Union Catalogue

All records for The Linnean Society of London (859 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Calendarium florae, eller blomster-almanach, med medicinsta facultetens tilstand under kiddarens och archiaterns serr Doct. Carl Linnaei inseende utgifwit pa Latin wid kongl. academien i upsala, ... och sedermera forswanskat af Alexander Mal.Berger ... LINNAEUS, Carl 1906 Tryckt utl Kongl. Tryckeriet 1757 Digital version available
Calendarium florae, quod, venia experientissimae Facult. Med. in Almo Upsaliensi Lycaeo, praeside, viro nobilissimo et experientissimo Dn. Doct. Carolo Linnaeo ... publicae ventilationi subjicit Stipendiarius Regius, Alexander Mal. Berger, Vermelandus. In Audit. Carol. Maj. D. XXXI. Martii, Anni MDCCLVI. LINNAEUS, Carl. 1897 Excud. L.M. Hojer 1756 Digital version available
Canones medici, quos, dissertatione medica, venia exper. Facult. Med. in Reg. Acad. Ups., praeside viro nobilissimo atque generoso D. D. Carolo a Linne ... publicae disquisitioni proponet auctor Sveno And. Hedin ... In Aud. Carol. Maj. D. 29 Nov. 1775. LINNAEUS, Carl. 2453 Apud Joh. Edman 1775 Digital version available
Car. a Linne ... Mantissa plantarum altera generum editionis VI & specierum editionis II. LINNAEUS, Carl 312 Impensis direct. Laurentii Salvii 1771 Digital version available
Car. a Linne Mantissa plantarum. Generum editionis VI et Specierum editionis II. LINNAEUS, Carl. 311 Impensis direct. Laurentii Salvii 1767 Digital version available
Car. a Linné ... Termini botanici explicati. Editio nova auctior. LINNÉ, Carl von, 1707-1778 2183 s.n 1767 Digital version available
Carl Friedrich Dieterichs Pflanzenreich nach dem neuesten Natursystem des ... Carl von Linne. DIETERICH, Carl Friedrich. 89a Joh. Daniel Mueller 1770 Digital version available
Carl Linnaei ... Gothlandska resa pa riksens hogloflige standers befallning forrattad ahr 1471 med anmarkningar uti oeconomien, natural-historien, antiquiteter &c med atskillige figuere. LINNAEUS, Carl 203 Gotlands Allehandas Tryckeri 1890 Digital version available
Carl Linnaei ... Olandska och Gothlandska resa p ̄riksens hogloflige standers befallning forrattad Ahr 1741. LINNAEUS, Carl 202 Hos Gottfried Kiesewetter 1745 Digital version available
Carl Linnaei ... Skanska resa, på hoga Ofwerhetens befallning forrattad ar 1749. Med Ron och Amnarkningar uti oeconomien, naturalier, antiquiteter... LINNAEUS, Carl 209 Uplago p� Lars Salvii kostnad 1751 Digital version available
Carl Linnaei ... Skn̄ska resa p ̄hg̲a v̲erhetens befallning fr̲rt̃tad r̄ 1749 med rn̲ och anmr̃kningar uti ekonomien, naturalier, antikviteter, seder, levnadsst̃t. Med tillhr̲ige figurer. Redigerad av Carl-Otto von Sydow ; illustrerad av Gunnar Brusewitz. LINN�, Carl von, 1707-1778. 3941 Wahlstrm̲ & Widstrand 1975 Digital version available
Carl Linnaei ... Tal, om mr̃kvr̃digheter uti insecterne, hl̄lit fr̲ Kongl. Vetens. Academien ... d ̄Fr̲sta Praesidentskapet aflades 1739.D.3.October. Andra gn̄gen uplagt. med nagon tilokning. LINN�, Carl von, 1707-1778 1343 Tryckt hos Lars Salvius 1747 Digital version available
Carl Linnaei ... Tal, om märkwärdigheter uti insecterne, hållit för Wettenscaps Academien uti auditorio illustri, då första praesidentskapet aflades 1739. D. 3. October. På Wettenskaps Academiens befallning uplagt ... LINNÉ, Carl von, 1707-1778. 1341 Uti det Kongl. Tryckeriet 1739 Digital version available
Carl Linnaei ... Vs̃tgt̲a-resa p ̄riksens hg̲lovige std̨ers befallning fr̲rt̃tad r̄ 1746 ... Redigerad av Sigurd Fries och Lars-Erik Edlund; illustrerad av Gunnar Brusewitz. LINN�, Carl von, 1707-1778. 3947 Wahlstrm̲ & Widstrand 1978 Digital version available
Carl Linnaei ... Ws̃tgt̲a-Resa, p ̄riksens hg̲loflige std̨ers befallning fr̲rt̃tad r̄ 1746. Med anmr̃kningar uti oeconomien, naturkunnogheten, antiquiteter, inwn̄arnes seder och lefnads-st̃t, med tilhr̲ige figurer. LINNAEUS, Carl 218 uplagd p ̄Lars Salvii kostnad 1747 Digital version available
Carl Linnaei resa till Lappland 1732. Några skizzer / af Axel N. Lundström. LUNDSTRÖM, Axel N. (Axel Nicolaus), 1847-1905. 195 Ed. Berling 1878 Digital version available
Carl Linnaeus / by Gunnar Broberg. BROBERG, Gunnar, 1942-. 4674 Swedish Institute c1992 (2004 printing). Third printing. Digital version available
Carl Linnaeus / by Gunnar Broberg. BROBERG, Gunnar, 1942-. 4675 The Swedish Institute 1992 Digital version available
Carl Linnaeus / by Gunnar Broberg. BROBERG, Gunnar, 1942-. 4039 Swedish Institute 2006 Digital version available
Carl Linnaeus / by Knut Hagberg ; translated from the Swedish by Alan Blair. HAGBERG, Knut, 1900-1975. 4353 Jonathan Cape 1952 Digital version available