist & Wiksell 1907 Digital version available
Carl von Linnés betydelse säsom naturforskare och läkare. Skildringar utgifna af Kungl. Vetenskapsakademien i anledning af tvåhundraårsdagen af Linnés födelse. HJELT, Otto E. A. (Otto Edvard August), 1823-1913. 1029 Almqvist & Wiksell 1907 Digital version available
Carl von Linne als Arzt und seine Bedeutung fur die medicinische Wissenschaft. Ein Beitrag zur Geschichte der Medicin. HJELT, Otto E. A. (Otto Edvard August), 1823-1913. 995 Engelmann 1882 Digital version available
Carl von Linnés betydelse säsom naturforskare och läkare. Skildringar utgifna af Kungl. Vetenskapsakademien i anledning af tvåhundraårsdagen af Linnés födelse. HJELT, Otto E. A. (Otto Edvard August), 1823-1913. 1033 Almqvist & Wiksell 1907 Digital version available
Carl von Linnés betydelse säsom naturforskare och läkare. Skildringar utgifna af Kungl. Vetenskapsakademien i anledning af tvåhundraårsdagen af Linnés födelse. HJELT, Otto E. A. (Otto Edvard August), 1823-1913. 2923 Almqvist & Wiksell 1907 Digital version available
Carl von Linné som läkare och hans betydelse för den medicinska vetenskapen i Sverige : helsningsskrift, som med anledning af fyrahundraåriga jubelfesten den 5 September 1877 vördsamt tillegnas Kongl. Universitetet i Upsala å Finska Vetenskapssocietetens Vägnar. HJELT, Otto E. A. (Otto Edvard August), 1823-1913. 994 Finska Litteratur-S�llskapets Tryckeri 1877 Digital version available
Carl von Linné som läkare och hans betydelse för den medicinska vetenskapen i Sverige : helsningsskrift, som med anledning af fyrahundraåriga jubelfesten den 5 September 1877 vördsamt tillegnas Kongl. Universitetet i Upsala å Finska Vetenskapssocietetens Vägnar. HJELT, Otto E. A. (Otto Edvard August), 1823-1913. 2757 Finska Litteratur-S�llskapets Tryckeri 1877 Digital version available
Linnaeus's conception of nature. HOFSTEN, Nils von, 1881-1967. 4587 Almqvist & Wiksells 1958 Digital version available
A system of ''double entries'' in the zoological classification of Linnaeus. HOFSTEN, Nils von, 1881-1967. 4612 Almqvist & Wiksells 1963 Digital version available
Frimärken och stämplar med anknytning till Carl von Linné / av Finn Holmberg. HOLMBERG, Finn. 4603 s.n 1978 Digital version available