Union Catalogue

All records for Uppsala University Library (1971 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Meddelanden från Kungl. Svenska Vetenskaps-Akademiens trädgård Bergielund vid vid Vetenskaps-Akademiens tvåhundraårsfest till minne af Carl von Linnés födelse. / Utgifna af Bergianska Stiftelsen. Redigerade af Veit Brecher Wittrock Wittrock, Veit Brecher, 1839-1914 2927 1907 Digital version available
Medicamenta purgantia, consens.exper. Facult. Med. Ups. præside ... Carolo a Linné ... pro gradu doctoris, proponet Johannes Rotheram, Anglus: in audit. Carol. maj. die 22 Nov. 1775. Horis a. et p. m. solitis. Linné, Carl von, 1707-1778 2448 1775 Digital version available
Medicinalierna ur stenriket i Linnés Materia Medica / av Gustaf Drake Drake, Gustaf 978 Almqvist & Wiksell 1922 Digital version available
Medicinens dubbla nyckel : (Clavis medicinæ duplex) / övers. från latinet av Albert Boerman och Telemak Fredbärj. Linné, Carl von, 1707-1778 4944 1967 Digital version available
Memoir of Linnaeus Jardine, William, Sir, 1800-1874 2682 W. H. Lizars & Stirling & Kenney 1833 Digital version available
Memorials of Linnaeus : a collection of portraits, manuscripts, specimens, and books exhibited to commemorate the bicentenary of his birth Rendle, Alfred Barton 2876 1907 Digital version available
Meningen : Carl von Linné, 1707-1778 : tankar om tillvaron / Kelvin Ekeland. Ekeland, Kelvin, 1935- 4875 Salvia Bok & tryck 2018 Digital version available
Menniskans cousiner : Antropomorpha / efterskrift och noter av Telemak Fredbärj. Linné, Carl von, 1707-1778 4152 Svenska Linnésällsk. 1955 Digital version available
Metamorphosis plantarum, sub præsidio d. d. Caroli Linnæi, proposita a Nicol. E. Dahlberg, Ostrogotho. Upsaliæ, 3 junii, 1755. Linné, Carl von, 1707-1778 1862 1786 Digital version available
Methodi Linnæanæ botanicæ delineatio, exhibens characteres essentiales generum necnon specierum ... opus herbationibus accommodatum, curante J. E. Gilibert ... Gilibert, Jean Emmanuel, 1741-1814 735 1760 Digital version available
Methodus muscorum illustrata. quam ... praeside ... Carolo a Linné ... In auditorio Gustaviano majori, ad diem XIV April. 1781. proponit Olof Swartz, Norcopia - Gothus. Linné, Carl von, d.y., 1741-1783 3832 1781 Digital version available
Minne af Johannis Moraei ... lefnad Linné, Carl von, 1707-1778 4386 1742 Digital version available
Minne af von Linné fader och son. Af Sv. Hedin.. [Del 1] Första afdelningen. Von Linné den äldre. Hedin, Sven Anders, 1750-1821 2647 1808 Digital version available
Minnen af lediga stunder. J.W. Beckman. Stockholm, tryckte hos Samuel Rumstedt, 1824 Beckman, Johan Wilhelm, 1792-1873 2662 (Rumstedt 1824 Digital version available
Minnesfesten öfver Carl von Linné den 25 maj 1907 : beskrifning / på uppdrag af Kungl. Vetenskapsakademien utarbetad af J. A. Bergstedt. Bergstedt, J. A., 1853-1932 2971 1910 Digital version available
Minnesord vid fröken Lovisa von Linnés jordfästning uti Upsala domkyrka den 5 april 1839. Wensjoe, Th., 1801-1865 3808 1839 Digital version available
Minnesord öfver Carl von Linné / af J. E. Zetterstedt. Zetterstedt, Johan Emanuel, 1828-1880 2752 Elementarläroverket 1874 Digital version available
Minnesord öfver Carl von Linné vid Kongl. Vetenskaps-akademiens sammankomst den 10 januari 1878 / af P. H. Malmsten. Malmsten, Pehr Henrik, 1811-1883 2778 P. A. Norstedt & S:r 1878 Digital version available
Minnet : Carl von Linné : Uppsala nådens år 1772 / Kelvin Ekeland. Ekeland, Kelvin, 1935- 4874 Salvia Bok & tryck 2018 Digital version available
Mirabilis longiflora, eller lång-pipiga underblomman. Beskrifven av Carl Linnæus.[Rubr.] Linné, Carl von, 1707-1778 535 1755 Digital version available