Union Catalogue

All records for The Linnean Society of London (946 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Carl von Linné: pojken som inte slutade samla. BERGQVIST, Karin. 4073 Natur och Kultur 2007 Digital version available
A passion for systems : Linnaeus and the dream of order in nature. SCHMITZ, Helene, 1960 - 1960-. 4032 Natur & Kultur 2007 Digital version available
The Dalarna journey, together with Journeys to the mines and works. LINNAEUS, Carl. 4053 Gullers F�rlag 2007 Digital version available
Linnéminnen. v.4: Legenden: Linné-minnen från gårdarna Hammarby och Sävja. FORSBERG, Lars. 4745 Hera F�rlag 2007 Digital version available
Kaffedrycken (Potus coffeae, akademisk avhandling under Linnes presidium, Uppsala 1761 / oversatt fran latinet av Ejnar Haglund. LINNÉ, Carl von, 1707-1778. 4100 Svenska Linn�s�llskapet 2007 Digital version available
Linnés brudkammare = The bridal chambers of Linnaeus. Snoeijs, Pauline 1956-. 3972 Art�a F�rlag AB 2007 Digital version available
Om den akademiska tradgardskonsten (De horticultura academica), akademisk avhandling under Linnes presidium, Uppsala 1754 / oversatt fran latinet av Johnny Strand. LINNÉ, Carl von, 1707-1778. 4107 Svenska Linn�s�llskapet 2007 Digital version available
The Linnaeus apostles : global science & adventure. Vol. 6 : Europe, Southern Africa, East-, Southern- & Southeast Asia : Carl Peter Thunberg. THUNBERG, Carl Peter, 1743-1828. 4014 IK Foundation & Company 2007 Digital version available
The Linnaean collections / edited by B. Gardiner and M. Morris. MORRIS, Mary (Mary J.). GARDINER, B. G. (Brian George). 4531 Wiley-Blackwell 2007 Digital version available
Linnaeus in Gotland: from the diary at the Linnean Society, London, to present-day Gotland. JONSSON, Marita. 4063 GotlandsBoken 2007 Digital version available
Herr Archiater of Hammarby: Carl von Linné in the parish of Danmark / Tomas Anderman. ANDERMAN, Tomas, 1942-. 4049 Danmarks Hembygdsf�rening 2007 Digital version available
Vaxternas krafter (Vires Plantarum): akademisk avhandling under Linnes presidium, Uppsala 1747 / oversatt fran latinet av Telemak Fredbarj och Albert Boerman. LINNÉ, Carl von, 1707-1778. 4103 Svenska Linn�s�llskapet 2008 Digital version available
Om vaxterna som nybyggare (De coloniis plantarum), akademisk avhandling under Linnes presidium, Uppsala 1768 / oversatt fran latinet av Johnny Strand. LINNÉ, Carl von, 1707-1778. 4111 Svenska Linn�s�llskapet 2008 Digital version available
The Linnaean legacy : three centuries after his birth / edited by Mary J. Morris and Leonie Berwick. Berwick, Leonie. MORRIS, Mary (Mary J.) 4532 Linnean Society of London 2008 Digital version available
Om bruket av myntor (De menthae usu), akademisk avhandling under Linnes presidium, Uppsala 1767/ oversatt fran latinet av Telemak Fredbarj och Albert Boerman. LINNÉ, Carl von, 1707-1778. 4104 Svenska Linn�s�llskapet 2008 Digital version available
Om bruket av varm och kall mat och dryck (Circa fervidorum et gelidorum usum), akademisk avhandling under Linnes presidium, Uppsala 1765 / oversatt fran latinet av Ejnar Haglund. LINNÉ, Carl von, 1707-1778. 4102 Svenska Linn�s�llskapet 2008 Digital version available
Om salladsvaxter (De acetariis), akademisk avhandling under Linnes presidium, Uppsala 1756 / oversatt fran latinet av Ejnar Haglund. LINNÉ, Carl von, 1707-1778. 4093 Svenska Linn�s�llskapet 2008 Digital version available
Updating the Linnaean heritage : names as tools for thinking about animals and plants. FUSCO, Giuseppe. BONATO, Lucio. MINELLI, Alessandro. 4087 Magnolia Press 2008 Digital version available
Carl von Linné as the root of natural history = Rinne to hakubutsugaku : shizenshi kagaku no genryu. 4660 Bun'ichi Sogo Shuppan 2008 Digital version available
Atliga frukter (Fructus Esculenti), akademisk avhandling under Linnes presidium, Uppsala 1763 / oversatt fran latinet av Ejnar Haglund och Telemak Fredbarj. LINNÉ, Carl von, 1707-1778. 4099 Svenska Linn�s�llskapet 2008 Digital version available