Union Catalogue

All records for British Library (2112 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Caroli Linne Systema naturae. Linné, Carl von, 1707-1778. 3895 Natural History Museum in association with the Linnean Society of London. 1991 Digital version available
Caroli Linnaei Systema naturae. A photographic facsimile of the first volume of the tenth edition, 1758. Regnum animale. Linné, Carl von, 1707-1778. 3950 1939 Digital version available
Caroli Clerck Icones insectorum rariorum cum nominibus eorum trivialibus, locisqve e C: Linnæi Syst: Nat: allegatis. Clerck, Carl Alexander, 1709-1765. 71 Evald Ziervogel 1759-1764 Digital version available
Caroli Allionii ... Rariorum Pedemontii stirpium specimen primum. ALLIONIUS, Carolus. 635e 1755 Digital version available
Carl von Linnés Öländska resa förrättad 1741. [Edited by C. Forsstrand.] Linné, Carl von, 1707-1778. 204 1907 Digital version available
Carl von Linnés Öländska resa förrättad 1741. (Utgiven och kommenterad av Bertil Molde. Andra upplagan.). Linné, Carl von, 1707-1778. 3936 1957 Digital version available
Carl von Linnés ungdomsskrifter / Samlade af E. Ährling, etc. Linné, Carl von, 1707-1778. 27 1888-1889 Digital version available
Carl von Linnés betydelse såsom naturforskare och läkare. Skildringar utgifna ... i anledning af tvåhundraårsdagen af Linnés födelse. Linné, Carl von, 1707-1778. 2923 1907 Digital version available
Carl von Linnés Anteckningar öfver Nemesis divina. Inbjudningsskrift, etc. Fries, Elias Magnus, 1794-1878. 1060 1848 Digital version available
Carl von Linné. Några minnesord. RETZIUS, Magnus Gustaf. 2958 1908 Digital version available
Carl von Linné. Några kapitel ur ett oafslutadt arbete. Levertin, Oscar, 1862-1906. 2862 1907 Digital version available
Carl von Linné. Några kapitel ur ett oafslutadt arbete. Levertin, Oscar, 1862-1906. 2861 1906 Digital version available
Carl von Linné. Föredrag hålbet vid Finska Vetenskaps-Societetens årshögtid den 30 April 1907 af F. Elfving. ELFVING, Fredrik Emil Volmar. 2895 1907 Digital version available
Carl von Linné, hans personlighet och livsgärning ... Med 14 planscher och 48 illustrationer i texten. RIBBING, Elsa. 2995 1918 Digital version available
Carl von Linné, 1707-1778 : Arzt - Naturforscher - Systematiker / von Heinz Goerke. Goerke, H. 4021 Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft 1989 Digital version available
Carl von Linné såsom zoolog. LÖNNBERG, Axel Johan Einar, and AURIVILLIUS (Christopher) 1259 Digital version available
Carl von Linné såsom zoolog. LÖNNBERG, Axel Johan Einar, and AURIVILLIUS (Christopher) 2923/2 Digital version available
Carl von Linné såsom mineralog. SJÖGREN, Sten Anders Hjalmar. 2923/5 Digital version available
Carl von Linné såsom mineralog. SJÖGREN, Sten Anders Hjalmar. 1033 Digital version available
Carl von Linné såsom läkare och medicinisk författare. Hjelt, Otto E. A. 1823-1913. 996 Digital version available