Union Catalogue

Partner logo

Title details

Author:
Corporate author:
Kungliga Svenska Vetenskaps Akademien (STOCKHOLM)
Main entry uniform title:
Uniform title:
Title:
Svar på frågan Huru kunna maskar, som göra skada på frukt-träd, ... bäst förekommas och fördrifvas? ... af Kongl. Vetensk. Akademien upgifven, år 1762.
Varying title form:
Soulsby no.:
Soulsby no. 568,Soulsby no. 1199

Edition details

Publisher:
Place of publication:
Stockholm
Publishing year:
1763
Edition:
Physical description:
(8o)
Series entry:
Language(s):
Swedish

Notes

General notes:
By C. N. Nelin, i.e. Carl Linnaeus
Contents notes:
Provenance:
Title history:
Language notes:
With note:
Dissertation notes:
Subject:
Additional author(s):
BERGMAN, Torbern Olof.
Additional corporate author(s):
Additional title(s):
OPAC identifier:
003508947
Collective uniform title:
Summary notes:
Other notes:

Title details

Author:
Corporate author:
Kungliga Svenska Vetenskaps Akademien (STOCKHOLM)
Main entry uniform title:
Uniform title:
Title:
Svar på frågan Huru kunna maskar, som göra skada på frukt-träd, ... bäst förekommas och fördrifvas? ... af Kongl. Vetensk. Akademien upgifven, år 1762.
Varying title form:
Soulsby no.:
Soulsby no. 1199,Soulsby no. 568

Edition details

Publisher:
Place of publication:
Stockholm
Publishing year:
1763
Edition:
Physical description:
(8o)
Series entry:
Language(s):
Swedish

Notes

General notes:
By C. N. Nelin, i.e. Carl Linnaeus
Contents notes:
Provenance:
Title history:
Language notes:
With note:
Dissertation notes:
Subject:
Additional author(s):
BERGMAN, Torbern Olof.
Additional corporate author(s):
Additional title(s):
OPAC identifier:
017458126
Collective uniform title:
Summary notes:
Other notes:
Partner logo

Title details

Author:
Corporate author:
Main entry uniform title:
Uniform title:
Title:
Svar på frågan huru kunna maskar, som göra skada på frukt- träd, medelst blommornas och löfvens affrätande, bäst förekommas och fördrifvas? : hvilken fråga, af kongl. vetensk. academien blef upgifven, år 1762.
Varying title form:
Soulsby no.:
Soulsby no. 568,Soulsby no. 1199

Edition details

Publisher:
tryckt hos directeuren Lars Salvius
Place of publication:
Stockholm
Publishing year:
1763
Edition:
Physical description:
64 s.
Series entry:
Language(s):
Swedish

Notes

General notes:
Svar af Torbern Bergman (s. [1]-27), Johan Leche (s. 28-47), Roland Schröder (s. 48-52), C. N. Nelin [i.e. C. v. Linné] (s. 53-61) og Eric Gust. Lidbeck (s. 62-64).
Contents notes:
Provenance:
Title history:
Language notes:
With note:
Dissertation notes:
Subject:
Additional author(s):
Bergman, Torbern Olof
Lerche, Johan.
Schröder, Roland.
Lidbeck, Eric Gust.
Linné, Carl von
Additional corporate author(s):
Additional title(s):
OPAC identifier:
20230405173807.0
Collective uniform title:
Summary notes:
Other notes: