Union Catalogue

All records for Stockholm University Library (Stockholms universitetsbibliotek) (2096 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Linné und die schwedische Linnégesellschaft. Auszug aus einem in der Sitzung am 20. Januar 1922 gehaltenen Vortrage. Conwentz, Greta 3035 1922 Digital version available
Éloge de M. de Linné Condorcet, Jean-Antoine-Nicolas de Caritat, marquis de, 1743-1794 2598 1781 Digital version available
Daniel Gabriel Fahrenheit : (Geb. zu Danzig 24. mai 1686; gest. im Haag 16. Sept. 1736) : (mit 13 Abbildungen) / von Ernst Cohen und W. A. T. Cohen-De Meester Cohen, Ernst, 1869-1944 4503 N.V. Noord-Hollandsche Utigevers-Maatschappij 1936 Digital version available
Nomenclator extemporaneus rerum naturalium: plantarum, insectorum, conchyliorum, secundum systema naturæ Linnæanum. Editus a Carol. Clerck ... Stockholmiæ, typis Laurentii Ludovici Grefingii, 1759. Clerck, Carl Alexander, 1709-1765 66 1759 Digital version available
Sketches in biography, designed to show the influence of literature on character and happiness / by John Clayton Clayton, John 4484 1825 Digital version available
On certain authentic cyperaceae of Linnaeus. By C. B. Clarke, m.a., f.l.s. Clarke, C. B. 3493 1894 Digital version available
Dominici Cyrilli ... ad botanicas institutiones introductio. Editio altera. Cirillo, Domenico, 1739-1799 649 1771 Digital version available
Linnés testimonium til Georg Tycho Holm 1751 Christensen, Carl, 1872-1942 3059 1924 Digital version available
Från stubbotan rot till anseligt träd : [Linné 300 år] = From stubborn root to a notable tree : [Linné 300 years] / Caroline Chevallier ; [engelsk översättning: Anne Froude]. Chevallier, Caroline, 1970- 4078 Uppsala universitetsbibliotek 2007 Digital version available
And. Celsii ... Hus-hålls almanach för skott-året efter Jesu Christi födelse, 1744. Uträknad; til Stockholms meridian. Hwarjemte bifogas underrättelse om nyttan af wäxternes olika kiön. Med kongl. maj:tz privilegio. Stockholm, tryckt hos Lars Salvius Celsius, Anders, 1701-1744 391 (Salvius 1743 Digital version available
Om Carl Linnæi afgångsbetyg från Wexjö gymnasium / H. S. Cederschiöld. Cederschiöld, Henrik Samuel, 1824-1900 2797 Otto Sporsén 1882 Digital version available
Till den minnesfest öfver Carl von Linné, som Wexjö Högre Elementarläroverk kommer att fira å Läroverkets Sollennitetssal, Carlsdagen den 28 januari 1878, inbjuder vördsamt H. S. Cederschiöld ... Cederschiöld, Henrik Samuel, 1824-1900 2787 1878 Digital version available
Sur une correspondance inédite entre Linné et Bernard de Jussieu / par M. de Caze Caze, Aug. de 4508 1857? Digital version available
Charles de Linné (1707-1778) / par Richard Cayouette Cayouette, Richard 4528 1959 Digital version available
Linneo evoluzionista? Cattaneo, Giacomo 1249 1894 Digital version available
[Portraits of Linnaeus]. Carruthers, William, 1830-1922 3264 1891 Digital version available
On the original portraits of Linnaeus Carruthers, William, 1830-1922 3285 1906 Digital version available
Carl von Linné / av Olof Carlbring, idé och dataurval ; Anna Otterhed, textning och dekor. Carlbring, Olof, 1919- 4600 Förf Ringström 1978 Digital version available
Skånska bygder under förra hälften av 1700-talet : etnografisk studie över den skånska allmogens äldre odlingar, hägnader och byggnader / av Åke Campbell. Campbell, Åke, 1891-1957 216a Lundequistska bokhandeln 1928 Digital version available
Landskapsbilden i Linnés Skånska resa. : Föredrag vid Svenska Linné-sällskapets sammanträde den 28 november 1932. [Illustr.] Campbell, Bror Åke 4363 1933 Digital version available