Union Catalogue

All records for British Library (2112 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Utkast till beskrifning om Upsala. Första [-Andra] delen författad af Joh. B. Busser. Busser, Johan Benedict, 1729-1799. 1054 på bokhandeel Joh. C. Holmbergs bekostnad utgifven tryckt hos Joh. Edman 1769-1773 Digital version available
Utkast till beskrifning om Upsala. Första [-Andra] delen författad af Joh. B. Busser. Busser, Johan Benedict, 1729-1799. 3435 på bokhandeel Joh. C. Holmbergs bekostnad utgifven tryckt hos Joh. Edman 1769-1773 Digital version available
Åminnelse-tal, öfver Kongl. Vetenskaps Academiens framledne ledamot, archiatern, medicinæ och botanices professoren i Upsala herr Carl von Linné, hållet för Kongl. Vetenskaps Academien, den 5 December, 1778 / af Abraham Bäck. Bäck, Abraham, 1713-1795. 2594 tryckt hos Joh. Georg Lange 1779 Digital version available
Resp. Animalia composita, etc. / Praes. Carolus Linnæus. Bäck, Albert, 1737-1791 2039 publisher not identified 1788 Digital version available
Resp. Animalia composita, etc. / Praes. Carolus Linnæus. Bäck, Albert, 1737-1791 1303/94 publisher not identified 1788 Digital version available
Resp. Animalia composita, etc. / Praes. Carolus Linnæus. Bäck, Albert, 1737-1791 2038 publisher not identified 1760 Digital version available
Auxiliante Deo ... Dissertationem academicam, fundamenta ornithologica exhibituram ... / submittit ... A. P. Bäckman. Praes. Carolus von Linné. Bäckman, Anders Petrus, 1744-1766 2287 publisher not identified 1769 Digital version available
Auxiliante Deo ... Dissertationem academicam, fundamenta ornithologica exhibituram ... / submittit ... A. P. Bäckman ; Praes. Carolus von Linné. Bäckman, Anders Petrus, 1744-1766 1311/132 publisher not identified 1789 Digital version available
Auxiliante Deo ... Dissertationem academicam, fundamenta ornithologica exhibituram ... / submittit ... A. P. Bäckman ; Praes. Carolus von Linné. Bäckman, Anders Petrus, 1744-1766 2288 publisher not identified 1789 Digital version available
Skånska bygder under förra hälften av 1700-talet ... Akademisk avhandling, etc. [With maps.] CAMPBELL, Bror Åke. 216a 1928 Digital version available
Resp. Censura medicamentorum simplicium vegetabilium. Praes. C. Linnaeus. CARLBOHM, Gustavus Jacobus. 1326/5 1766 Digital version available
[Censura medicamentorum simplicium vegetabilium.] Granskning av de enkla läkmedlen ur växtriket ... Akademisk avhandling under Linnés præsidium ... Översatt ... av A. H. Uggla. Efterskrift och noter av Telemak Fredbärj. CARLBOHM, Gustavus Jacobus. 4139 1950 Digital version available
Resp. Censura medicamentorum simplicium vegetabilium. Praes. C. Linnaeus. CARLBOHM, Gustavus Jacobus. 1790 1766 Digital version available
The Life of Linnæus. To which is added a short account of the botanical systems of Linnæus and Jussieu. With a slight glance at the discoveries of Goethe, etc. CARR, Daniel C. 2690 James Shalders 1837 Digital version available
Les plantes, poème, etc. CASTEL, René Richard Louis. 760g 1802 Digital version available
Les plantes, poème, etc. CASTEL, René Richard Louis. 3149 1802 Digital version available
Les plantes, poème ... Seconde édition revue ... et augmentée; ornée de cinq figures, etc. CASTEL, René Richard Louis. 760f 1799 Digital version available
Les plantes, poème, etc. CASTEL, René Richard Louis. 760i 1839 Digital version available
Les plantes, poème, etc. CASTEL, René Richard Louis. 3151 1839 Digital version available
Fresta duger, jämte andra uppsatser. CEDERSCHIÖLD, Gustaf Johan Christofer. 2986 1914 Digital version available