Union Catalogue

All records for The Linnean Society of London (946 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Linnéporträtt. Supplement A (1978). Förteckning över nyfunna Linnéporträtt (sedan 1967), nr.712-801 samt tillägg till tidigare nr. / [By] Margaret Tainsh. TULLBERG, Tycho, 1842-1920. 4677 s.n 1978 Digital version available
Caroli Linnaei ... Systema naturae in quo proponuntur naturae regna tria fecundum. Classes, ordines, genera & species. LINNAEUS, Carl. 48 sumptibus Michaelis-Antonii David 1744 Digital version available
Joh. Eberh. Ferber ... Hortus agerumensis, exhibens plantas saltem rariores, exoticas & officinales quas horto proprio intulit secundum methodum Linnaei sexualem digestus; Joh.Eberh. Ferber... Hortus agerumensis, exhibens... FERBER, Johan Eberhard, 1678-1761. 340 typis Petri G. Nystrom 1739 Digital version available
Carl Linnaei ... Wästgöta-Resa, på riksens högloflige ständers befallning förrättad år 1746. Med anmärkningar uti oeconomien, naturkunnogheten, antiquiteter, inwånarnes seder och lefnads-sätt, med tilhörige figurer. LINNÉ, Carl von, 1707-1778 218 uplagd p� Lars Salvii kostnad 1747 Digital version available
Brev från Johan Otto Hagström, Provincial Medicus i Östergötland, till Kongl. Collegium Medicum, åren 1755-1785. Hagström, Johan Otto, 1716 -1792 1716-1792. 4080 �sterg�tlands medicinhistoriska s�llskap 1993 Digital version available
Wälborne Herr Archiater--" : Johan Otto Hagströms brev till Abraham Bäck, 1747-1791. HAGSTRöM, Johan Otto, 1716 - 1792 1716-1792. 4081 �sterg�tlands medicinhistoriska s�llskap 1997 Digital version available