Union Catalogue

All records for The Linnean Society of London (946 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Linnés dröm om svenskt te blev aldrig verklighet. MAURIS, Vernon. 4520 Tea Centre of Stockholm 2006 Digital version available
Linnés föreläsningar öfver djurriket [1748, 1751-1752] med understöd af Svenska staten för Uppsala Universitet / utgifna och försedda med förklarande anmärkningar af Einar Lönnberg. LINNÉ, Carl von, 1707-1778 3553 A.-B. Akad. Bokhandeln; R. Friedl�nder & Sohn 1913 Digital version available
Linnés historiska landskap. MANKTELOW, Mariette. 4566 s.n 2012 Digital version available
Linnés sprak och stil : studier i Linnés svenska författarskap / av Margit Abenius, Sixten Belfrage, Sigurd Fries och Jöran Sahlgren ; samlade och utgivna av Sigurd Fries. ABENIUS, Margit, b. 1899. 3896 Bokf�rlaget Prisma 1971 Digital version available
Linnétradgarden 1920. SVEDELIUS, Nils, 1873-1960. 4620 Almqvist & Wiksells 1921 Digital version available
Literarum patronis, hospitibus, patribus, civibusque academicis et urbicis, Rector Academiae Upsaliensis Carolus Linnaeus S.P.D. (12 Januarii, 1750); Patronis, hospitibus, patribus civibusque ... LINNAEUS, Carl 1585 1750 Digital version available
Literarum patronis, hospitibus, patribus, civibusque academicis et urbicis, Rector Academiae Upsaliensis Carolus Linnaeus S.P.D. (12 Januarii, 1750); Patronis, hospitibus, patribus civibusque ... LINNAEUS, Carl 1604 1750 Digital version available
Literarum patronis, hospitibus, patribus, civibusque academicis et urbicis, Rector Academiae Upsaliensis Carolus Linnaeus S.P.D. (12 Januarii, 1750); Patronis, hospitibus, patribus civibusque ... LINNAEUS, Carl 1586 1750 Digital version available
Läkaren Linné : medicinens dubbla nyckel / Nils-Erik Landell. LANDELL, Nils-Erik, 1935-. 3977 Carlsson Bokf�rlag 2004 Digital version available
Låt inte råttor eller mal fördärva ...: Linnésamlingar i Uppsala: Uppsala Universitets Jubileumsbok. PONTÉN, Annika Windahl. MOBERG, Roland. SJÖGREN, Anna. 3970 Uppsala Universitet 2007 Digital version available
M. Joh. Gottlieb Gleditschii ... Consideratio epicriseos Siegesbeckianae in Linnaei systema plantarum sexuale, & methodum botanicam huic superstructam. GLEDITSCH, Johann Gottlieb. 625 apud Ambrosium Haude 1740 Digital version available
Macellum olitorium, quod consens. experient. Facult. Medicae in illustri Lyceo Upsaliensi. Praeside viro nobilissimo atque experientissimo. Dn. Doct. Carolo Linnaeo ... publicae erudit. censurae submittit ... Petrus Jerlin, Sudermannus. In Auditorio Carol. Maj. Ad Diem XX Decemb. Anni MDCCLX. LINNÉ, Carl von, 1707-1778. 2134 Literis Direct. Laurentii Salvii 1760 Digital version available
Maecenatibus, patronis, patribus civibusque academicis et urbicis, S.P.D. Carolus Linnaeus ... promotor in solemni inauguratione medica die XIX Junii celebranda Upsaliae MDCCLVIII. LINNAEUS, Carl 2232 s.n 1763 Digital version available
Maecenatibus, patronis, patribus civibusque academicis et urbicis, S.P.D. Carolus Linnaeus ... promotor in solemni inauguratione medica die XIX Junii celebranda Upsaliae MDCCLVIII. LINNAEUS, Carl 2006 s.n 1763 Digital version available
Maecenatibus, patronis, patribus, civibusque academicis et urbicis S.P.D. Carolus Linnaeus ... promotor in solemnem inaugurationem medicam, Upsaliae celebrandam MDCCLI, Martii VIII. LINNAEUS, Carl. 1626 1751 Digital version available
Maecenatibus, patronis, patribus, civibusque academicis et urbicis S.P.D. Carolus Linnaeus, ... promotor in solemnem inaugurationem medicam, Upsaliae celebrandam MDCCLI, Martii VIII. LINNAEUS, Carl 2421 s.n 1772 Digital version available
Maecenatibus, patronis, patribus, civibusque academicis et urbicis S.P.D. Carolus Linnaeus, ... promotor in solemnem inaugurationem medicam, Upsaliae celebrandam MDCCLI, Martii VIII. LINNAEUS, Carl 1832 s.n 1772 Digital version available
Magnis literarum patronis, patribus civibusque academicis et urbicis, Rector Academiae Upsaliensis Andreas Boberg, S.P.D. [25 Octobr. 1741]. BOBERG, Andreas. 2581 s.n 1741 Digital version available
Magnis litterarum patronis, patribus civibusque academicis et urbicis, Rector Academiae Upsaliensis, Carolus Linnaeus, Equ.Aur. S.P.D. Upsaliae 1759. Decembr. 12. LINNAEUS, Carl 2080 s.n 1759 Digital version available
Mannen som ordnade naturen : en biografi över Carl von Linné. BROBERG, Gunnar. 4877 Natur & Kultur 2019 Digital version available