Union Catalogue

All records for Uppsala University Library (1953 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Inbjudningsskrift till afhörande af de offentliga föreläsningar, med hvilka professoren i rättshistoria, filosofie doktorn, juris utriusque kandidaten Karl Johan Vilhelm Sjögren samt professoren i kyrkohistoria, teologie och filosofie kandidaten Anders Herman Lundström tillträda sina embeten / af Th. M. Fries. Fries, Theodor Magnus, 1832-1913 2827 1898 Digital version available
Charles de Linné / par Th. Fries Fries, Theodor Magnus, 1832-1913 2828 1894 Digital version available
Linnés Leben und Wirken / Von Wilhelm Meyer in Göttingen Meyer, Wilhelm 1844-1944 2832 Druck und Verlag der Aschendorffschen Buchhandlung 1896 Digital version available
Linnaeus as a physician Hektoen, Ludvig 2838 1902 Digital version available
Carl von Linné als Arzt Ebstein, Wilhelm 2839 1903 Digital version available
Linné : lefnadsteckning. D. 2 / af Th.M. Fries. Fries, Theodor Magnus, 1832-1913 2840 Fahlcrantz 1903 Digital version available
Linnéminnen som lefvat - och dödats Kjellman, Frans Reinhold, 1846-1907 2841 1904 Digital version available
Linnéminnen i Upsala botaniska trädgård Fries, Theodor Magnus, 1832-1913 2842 1905 Digital version available
Linnés pelarkaktus Lagerheim, G. 2845 1914 Digital version available
Linnaeus : (afterwards Carl von Linné) / by Benjamin Daydon Jackson. Jackson, Benjamin Daydon, 1846-1927 2846 1923 Digital version available
Gøthe eller Linné : et Svar til "Vossische Zeitung" i Berlin Wille, Nordal, 1858-1924 2849a 1903 Digital version available
Omaggio a Linneo Mussa, Enrico 2849 1903 Digital version available
The place of Linnaeus in the history of botany : [Rubr.] Olsson-Seffer, Pehr 2851 1904 Digital version available
[The career of Linnaeus] Presidental address, 1904 Vines, Sydney Howard, 1849-1934 2852 1904 Digital version available
Little journeys to homes of great scientists. : Linnaeus. [Linné, C.v.] [Portr.] Hubbard, Elbert, 1856-1915 2853 1905 Digital version available
Linné som läkare i Stockholmssocieteten : hans patienter och umgänge Forsstrand, Carl, 1854-1928 2857 1907 Digital version available
Carl von Linné : hans lefnad berättad för svenska folket / af Carl Kastman. Kastman, Carl, 1832-1912 2860 Norstedt 1906 Digital version available
Carl von Linné : några kapitel ur oafslutadt arbete/ af Oscar Levertin Levertin, Oscar, 1862-1906 2861 Bonnier 1906 Digital version available
Carl von Linné / af Oscar Levertin. Levertin, Oscar, 1862-1906 2862 Bonnier 1907 Digital version available
Carl von Linné / af Oscar Levertin. Levertin, Oscar, 1862-1906 2863 Bonnier 1911 Digital version available