Union Catalogue

All records for Uppsala University Library (1970 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Linnés försök till inhemsk teodling Drake, Gustaf 942 1927 Digital version available
Linnés disputation Plantae officinales Drake, Gustaf 1785 1921 Digital version available
Linnés disputation Materia medica in regno animali Drake, Gustaf 1611 1921 Digital version available
Linnés tankar om grunden till ekonomien: Anmärkningar och förklaringar/ av G. Drake Drake, G. 1046 Almqvist & Wiksell 1928 Digital version available
Linnés disputationer : En översikt utg. med anslag från Längmanska kulturfonden / Gustaf Drake af Hagelsrum, [utg.] Drake af Hagelsrum, Gustaf 4194 Förf 1939 Digital version available
Zoologische Beyträge zur XIII. Ausgabe des Linneischen Natursystems von Johann August Donndorff. Zweyter Band. Die Vögel. Erster Theil Raubvögel, Spechtartige Vögel, Schwimmvögel und Sumpfvögel. Donndorf, Johann August, 1754-1837 124 1794 Digital version available
Linnaeana Dohrn, C. A. 2739 1872, 1874 Digital version available
Spicilegia Linnaeana Dohrn, C. A. 2740 1880, 1881 Digital version available
Linnétraditionen i svensk litteratur : en kritisk översikt / av Olof Dixelius. Dixelius, Olof, 1923- 4760 Kungl. Vitterhets historie och antikvitetsakad. Elander Gotab 2000 Digital version available
Carl Friedrich Dieterichs Pflanzenreich nach dem neuesten Natursystemdes königl. Schwedischen Ritters und Leibarztes Carl von Linné Dieterich, Carl Friedrich, 1734-1778 4477 1775 Digital version available
Har Linné seet tingen og havt syn paa sagen trods nogen eftermand? Tvende botaniske smaatilfælde Didrichsen, F. 859 1861 Digital version available
Har Linné seet tingen og havt syn paa sagen trods nogen eftermand? Tvende botaniske smaatilfælde Didrichsen, F. 860 1861 Digital version available
Carl Linnaeus : pioneer of modern botany / by Alice Dickinson Dickinson, Alice 4017 Watts cop. 1967 Digital version available
De Linné a Jussieu : méthodes de la classification et idée de sérieen botanique et en zoologie (1740-1790) Daudin, Henri 4265 1926 Digital version available
Principia botanica: or, a concise and easy introduction to the sexual botany of Linnæus. With the genera; their mode of growth, ... Together with three indexes. ... Darwin, Robert Waring, 1724-1816. 714 1787 Digital version available
Berättelse öfwer fårsiukan i Långhundra härad och Stockholms län år 1756. =(Rubr.)=/(Carl Dahlman Eschilsson.) (Stockholm, tryckt uti kongl. tryckeriet, 1756.) Dahlman, Carl, d. 1761 4062 (kungl.tryckeriet 1756 Digital version available
Peter Collinson om vegetativa mutationer samt ett brev från Linné med anledning härav / av K. V. Ossian Dahlgren Dahlgren, K. V. Ossian, 1888-1976 4487 Svensk botanisk tidskrift 1956 Digital version available
Linné som lärare : studie / af Harald Dahlgren Dahlgren, Harald, 1861-1935 2937 1907 Digital version available
Carl von Linnés forbindelse med Norge Dahl, Ove, f. 1862 2931a 1907 Digital version available
Observationes botanicæ circa systema vegetabilium divi a Linne, Gottingæ 1784 editum, quibus accedit justæ in manes Linneanos pietatis specimen. / Auctore Andrea Dahl. Dahl, Andreas, 1751-1789 590 1787 Digital version available