Union Catalogue

All records for Botanic Garden and Botanical Museum Berlin-Dahlem, Freie Universitat Berlin (353 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Linnés avhandling Potus Theae 1765 översatt och kommenterad av Gustaf Drake 4089 Svenska Linnésällskapet 2002 Digital version available
Macellum olitorium praeside ... Carolo Linnaeo ... submittit Petrus Jerlin 2134 Salvius 1760 Digital version available
Mantissa in volumen ... systematis vegetabilium Caroli a Linné 615 1827 Digital version available
Mantissa plantarum Carl Linnaeus. With an introd. by William T. Stearn two parts in one volume 4060 Cramer [u.a.] 1971 Digital version available
Medicamenta purgantia praeside ... Carolo a Linné ... proponet Johannes Rotheram 2448 Edman 1775 Digital version available
Men around Linnaeus Annika Silander Hökerberg Silander-Hökerberg, Annika 4033 Silander-Hökerberg 2000 Digital version available
Methodus muscorum illustrata quam ... praeside Carolo a Linné ... proponit Olof Swartz 3832 Edman [1781], 1781 Digital version available
Minnesord öfver Carl von Linné af J. E. Zetterstedt tal hållet den 16 November 1872 vid en minnesfest öfver Linné, gifven af Jonköpings högre Elementarläroverks studerande ungdom ; Inkomsten öfverlemnades till Kongl. Vetenskapsakademien i Stockholm såsom bidrag till minnesvården öfver Linné 2752 Tryckeribolag 1874 Digital version available
Morbi expeditionis classicae MDCCLVI moderante ... Carolo Linnaeo ... committit Petrus Bierchén Bjerkén, Pehr af 1943 Höjer 1757 Digital version available
Museum Adolpho-Fridericianum sub praesidio ... Caroli Linnaei ... submittit Laurentius Balk 1443 Salvius 1746 Digital version available
Natura pelagi sub praesidio ... Caroli Linnaei ... offert Johannes Henric. Hager 1962 Höjer 1757 Digital version available
Nemesis divina nach d. schwed. Ausg. hrsg. von Wolf Lepenies ... ; aus d. Lat. u. Schwed. übers. von Ruprecht Volz 1078cba Hanser 1981 Digital version available
Noctiluca marina sub praesidio ... Caroli Linnaei ... sistit Carolus Frid. Adler Adler, Carl Fredrik 1673 Höjer 1752 Digital version available
Nomenclator botanicus sistens omnes plantas in Caroli a Linné speciebus plantarum a Carolo Ludovico Willdenowio enumeratas curavit L. F. V. Henckel a Donnersmarck 515 Hendel 1821 Digital version available
Nomenclator botanicvs omnes plantas ab illvstr. Carolo a Linné descriptas aliisqve botanicis temporis recentioris detectas envmerans cvravit Ernestvs Adolphvs Raevschel 506 Feind 1797 Digital version available
Nomenclator botanicvs sistens plantas omnes in Caroli a Linné speciebvs plantarvm ab illvstri Carolo Lvdovico Willdenow envmeratas 514 1803 Digital version available
Nova plantarum genera praeside ... Carolo Linnaeo ... submittit Carolus Magnus Dassow 1469 Salvius 1747 Digital version available
Noxa insectorum sub praesidio ... Caroli Linnaei ... subjecta Michael A. Baeckner 1729 Salvius 1752 Digital version available
Nutrix noverca praeside ... Carolo Linnaeo ... sistit Fredericus Lindberg 1716 Höjer 1752 Digital version available
Några ord om Linné och hans betydelse för den botaniska vetenskapen af Veit Brecher Wittrock 892 Marcus 1907 Digital version available