Union Catalogue

All records for Uppsala University Library (1972 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Caroli a Linné ... materia medica per regna tria natvrae secvndum genera differentias synonyma loca dvrationes cvltvras nomina simplica præparata qvalitates modos potentias vires vsvs composita digesta editio altera avctior curante Io. Christiano Dan. Schrebero .. Linné, Carl von, 1707-1778 971 1772 Digital version available
Caroli a Linné ... Materia medica per regna tria naturae secvndvm genera differentias synonima loca dvrationes cvltvras nomina simplicia præparata qvalitates modos potentias vires vsvs composita digesta editio altera avctior curante Io. Christiano Dan. Schrebero ... Linné, Carl von, 1707-1778 972 1773 Digital version available
Caroli a Linné ... Materia medica editio qvarta avctior cvrante Io. Christ. Dan. Schrebero .. Linné, Carl von, 1707-1778 973 1782 Digital version available
Caroli a Linné ... Materia medica editio qvarta avctior cvrante Io. Christ. Dan. Schrebero .. Linné, Carl von, 1707-1778 974 1782 Digital version available
Caroli a Linné ... materia medica editio qvinta avctior cvrante Io. Christ. Dan. Schrebero ... Linné, Carl von, 1707-1778 975 1787 Digital version available
Whitlaw's new medical discoveries, with a defence of the Linnæan doctrine, and a translation of his vegetable materia medica, which now first appears in an English dress. By Charles Whitlaw. Vol. I. Whitlaw, Charles 976 1829 Digital version available
Medicinalierna ur stenriket i Linnés Materia Medica / av Gustaf Drake Drake, Gustaf 978 Almqvist & Wiksell 1922 Digital version available
Caroli a Linné ... Clavis medicinæ duplex, exterior & interior. Holmiæ, impensis direct. Laurentii Salvii, 1766 Linné, Carl von, 1707-1778 980 (Salvius 1766 Digital version available
Caroli a Linné ... Clavis medicinæ dvplex, exterior & interior. ... Iterata editio foras dedit et præfatvs est Ern. Godofr. Baldinger ... Linné, Carl von, 1707-1778 981 1767 Digital version available
Caroli a Linné ... clavis medicinæ. Editio nova curantibus Linneanis Monspeliensibus. Linné, Carl von, 1707-1778 982 1788 Digital version available
Caroli a Linné ... clavis medicinæ dvplex, exterior & interior ... Editio prima Neapolitana Linné, Carl von, 1707-1778 983 1793 Digital version available
Icones plantarvm medicinalivm. Centvria V. Abbildungen von Arzneygewächsen. Fünftes Hundert. Zorn, Johann, 1739-1799 985 1784 Digital version available
Caroli Linnæi Diæta naturalis 1733 : Linnés tankar om ett naturenligt levnadssätt / på uppdrag av Kungliga svenska vetenskapsakademien utgiven av Arvid Hj. Uggla. Linné, Carl von, 1707-1778 987a Almqvist & Wiksell (distr. A & W 1958 Digital version available
Några Linnérecept Drake, Gustaf 989 1926 Digital version available
Quid Linnæo patri debeat medicina, dissertatione academica breviter adumbratum, quam, venia ordinis experientissimi medici Upsal. publicæ proponit ventilationi Sveno Andreas Hedin ... respondente Christophoro Carlander, Vestrogotho, stipend. Victor. In academiæ Gustav. audit. maj. d. XIV apr. MDCCLXXXIV. H. a. m. s. Hedin, Sven Anders, 1750-1821 990 1784 Digital version available
Till vetenskapernas idkare och vårdare, beskyddare, gynnare och vänner af Israël Hwasser ... promotor vid den instundande medicinae doctors-promotionen Hwasser, Israel, 1790-1860 992 1841 Digital version available
Carl von Linnés betydelse såsom naturforskare och läkare 1 Carl von Linné såsom läkare och medicinsk författare / af Otto E.A. Hjelt. Hjelt, Otto E. A., 1823-1913 996 1907 Digital version available
Linnaeus as a physician Hektoen, Ludvig 997b 1902 Digital version available
Linnaeus als Geneesheer : voordracht gehouden op 12 juli 1903 te Zwolle voor de Ned. Vereeniging voor de Geschiedenis der Geneeskundige Wetenschappen. Ketel, B. A. van 999 1903 Digital version available
Carl von Linné. 23. Mai 1707-10de Januar 1778. Wille, Nordal, 1858-1924 999b 1907 Digital version available