Union Catalogue

All records for Uppsala University Library (1945 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Senium Salomoneum, quod, consensu ampliss. Facult. Medicæ in illustri Academia Upsaliensi, præside ... Dn. Doct. Carolo Linnæo, ... breviter specimine academico explicatum, publice examinandum sistit Johannes Pilgren , Sudermannus. In auditorio Carol. Maj. die [XXI] Febr. anni MDCCLIX. H. A. M. C. Linné, Carl von, 1707-1778 2013 s.n 1759 Digital version available
Sex, botany & empire : the story of Carl Linnaeus and Joseph Banks / Patricia Fara. Fara, Patricia, 1948- 4225 Icon 2003 Digital version available
Sexualsystemet jemfördt med prof.Fries' naturliga system af N.C.K. Kindberg, Nils Conrad, 1832-1910 861 1862 Digital version available
Short memoir of George Ehret, F.R.S. [With 7 letters from Linnaeus to Ehret, Nov. 29, 1736-March 1769; 1 from Linnaeus to Patrick Brown, Oct. 19, 1756; & 1 from Linnaeus to Peter Collinson, Oct. 19, 1756.] Linné, Carl von, 1707-1778 2538 1886 Digital version available
Sir Joseph Banks : botanist, horticulturist and plant collector : associations with Chelsea Physic Garden 4794 Chelsea Physic Garden 1988 Digital version available
Siren lacertina, dissertatione academica orbi erudito data, quam venia nob. et experient. Fac. Med. ad Reg. Acad. Upsal., præside... D:no Doct. Carolo a Linné, ... publice ventilandam sistit ... Abrahamus Österdam, Holmiensis, in auditorio Carolino Majori die XXI. Junij anni MDCCLXVI. H. A. M. C. Linné, Carl von, 1707-1778 2335 s.n 1766 Digital version available
Sistema de los vegetables ó resumen de la parte práctica de botánica del caballero Cárlos Linneo, que comprehende las clases, órdenes, generos y especies de las plantas, con algunas de sus variedades. / Por don Antonio Paláu y Verdéra ... De orden superior. Linné, Carl von, 1707-1778 17 1788 Digital version available
Sistema der natuurlyke historie, in IV. ryken, dieren, planten, mineralen en wateren: met plaaten : Regnum vegetabile. Pars, I. Linné, Carl von, 1707-1778 75 1765 Digital version available
Sistema natura. Ao: 1783. Linné, Carl von, 1707-1778 105 1783 Digital version available
Sistema natura. Met een latynsch en een nederduits alphabetisch register. Ao: 1783. Linné, Carl von, 1707-1778 104 1783 Digital version available
Skaparens lov : Carl von Linné och tron på Gud / Tomas Anderman. Anderman, Tomas, 1942- 4112 Danmarks och Funbo församlingar, Svenska kyrkan 2006 Digital version available
Sketches in biography, designed to show the influence of literature on character and happiness / by John Clayton Clayton, John 4484 1825 Digital version available
Skrifter / Carl Linnæus ; i urval av Knut Hagberg. Linné, Carl von, 1707-1778 4301 Natur och Kultur 1955 Digital version available
Skrifter af Carl von Linné 1 Flora Lapponica / öfvers. till svenska språket af Th. M. Fries. Linné, Carl von, 1707-1778 283 Vetenskapsakademien 1905 Digital version available
Skrifter af Carl von Linné 1 Flora Lapponica / öfvers. till svenska språket af Th. M. Fries. Linné, Carl von, 1707-1778 28 Vetenskapsakademien 1905 Digital version available
Skrifter. 1-2, Carl Linnæi Öländska och Gottländska resa år 1741 / Red. av ... Viktor Olsson Linné, Carl von, 1707-1778 205a Världslitteraturens förl. 1929 Digital version available
Skånska bygder under förra hälften av 1700-talet : etnografisk studie över den skånska allmogens äldre odlingar, hägnader och byggnader / av Åke Campbell. Campbell, Åke, 1891-1957 216a Lundequistska bokhandeln 1928 Digital version available
Socialt arbete och biologiens lagar / av Ernst Almquist Almquist, Ernst, 1852-1946 177a 1918 Digital version available
Somnus plantarum in dissertatione academica propositus, consens. experient. Facult. Med. in Reg. acad. Upsaliensi, præside ... Carolo Linnæo ... a Petro Bremer, Helsingo. In audit. Gustav. d. X. Decembr. anni MDCCLV. Linné, Carl von, 1707-1778 1864 s.n 1755 Digital version available
Somnus plantarum, præside d. d. Carolo Linnæo, propositus a Petro Bremer. Helsingo. Upsaliæ, 10 Decembr. 1755. Linné, Carl von, 1707-1778 1869 1786 Digital version available