Union Catalogue

All records for Stockholm University Library (Stockholms universitetsbibliotek) (2081 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Caroli a Linné ... Clavis medicinæ dvplex, exterior & interior. ... Iterata editio foras dedit et præfatvs est Ern. Godofr. Baldinger ... Linné, Carl von, 1707-1778 981 1767 Digital version available
Car. a Linné ... termini botanici explicati. Editio nova avctior Linné, Carl von, 1707-1778 2183 1767 Digital version available
Fundamenta entomologiæ, quæ, venia nobiliss. Fac. Med. in illustr. ad Salam Swion. Athenæo. Præside. ... D:no Doct. Carolo von Linné. ... publico defendere conabitur ... Andreas Johann. Bladh. Ostrobotniensis. In audit. Carol. Maj. die Junii, anni MDCCLXVII Linné, Carl von, 1707-1778 2367 1767 Digital version available
Dissertatio inauguralis botanico-medica sistens systemata plantarum recentiora instar speciminis commentarii ad Jo. Herm. Furstenau desiedrata materiæ medicæ, quam annuente Deo ex consensu gratiosi medicorum ordinis pro gradu doctoris legitime obtinendo ad diem III novembris MDCCLXVII publico eruditorum examini submittit Paulus Dietericus Giseke Hamburgensis .. Giseke, Paul Dietrich, 1745-1796 650 1767 Digital version available
Dissertatio medica inauguralis de haemoptysi, quam, consent. experient. Facult. Medica in Regia Academia Upsaliensi præside ... Carolo von Linné ... pro gradu doctoris, publico submittit examini Johan Martin Gråberg, Gothoburgensis in audit. Carol. maj. die XIII Maji anni MDCCLXVII. Horis, ante et post meridiem, solitis Linné, Carl von, 1707-1778 2353 1767 Digital version available
Dissertationem physiologicam de venis resorbentibus ven. nobil. et exper. Fac. Med. in Reg. ad Salam lyceo, præside ... Carolo von Linné ... publicæ ventilationi offert ... Carolus Petr. Thunberg, Junecopia Smolandus. In audit. Carol. Maj. die II. Junii anni MDCCLXVII. H. A. M. S Linné, Carl von, 1707-1778 2355 1767 Digital version available
Caroli v. Linné ... Genera plantarum eorumque characteres naturales secundum numerum, figuram, situm, et proportionem omnium fructificationis partium. Ed. novissima Linné, Carl von, 1707-1778 315 typis Joan. Thomæ nob. de Trattnern, cæs. reg. aulæ typographi, et bibliopolæ 1767 Digital version available
Caroli C.a Linné ... Plantarum rariorum horti Upsaliensis fasciculus primus sistens descriptiones et figuras plantarum minus cognitarum Linné, Carl von, d.y., 1741-1783 3822 1767 Digital version available
Dissertatio academica, mundum invisibilem, breviter delineatura, quam, cons. nob. et experent. Fac. Med. in illustri ad Salam lyceo, moderante ... Carolo von Linné ... curiosorum submittit censuræ Johannes Carolus Roos, Holmensis. In auditorio Carolino majori die VI[I]. Martii, anni MDCCLXVII. Horis ante meridiem solitis Linné, Carl von, 1707-1778 2348 1767 Digital version available
Car. a Linné mantissa plantarum. Generum editionis VI. et specierum editionis II Linné, Carl von, 1707-1778 311 1767 Digital version available
Dissertatio medica de menthæ usu qvam, cons. nob. et experient. Fac. Med. ad Reg. acad. Vps. moderante ... Carolo von Linné, ... publicæ submittit censuræ, Carolus Gustav. Laurin, Holmensis, in audit. Carol. maj. die XXX Junii. MDCCLXVII. H. a. m. s Linné, Carl von, 1707-1778 2362 1767 Digital version available
Dissertatio medica sistens metamorphosin humanam, quam, consent. nob. et experient. Fac. Med. præside ... Carolo von Linné ... ad publicam censuram modeste defert Johannes Adolphus Wadström, Holmensis. In audit. Carol. maj. die XVI. Decembr. anni MDCCLXVII. Horis, ante merid. solitis. Horis ante meridiem solitis Linné, Carl von, 1707-1778 2372 1767 Digital version available
Dissertationem medicam, De varietate ciborum, cons. nobiliss. et experient. Fac. Med. in Regia Academ. Ups. moderante viro nobilissimo atque generosissimo Carolo à Linné, ... publicæ censuræ submittit, Adolph. Fried. Wedenberg Holmensis, in audit. Carol. maj. die XIX. Decemb. MDCCLXVII. Horis ante merid. solitis Linné, Carl von, 1707-1778 2376 1767 Digital version available
Djuret Narica, beskrifvit af Carl von Linné. Linné, Carl von, 1707-1778 1208 1768 Digital version available
Dissertatio de coloniis plantarum, quam, cons. nobiliss. & experientiss. Fac. Med. Ups. præside ... Carolo à Linné ... publico examini tradit ... Joannes Flygare, Dalekarlus. In audit. Carolino majori die 15 Junii 1768. H. A. M. S Linné, Carl von, 1707-1778 2385 1768 Digital version available
Dissertatio botanico-medica sistens rariora Norvegiæ, quam cons. nobiliss. & experientiss. Fac. Med. Ups: præside ... Carolo à Linné ... pro gradu doctoris publice ventilandam offert Henricus Tonning, Norvego - Nidrosiensis ... In auditorio Carolino majori die 27 Februarii 1768. H. A. et P. M. S Linné, Carl von, 1707-1778 2381 1768 Digital version available
Dissertatio de morbis nautarum Indiæ quam, experimentissimæ Facult. Medicæ consensu ... sub præsidio ... Car. v. Linné, ... pro gradu doctoris proponit Carolus Henr. Wänman Uplandus. ... ad diem V. Nov. in audit. Carolin. maj. anni MDCCLXVIII. Horis a. &. p. m. solitis Linné, Carl von, 1707-1778 2391 1768 Digital version available
Dissertatio medica, de medico sui ipsius. quam, consensu Fac. Med. ad Reg. acad. Ups. præside ... Carolo v. Linné, ... pro gradu doctoris publico examini submittit stip. reg. Johannes Grysselius Nericius philos. candid. In audit. Carol. maj. die [XI] Jun. anni MDCCLXVIII. Horis ante et post meridiem consvetis Linné, Carl von, 1707-1778 2388 1768 Digital version available
Kort, men tillförlitelig bij-skjötsel, på egen förfarenhet och anställte försök, efter bijens egenteliga natur och egenskaper, grundad och inrättad, samt till allmänhetens tjenst och nytta, på mångas åstundan och anmodan, utgifwen af S. Linnæus ... 1768. Wexiö. tryckt hos kongl. privilegerade och gymnasii boktryckaren, Anders Wrigseen Linnæus, Samuel, 1718-1797 3812 Vrigseen 1768 Digital version available
Dissertatio academica sistens iter in Chinam, cons. exper. Fac. Med. Ups. moderante. ... D:no Car. v. Linné, ... publico examini submissa ab ... Andrea Sparrman, Uplando. In auditorio Carol. Maj. d. XXX. Nov. anni MDCCLXVIII. H. A. M. S Linné, Carl von, 1707-1778 2393 1768 Digital version available