Union Catalogue

All records for British Library (2103 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
[Resp. Dissertatio botanica, in qua Acrostichum, ... Præs. ... C. Linnæo, ... curiosorum oculis ... subjicit J. B. H., etc. [With a plate.]] HEILIGTAG, Johamn Benjamin. 1279/5 Digital version available
[Resp. Dissertatio botanica, in qua Acrostichum, ... Præs. ... C. Linnæo, ... curiosorum oculis ... subjicit J. B. H., etc. [With a plate.]] HEILIGTAG, Johamn Benjamin. 1442 1787 Digital version available
[Resp. Dissertatio botanica, in qua Acrostichum, ... Præs. ... C. Linnæo, ... curiosorum oculis ... subjicit J. B. H., etc. [With a plate.]] HEILIGTAG, Johamn Benjamin. 1440 Digital version available
[Resp. Dissertatio botanica, in qua Acrostichum, ... Præs. ... C. Linnæo, ... curiosorum oculis ... subjicit J. B. H., etc. [With a plate.]] HEILIGTAG, Johamn Benjamin. 1284/10 1787 Digital version available
[Resp. Dissertatio ... de Peloria ... Præs. C. Linnæo, etc. [With a plate.]] RUDBERG, Daniel. 1397 Digital version available
[Resp. Dissertatio ... de Peloria ... Præs. C. Linnæo, etc. [With a plate.]] RUDBERG, Daniel. 1279/10 Digital version available
[Resp. Dissertatio ... de Peloria ... Præs. C. Linnæo, etc. [With a plate.]] RUDBERG, Daniel. 1284/3 1787 Digital version available
[Resp. Dissertatio ... de Peloria ... Præs. C. Linnæo, etc. [With a plate.]] RUDBERG, Daniel. 1398 1787 Digital version available
[Reflections on the study of nature. Translated from the Latin of ... Linnæus. [A translation of Linnæus's preface to the “Museum regis Adolphi Friderici,” by J. E. Smith.]] Linné, Carl von, 1707-1778. 1093 Digital version available
[Principia botanica; or, A concise and easy introduction to the sexual botany of Linnæus, etc. [The preface signed: R. W. D., i.e. Robert W. Darwin, the elder.]] DARWIN, Robert Waring, the Elder. 715 M. Hage 1810 Digital version available
[Potus coffeæ.] Kaffedrycken ... Akademisk avhandling under Linnés presidium ... Översatt ... av Ejnar Haglund. Efterskrift och noter av Telemak Fredbärj. Linné, Carl von, 1707-1778. 4180 1966 Digital version available
[Orbis eruditi judicium de Caroli Linnæi M.D. scriptis.] Den lärde världens omdöme om med. dr. Carl Linnæi skrifter ... Översättning av Hjalmar Hedfors. Inledning och noter av Telemak Fredbärj. Linné, Carl von, 1707-1778. 4143 1952 Digital version available
[Obstacula medicinæ.] Hinder för läkekonsten. Översatt ... av Sven-Olof Thulin. Efterskrift och noter av Telemak Fredbärj. BEYERSTEN, Johannes Georgius. 4136 1948? Digital version available
[Observationes in materiam medicam.] Observationer i materia medica ... Akademisk avhandling under Linnés præsidium ... Översatt ... av Johan Bergman. Efterskrift och noter av Telemak Fredbärj. LINDWALL, Johan. 4137 1949 Digital version available
[Nutrix noverca.] Amman såsom styvmoder ... Akademisk avhandling under Linnés præsidium ... Översatt ... av Sven-Olof Thulin. Efterskrift och noter av Telemak Fredbärj. LINDBERG, Fridericus. 4135 1947 Digital version available
[Nomenclator botanicus enumerans ordine alphabetico nomina et synonyma [pt. I.] plantis phanerogamis [pt. II.] (plantis cryptogamis) imposita.] STEUDEL, Ernst Gottlieb. 36 1840, 41. Digital version available
[Nomenclator botanicus enumerans ordine alphabetico nomina et synonyma [pt. I.] plantis phanerogamis [pt. II.] (plantis cryptogamis) imposita.] STEUDEL, Ernst Gottlieb. 823 1840, 41. Digital version available
[Natural History, for the Use of Schools.] The Elements of natural history, for the use of schools ... Illustrated with a frontispiece and fifty copper plates ... A new edition, revised. Mavor, William Fordyce, 1758-1837. 154c Richard Phillips 1802 Digital version available
[Najades svecicae.] Svenska vattunymfer ... Översatt och utgiven av Arvid Hj. Uggla och Telemak Fredbärj. Linné, Carl von, 1707-1778. 4148 1954 Digital version available
[Museum Adolpho-Fridericianum, etc. Praes. C. Linnaeus. [With plates.]] BALK, Laurentius. 1446 1787 Digital version available