Union Catalogue

All records for Uppsala University Library (1970 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Carl Linnaei skånska resa : på höga öfverhetens befallning förrättad år 1749 : med rön och anmärkningr uti oeconomien, naturalier, antiqviteter, seder, lefnadssätt : med tillhörige figurer / [Carl von Linné] Linné, Carl von, 1707-1778 211* Gleerup 1884 Digital version available
Dissertatio botanica de Anandria, quam amplissima Fac. Med. consent. & adprob. in Regia Academia Upsaliensi, sub præsidio ... Doct. Caroli Linnæi ... curiosis modeste sistit ... Erland Zach. Tursén, Wexionia Smolandus. In audit. Carolino Majori die XX. Decembris, ann. MDCCXLV. Linné, Carl von, 1707-1778 1434 s.n 1745 Digital version available
Dissertationem medicam, qua morbi artificum leviter adumbrantur, cum cons. nobiliss. Facult. Med. ad Reg. Acad. Upsal. præside ... Carolo von Linné ... in audit. Carol. maj. die XV. Junii, anni MDCCLXV. Horis ante & post meridiem solitis pro gradu doctoris, publico subjicit examini, Nicolaus Skragge ... Vermelandus. Linné, Carl von, 1707-1778 2293 s.n 1765 Digital version available
Caroli Linnæi ... systema naturæ sistens regna tria naturæ, in classes et ordines genera et species redacta, tabulisque æneis illustrata. Cum privilegio s.r.m. Polonicæ ac electoris Saxon. Secundum sextam Stockholmiensem emendatam & auctam editionem. Linné, Carl von, 1707-1778 52 1748 Digital version available
Officinella växter : Plantæ officinales : akademisk avhandling under Linnés præsidium Upsala 1753 / svensk översättning av Arvid Hj. Uggla ; efterskrift av Telemak Fredbärj. Linné, Carl von, 1707-1778 4091 Sv. Linné-sällskapet Universitetstryckeriet 2008 Digital version available
Om omväxling i födan : (De varietate ciborum) : akademisk avhandling under Linnés presidium Uppsala 1767 / övers. från latinet av Ejnar Haglund ; efterskrift och noter av Telemak Fredbärj. Linné, Carl von, 1707-1778 4101 Sv. Linné-sällskapet Universitetstryckeriet 2008 Digital version available
Systema naturae : Appendices zoologicae / C. Linné [Fasc.- uppl., utg. med inledning av Wilhelm Junk.] Linné, Carl von, 1707-1778 3949 1935 Digital version available
Index plantarum, quæ continentur in Linnæani Systematis editione novissima decima quarta Linné, Carl von, 1707-1778 584 1785 Digital version available
Centuria I. plantarum, quam, ex consens. nobil. et exper. Fac. Med. in Regia Academia Upsaliensi, sub præsidio ... Caroli Linnæi ... orbi botanico examinandam sistit, Abraham D. Juslenius, V-gothus. In audit. Gustav. die XIX. Februar. anni MDCCLV. H. A. M. S. Linné, Carl von, 1707-1778 1848 1755 Digital version available
Officinella växter : Plantæ officinales : akademisk avhandling under Linnés præsidium Upsala 1753 / svensk översättning av Arvid Hj. Uggla ; efterskrift av Telemak Fredbärj. Linné, Carl von, 1707-1778 4141 1950 Digital version available
Caroli Linnæi Philosophia botanica, in qua explicantur fundamenta botanica, cum definitionibus partium, exemplis terminorum, observationibus rariorum. Adjectis figuris æneis. Editio quarta, studio Curtii Sprengel Linné, Carl von, 1707-1778 451 1809 Digital version available
Örtabok : 1725 / Carolus N. Linnaeus ; utgiven av Svenska läkaresällskapet till Linnéjubileet 1957 genom Telemak Fredbärj. Linné, Carl von, 1707-1778 4456 Almqvist & Wiksell Almqvist & Wiksell 1957 Digital version available
Carl von Linnés Öländska och gotländska resa 1741 / utg.: John Kroon. Linné, Carl von, 1707-1778 3938 Rabbinowitz Malmö ljustrycksanstalt 1957 Digital version available
Caroli Linnæi Systema naturæ : sive regna tria naturæ systematice proposita per classes, ordines, genera, & species Linné, Carl von, 1707-1778 3927 Bokgillet ;[Seelig] Nike-tryck 1960 Digital version available
Carl von Linnés gotländska resa : förrättad 1741 / Carl von Linné ; utgiven och kommenterad av Bertil Molde. Linné, Carl von, 1707-1778 4327 NoK 1960 Digital version available
Dissertatio botanico-medica, sistens lignum qvassiæ, quam, consens. exper. Facult. Medicæ, in Regia Academia Upsaliensi, præside ... Carolo v. Linné ... pro gradu doctoris obtinendo, publico examini submittit ... Carolus M. Blom, Smolandus. In auditor. Carol. maj. d. XXVIII. Maji anni MDCCLXIII horis, ante et post meridiem, solitis. Linné, Carl von, 1707-1778 2239 s.n 1763 Digital version available
Beskrifning på sältings-gräset, ingifwen af C. Linnæus, profess. botan. Linné, Carl von, 1707-1778 380 1742 Digital version available
Om brännwin och brännwins supande. Af archiatern och riddaren Carl von Linné. Ny och sammandragen upplaga Linné, Carl von, 1707-1778 4949 Abr. Bohlins förlag 1868 Digital version available
Dissertatio medica, in qua potus coffeæ, leviter adumbratur, quem consens. nobil. nec non exper. ord. med. in illustri ad Salam lyceo, sub præsidio, ... Caroli Linnæi, ... publico submittit examini Hinricus Sparschuch, Lincopia O-Gothus. In aud. Carol. maj. ad XVI. Decemb. anni MDCCLXI. H. A. M. S. Linné, Carl von, 1707-1778 2162 s.n 1761 Digital version available
Uppsalafebern : (Febris Upsaliensis) : akademisk avhandling under Linnés presidium, Uppsala 1757 / översatt från latinet av Ejnar Haglund ; efterskrift och noter av Telemak Fredbärj. Linné, Carl von, 1707-1778 4163 1959 Digital version available