Union Catalogue

All records for Uppsala University Library (1791 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Carl Linnæi ... Tal, om märkwärdigheter uti insecterne, hållit för wettenscaps academien uti auditorio illustri, då första præsidentskapet aflades 1739. d. 3. october. : På wettenskaps academiens befallning uplagt; Stockholm, uti det kongl. tryckeriet hos directeuren Pet. Momma MDCCXXXIX. Linné, Carl von, 1707-1778 1341 1739 Digital version available
Carl Linnæi ... Wästgöta-resa, på riksens högloflige ständers befallning förrättad år 1746. Med anmärkningar uti oeconomien, naturkunnogheten, antiquiteter, inwånarnes seder och lefnads-sätt, med tilhörige figurer. Linné, Carl von, 1707-1778 218 1747 Digital version available
Carl Linnæi ... Öländska och gothländska resa på riksens högloflige ständers befallning förrättad åhr 1741. Med anmärkningar uti oeconomien, natural-historien, antiquiteter &c. med åtskillige figurer. Linné, Carl von, 1707-1778 202 1745 Digital version available
Carl Linnæi Skånska resa : på höga överhetens befallning förrättad år 1749 ... / redigerad av Carl-Otto von Sydow ; illustrerad av Gunnar Brusewitz Linné, Carl von, 1707-1778 4336 Wahlström & Widstrand 1999 ; Digital version available
Carl Linnæi Skånska resa : på höga överhetens befallning förrättad år 1749 : med rön och anmärkningar uti ekonomien, naturalier, antikviteter, seder, levnadssätt : med tillhörige figurer / redigerad av Carl-Otto von Sydow ; illustrerad av Gunnar Brusewitz Linné, Carl von, 1707-1778 3941 Wahlström & Widstrand 1959 ; Digital version available
Carl Linnæi Skånska resa på höga överhetens befallning förrättad år 1749 ... / red. av Carl-Otto von Sydow ; ill. av Gunnar Brusewitz Linné, Carl von, 1707-1778 4335 Wahlström & Widstrand 1977 ; Digital version available
Carl Linnæi Skånska resa år 1749. Vol. 1 / Carl Linnæi ; redigerad ... av ... Viktor Olsson Linné, Carl von, 1707-1778 212a Världslitteraturens förlag 1930 Digital version available
Carl Linnæi Västgötaresa år 1746. Vol. 1 / Carl Linnæi ; redigerad ... av ... Viktor Olsson Linné, Carl von, 1707-1778 219a Världslitteraturens förl. 1929 Digital version available
Carl Linnæi Wästgötaresa : på riksens högloflige ständers befallning förrättad år 1746 ... / med textkommentar av Natanael Beckman Linné, Carl von, 1707-1778 219 Thulin & Ohlson 1928 Digital version available
Carl Linnæi västgöta-resa : på riksens höglovlige ständers befallning förrättad år 1746 med anmärkningar uti ekonomien, naturkunnogheten, antikviteter, invånarnes seder och levnadssätt, med tillhörige figurer / red. av Sigurd Fries och Lars-Erik Edlund ; ill. av Gunnar Brusewitz Linné, Carl von, 1707-1778 4347 Wahlström & Widstrand 1978 ; Digital version available
Carl Linnæi västgöta-resa : på riksens höglovlige ständers befallning förrättad år 1746 med anmärkningar uti ekonomien, naturkunnogheten, antikviteter, invånarnes seder och levnadssätt, med tillhörige figurer / redigerad av Sigurd Fries och Lars-Erik Edlund ; illustrerad av Gunnar Brusewitz Linné, Carl von, 1707-1778 3947 Wahlström & Widstrand 1996 ; Digital version available
Carl Linnæi Öländska och gotländska resa på riksens höglovlige ständers befallning förrättad år 1741 ... / red. av Carl-Otto von Sydow ; ill. av Gunnar Brusewitz Linné, Carl von, 1707-1778 4342 Wahlström & Widstrand 1977 ; Digital version available
Carl Linnæi Öländska och gotländska resa på riksens höglovlige ständers befallning förrättad år 1741 : med anmärkningar uti ekonomien, naturalhistorien, antikviteter etc. : med åtskillige figurer / redigerad av Carl-Otto von Sydow ; illustrerad av Gunnar Brusewitz Linné, Carl von, 1707-1778 4343 Wahlström & Widstrand 1991 ; Digital version available
Carl Linnæi öländska och gotländska resa, på riksens höglovlige ständers befallning förrättad år 1741 ... / redigerad av Carl-Otto von Sydow ; illustrerad av Gunnar Brusewitz Linné, Carl von, 1707-1778 4344 Wahlström och Widstrand 1962 ; Digital version available
Carl Linnæus - hembygdens son : tal vid högtidligheten i Stenbrohults kyrka den 23 maj 1957 / av Elis Malmeström Malmeström, Elis, 1895-1977 4732 1957 Digital version available
Carl Linnæus / Knut Hagberg Hagberg, Knut, 1900-1975 4352 Natur och kultur 1978 ; Digital version available
Carl Linnæus / Knut Hagberg Hagberg, Knut, 1900-1975 4367 Natur och kultur 1939 Digital version available
Carl Linnæus : "botanisternas furste" / af Johan Erikson Erikson, Johan 2883 Björck & Börjesson 1907 Digital version available
Carl Linnæus : Minnestal Arrhenius, Axel 2909 Grundels 1907 Digital version available
Carl Linnæus : den linneanska traditionen / Knut Hagberg Hagberg, Knut, 1900-1975 4350 Natur och Kultur 1951 Digital version available