Union Catalogue

All records for British Library (2112 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Carl Linnæi ... Skånska resa på ho̊ga O̊fwerhetens befallning förrättad år 1749 : Med rön och anmärkningar uti oeconomien, naturalier, antiquiteter, seder, lefnads-sätt. Linné, Carl von, 1707-1778 209 uplagd på Lars Salvii kostnad 1751 Digital version available
C. L. ... Skånska resa på ho̊ga O̊fwerhetens befallning fo̊råttad år 1749, med ... Anmårkningar uti oeconomien, naturalier, antiquiteter, seder, lefnads-sått. Linné, Carl von, 1707-1778. 211 1874 Digital version available
Herrn Carl Linnäi ... Versuche einer Natur-Kunst-und Oeconomie Historie : von einigen schwedischen Provinzien, nach eigener Untersuchung zum Drucke befördert. Linné, Carl von, 1707-1778 213 bey Gottfried Kiesewetter 1756 Digital version available
Herrn Carl Linnäi ... Versuche einer Natur-Kunst-und Oeconomie Historie : von einigen schwedischen Provinzien, nach eigener Untersuchung zum Drucke befördert. Linné, Carl von, 1707-1778 213b bey Gottfried Kiesewetter 1756 Digital version available
Skånska bygder under förra hälften av 1700-talet ... Akademisk avhandling, etc. [With maps.] CAMPBELL, Bror Åke. 216a 1928 Digital version available
Carl Linnæi ... Wästgöta-resa : förrättad år 1746. Med anmärkningar uti oeconomien, naturkunnogheten, antiquiteter, inwånarnes seder och lefnads-sätt. Linné, Carl von, 1707-1778 218 uplagd på Lars Salvii kostnad 1747 Digital version available
Des Herrn Archiaters und Ritters von Linné Reisen durch einige Schwedische Provinzen. Aus dem Schwedischen übersetzt [by J. C. D. Schreber]. Linné, Carl von, 1707-1778. 220 1764-65 Digital version available
Caroli Linnæi Hortus Uplandicus med inledning och förklaringar af Th. M. Fries. Linné, Carl von, 1707-1778. 236 1899 Digital version available
Caroli Linnæi opera hactenus inedita ... Flora Dalekarlica / Ad verba Linnæi, propria manu scripta, accuratissime expressam curavit et commentationibus adjectis edidit Ewaldus A̤hrling. Linné, Carl von, 1707-1778. 249 A. Bohlin 1873 Digital version available
C. Linnæi ... Bibliotheca botanica recensens libros plus quam mille de plantis huc usque editos ... cum explicatione. Fundamentorum botanicorum pars 1me. (C. Linnæi ... Fundamenta botanica quæ majorum operum prodromi instar theoriam scientiæ botanices per breves aphorismos tradunt.). Linné, Carl von, 1707-1778. 250 1736 Digital version available
C. Linnæi ... Bibliotheca botanica recensens libros plus quam mille de plantis huc usque editos ... cum explicatione. Fundamentorum botanicorum pars 1me. (C. Linnæi ... Fundamenta botanica quæ majorum operum prodromi instar theoriam scientiæ botanices per breves aphorismos tradunt.) Linné, Carl von, 1707-1778. 251 1747 Digital version available
C. Linnæi ... Bibliotheca botanica recensens libros plus quam mille de plantis huc usque editos ... cum explicatione. Fundamentorum botanicorum pars 1me. (C. Linnæi ... Fundamenta botanica quæ majorum operum prodromi instar theoriam scientiæ botanices per breves aphorismos tradunt.) Linné, Carl von, 1707-1778. 252 1751 Digital version available
Caroli Linnæi ... Fundamenta botanica quæ ... theoriam scientiæ botanices per breves aphorismas tradunt. Linné, Carl von, 1707-1778. 253 Digital version available
Sponsalia plantarum / quæ ... sub præsidio ... Caroli Linnæi ... speciminis academici loco, publico bonorum examini submittit Johannes Gustavus Wahlbom. Linné, Carl von, 1707-1778 254 typis Laurentii Salvii 1746 Digital version available
Caroli Linnæi Fundamenta botanica in qvibus theoria botanices aphoristice traditur. Linné, Carl von, 1707-1778 257 apud Gottfr. Kiesewetter 1740 Digital version available
C. Linnæi ... Fundamenta botanica, in quibus theoria botanices aphoristice traditur. Editio tertia, prioribus longe auctior. Linné, Carl von, 1707-1778. 261 1741 Digital version available
C. Linnæi ... Fundamenta botanica, in quibus theoria botanices aphoristice traditur. Editio tertia, prioribus longe auctior. Linné, Carl von, 1707-1778. 262 1747 Digital version available
C. von Linnés svenska arbeten i urval och med noter utgifna af E. Ährling. bd. 1. bd. 2. Hft. 1. Linné, Carl von, 1707-1778. 26a/2 1878-83 Digital version available
D. de G. ... Elementa botanica, methodo ... Linnæi accomodata, etc. GORTER, David de. 265 1749 Digital version available
Om Linne's betydelse i botanikens historia, etc. Agardh, Jacob Georg, 1813-1901. 26a/5 1878 Digital version available