Union Catalogue

All records for Natural History Museum (2113 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Symbolæ ad historiam litterariam Sveciae. Sectionis I, pars 1, Continens anecdoton Linnaeanum Afzelius, Johan, called Arvidson, 1753-1837. 231 Regiæ Academiæ Typographi 1827 Digital version available
Catalogus plantarum rariorum Scaniae. Item Catalogus plantarum rariorum Smolandiae / conscriptus a Carolo Linnaeo Linné, Carl von, 1707-1778 229 P. A. Norstedt & Söners Förlag 1888 Digital version available
En Linnéhandskrift [1727-1728] : Linnés första kända anteckningar till Smålands och Skånes flora / av Otto Gertz Gertz, Otto Daniel 228 Berlingska Boktryckeriet 1926 Digital version available
Resebref / af Oscar Levertin Levertin, Oscar, 1862-1906 226a Albert Bonnier 1908 Digital version available
Linné om resor i allmänhet, hans ungdomsfärder, särskildt de till Lappland och Dalarne. Leiden och Hartekamp. Linnés senare resor : till Öland-Gottland och Skåne ; hans skildringskonst Lindfors, Axel Otto 225 Almqvist & Wiksell 1907 Digital version available
Ymer. Tidskrift, &c.. Årg. 1, Hft. 3-4, 1881; 26, Hft. 3, 1906. 224 1882, 1906. Digital version available
Karl von Linnés Västgötaresa Linné, Carl von, 1707-1778. 221 Ljus 1904 Digital version available
Herrn Carls von Linné ... Reisen durch Westgothland, welche auf Befehl der hochlȯblichen Stȧnde des kȯnigreichs Schweden im Jahr 1746, angestellt worden. Aus dem Schwedischen u̇bersetzt [von J. C. D. Schreber] Linné, Carl von, 1707-1778. 220 Druck und Verlag Johann Jacob Curts 1765 Digital version available
Wästgöta-resa, på riksens högloflige ständers befallning förrättad år 1746 : med anmärkningar uti oeconomien, naturkunnogheten, antiquiteter, inwånarnes seder och lefnads-sätt / Carl von Linné ; nytryck efter originalupplagan 1747 med textkommentar av Natanael Beckman. Linné, Carl von, 1707-1778. 219 Thulin & Ohlson 1928 Digital version available
Västgötaresa år 1746 / Carl von Linné ; redigerad och försedd med textkommentar av Fil. mag. Viktor Olsson Linné, Carl von, 1707-1778. 219a Världslitteraturens Förlag 1929 Digital version available
Carl Linnaei ... Wästgöta-Resa, på Riksens högloflige Ständers befallning förrättad år 1746. Med anmärkningar uti Oeconomien, Naturkunnogheten, Antiquiteter, Inwånarnes Seder och Lefnads-sätt, med tilhörige figurer. Linné, Carl von, 1707-1778 218 Uplagd på Lars Salvii kostnad 1747 Digital version available
Sperling, Stobaeus, Linné o Leche och de första undersökningarna över Skånes Flora Gertz, Otto Daniel. 216 1926 Digital version available
Skånska bygder under förra hälften av 1700- talet : etnografisk studie över den Skånska allmogens äldre odlingar, hägnader och byggnader / akademisk avhandling ... den 29 januari 1929 ... av Åke Campbell. Campbell, Bror Åke, 1891- 216a Lundequistska Bokhandeln 1928 Digital version available
Psyke : tidskrift för psykologisk forskning. Årg. II / butgifven af Sydney Alrutz ... [et al.] Alrutz, Sydney Gustaf Louis Reinhold, 1868-1925 215 Albert Bonniers Förlag 1907 Digital version available
Idyllernas bok / av Anders Österling Österling, Anders, 1884- 215* Albert Bonnier 1917 Digital version available
Herrn Carl Linnäi ... Versuche einer Natur- Kunst- und Oeconomie-Historie von einigen Schwedischen Provinzien, nach eigener Untersuchung zum Drucke befördert. [Übersetzt von Carl Ernst Klein]. Linné, Carl von, 1707-1778. 213 bey Gottfried Kiesewetter 1756 Digital version available
Linnés Skånska resa / med anmärkningar utgiven av Jöran Sahlgren. Sahlgren, Jöran, 1884- 212 P.A. Norstedt & söners 1920 Digital version available
Carl Linnæi Skånska resa år 1749 / redigerad och försedd med textkommentar av Fil. mag. Viktor Olsson Linné, Carl von, 1707-1778 212a Världslitteraturens Förlag 1930 Digital version available
Carl Linnaei, ... Skånska resa : på höga öfverhetens befallning, förrättad år 1749 ... / utgifven af de Skånska landskapens historiska och arkeologiska förening ; [with an extract from the 1884 preface of Martin J. J. Weibull, and a miniature reproduction of the Roslin portrait of Linnaeus]. Linné, Carl von, 1707-1778 211a C. W. K. Gleerup 1874-1907 Digital version available
Boksamling. I., Carl v. Linnés Skånska resa / Carl von Linné ; utgifven af de ... Förening Linné, Carl von, 1707-1778 211 C.W.K. Gleerup 1874 Digital version available