Union Catalogue

All records for Uppsala University Library (1844 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Carl Linneus : utforskaren : [berättelsen om en svensk världskändis] / Christina Israelsson Israelsson Willman, Christina, 1948- 4728 BK Sesam 2007 Digital version available
Carl Linnæi ... Skånska resa, på höga öfwerhetens befallning förrättad år 1749. Med rön och anmärkningar uti oeconomien, naturalier, antiquiteter, seder, lefnads-sätt. Med tilhörige figurer. Med kongl. maj:ts allernådigste privilegio. Linné, Carl von, 1707-1778. 210 1751 Digital version available
Carl Linnæi ... Tal, om märkvärdigheter uti insecterna, hållit för kongl. vetens. academien uti auditorio illustri, då första præsidentskapet aflades 1739 d. 3 october. På kongl. vet. academiens befallning, tredje gången uplagdt. : Stockhom [!], trykt hos Lars Salvius. 1752. Linné, Carl von, 1707-1778 1344 1752 Digital version available
Carl Linnæi ... Tal, om märkvärdigheter uti insecterne, hollit för kongl. vetens. academien uti auditorio illustri, då första præsidentskapet aflades 1739 d. 3 october. Andra gången uplagt, med någon tilökning. Stockholm, tryckt hos : Lars Salvius. 1747. Linné, Carl von, 1707-1778 1343 1747 Digital version available
Carl Linnæi ... Tal, om märkwärdigheter uti insecterne, hållit för wettenscaps academien uti auditorio illustri, då första præsidentskapet aflades 1739. d. 3. october. : På wettenskaps academiens befallning uplagt; Stockholm, uti det kongl. tryckeriet hos directeuren Pet. Momma MDCCXXXIX. Linné, Carl von, 1707-1778 1341 1739 Digital version available
Carl Linnæi ... Wästgöta-resa, på riksens högloflige ständers befallning förrättad år 1746. Med anmärkningar uti oeconomien, naturkunnogheten, antiquiteter, inwånarnes seder och lefnads-sätt, med tilhörige figurer. Linné, Carl von, 1707-1778 218 1747 Digital version available
Carl Linnæi ... Öländska och gothländska resa på riksens högloflige ständers befallning förrättad åhr 1741. Med anmärkningar uti oeconomien, natural-historien, antiquiteter &c. med åtskillige figurer. Linné, Carl von, 1707-1778 202 1745 Digital version available
Carl Linnæi Skånska resa : på höga överhetens befallning förrättad år 1749 ... / redigerad av Carl-Otto von Sydow ; illustrerad av Gunnar Brusewitz Linné, Carl von, 1707-1778 4336 Wahlström & Widstrand 1999 ; Digital version available
Carl Linnæi Skånska resa : på höga överhetens befallning förrättad år 1749 : med rön och anmärkningar uti ekonomien, naturalier, antikviteter, seder, levnadssätt : med tillhörige figurer / redigerad av Carl-Otto von Sydow ; illustrerad av Gunnar Brusewitz Linné, Carl von, 1707-1778 3941 Wahlström & Widstrand 1959 ; Digital version available
Carl Linnæi Skånska resa på höga överhetens befallning förrättad år 1749 ... / red. av Carl-Otto von Sydow ; ill. av Gunnar Brusewitz Linné, Carl von, 1707-1778 4335 Wahlström & Widstrand 1977 ; Digital version available
Carl Linnæi Skånska resa år 1749. Vol. 1 / Carl Linnæi ; redigerad ... av ... Viktor Olsson Linné, Carl von, 1707-1778 212a Världslitteraturens förlag 1930 Digital version available
Carl Linnæi Västgötaresa år 1746. Vol. 1 / Carl Linnæi ; redigerad ... av ... Viktor Olsson Linné, Carl von, 1707-1778 219a Världslitteraturens förl. 1929 Digital version available
Carl Linnæi Wästgötaresa : på riksens högloflige ständers befallning förrättad år 1746 ... / med textkommentar av Natanael Beckman Linné, Carl von, 1707-1778 219 Thulin & Ohlson 1928 Digital version available
Carl Linnæi västgöta-resa : på riksens höglovlige ständers befallning förrättad år 1746 med anmärkningar uti ekonomien, naturkunnogheten, antikviteter, invånarnes seder och levnadssätt, med tillhörige figurer / red. av Sigurd Fries och Lars-Erik Edlund ; ill. av Gunnar Brusewitz Linné, Carl von, 1707-1778 4347 Wahlström & Widstrand 1978 ; Digital version available
Carl Linnæi västgöta-resa : på riksens höglovlige ständers befallning förrättad år 1746 med anmärkningar uti ekonomien, naturkunnogheten, antikviteter, invånarnes seder och levnadssätt, med tillhörige figurer / redigerad av Sigurd Fries och Lars-Erik Edlund ; illustrerad av Gunnar Brusewitz Linné, Carl von, 1707-1778 3947 Wahlström & Widstrand 1996 ; Digital version available
Carl Linnæi Öländska och gotländska resa på riksens höglovlige ständers befallning förrättad år 1741 ... / red. av Carl-Otto von Sydow ; ill. av Gunnar Brusewitz Linné, Carl von, 1707-1778 4342 Wahlström & Widstrand 1977 ; Digital version available
Carl Linnæi Öländska och gotländska resa på riksens höglovlige ständers befallning förrättad år 1741 : med anmärkningar uti ekonomien, naturalhistorien, antikviteter etc. : med åtskillige figurer / redigerad av Carl-Otto von Sydow ; illustrerad av Gunnar Brusewitz Linné, Carl von, 1707-1778 4343 Wahlström & Widstrand 1991 ; Digital version available
Carl Linnæi öländska och gotländska resa, på riksens höglovlige ständers befallning förrättad år 1741 ... / redigerad av Carl-Otto von Sydow ; illustrerad av Gunnar Brusewitz Linné, Carl von, 1707-1778 4344 Wahlström och Widstrand 1962 ; Digital version available
Carl Linnæus - hembygdens son : tal vid högtidligheten i Stenbrohults kyrka den 23 maj 1957 / av Elis Malmeström Malmeström, Elis, 1895-1977 4732 1957 Digital version available
Carl Linnæus / Knut Hagberg Hagberg, Knut, 1900-1975 4352 Natur och kultur 1978 ; Digital version available