Union Catalogue

Partner logo

Title details

Author:
Brander, Friderich Reinhold.
Corporate author:
Main entry uniform title:
Uniform title:
Title:
Kort Begrep af Natural-Historien, hwaruti, efter Herr Arch. och Riddaren Carl von Linnés samt Herr Profess. och Riddaren Joh. Gotsch. Wallerii Lärogrunder, de hufwudsakeligaste kännemärken uptagas, til Naturaliernas stadgade åtskilnad i allmänhet : första begynnare til tjenst sammandraget / af Mag. Fridr. Reinh. Brander ...
Varying title form:
Soulsby no.:
Soulsby no. 146b

Edition details

Publisher:
tryckt hos Johan Laur. Horrn, på dess bekostnad
Place of publication:
Wästerås
Publishing year:
1785
Edition:
Physical description:
[6], [v]-xvi, 189, [3] s., 1 falset tav.
Series entry:
Language(s):
Swedish

Notes

General notes:
Contents notes:
Provenance:
Title history:
Language notes:
With note:
Dissertation notes:
Subject:
Additional author(s):
Linné, Carl von
Additional corporate author(s):
Additional title(s):
Systema naturae.
OPAC identifier:
20230919090732.0
Collective uniform title:
Summary notes:
Other notes:
Partner logo

Title details

Author:
Brander, Friderich Reinhold.
Corporate author:
Main entry uniform title:
Uniform title:
Title:
Kort begrep af natural-historien, hwaruti, efter Herr Arch. och Riddaren Carl von Linnés samt Herr Profess. och Riddaren Joh. Gotsch. Wallerii Lärogrunder, de hufwudsakeligaste kännemärken uptagas, til naturaliernas stadgade åtskilnad i allmänhet : första begynnare til tjenst / sammandraget af Mag. Fridr. Reinh. Brander
Varying title form:
Soulsby no.:
Soulsby no. 146b

Edition details

Publisher:
Tryckt hos Johan Laur. Horrn, på dess bekostnad
Place of publication:
Wästerås
Publishing year:
1785
Edition:
Physical description:
xvi, [4], 189, [3] p. : 1 tab. ; 17 cm.
Series entry:
Language(s):
Swedish

Notes

General notes:
At the end are 3 pages headed: Förteckning på någre Böcker och Tractater, som äro tryckte hos Joh. Laur. Horrn i Wästeras, och finnas derstädes oinbundne, til här utsatte priser.
Contents notes:
Provenance:
NHM GENERAL - Bookplate of Basil Soulsby on front endpaper.
Title history:
Language notes:
In Swedish.
With note:
Dissertation notes:
Subject:
Additional author(s):
Linné, Carl von,
1707-1778
Additional corporate author(s):
Additional title(s):
Systema naturae
OPAC identifier:
995529602081
Collective uniform title:
Summary notes:
Other notes:
NHM GENERAL - Presented by Basil H. Soulsby; 13.11.1930; Björck & Börjesson; Kr.15
NHM GENERAL - Lettering; 17.iii.1929. 2/-
LINNLINK
4
Partner logo

Title details

Author:
Brander, Fridrik Reinhold, 1730-1800
Corporate author:
Main entry uniform title:
Uniform title:
Title:
Kort begrep af natural-historien, hwaruti, efter ... Carl von Linnés samt ... Joh. Gotsch. Wallerii lärogrunder, de hufwudsakeligaste kännemärken uptagas, til naturaliernas stadgade åtskilnad i allmänhet; första begynnare til tjenst : sammandraget af mag. Fridr. Reinh. Brander. ... Wästerås, tryckt hos Johan Laur. Horrn, på desz bekostnad, år 1785.
Varying title form:
Soulsby no.:
Soulsby no. 146b

Edition details

Publisher:
Place of publication:
Wästerås, tryckt hos Johan Laur. Horrn, på desz bekostnad, år 1785.
Publishing year:
1785
Edition:
Physical description:
[04] , xvi, 192 s. =(s. 190-92 opag. annons)=; [1] ins. ; 8:o.
Series entry:
Language(s):
Swedish

Notes

General notes:
=Pris:= "13 sz. 6 r. spec." obunden.
Fraktur
Med avslutande svenskt och latinskt register
Utvikbar tabell interfolierad (s. 56) över "Wäxternas hufwudsakeligare yttre delar
Frakturstil
Contents notes:
Provenance:
Vasb: Claës Eric Mellerberg: Eric Gustaf Geijer 1795: B. G. Geyer 1813
Title history:
Language notes:
With note:
Dissertation notes:
Subject:
Naturvetenskap sao 155032
Science
Lin2 Naturvetenskap -- Allmän
NoF Naturvetenskap [i allmänhet]
Additional author(s):
Additional corporate author(s):
Horrn
Additional title(s):
OPAC identifier:
2437817
Collective uniform title:
Summary notes:
Other notes:
L Härmed sb.: Jörlin, E. Flora macelli hortensis ... Lund, 1784
L Härmed sb. ex. 2 av: Jörlin, E. Swenska fruckt-trägården eller konsten at så ... Lund, 1786
Ljusbrunt halvskinnband med upphöjda bind och guldtryck
Uka Brunt halvskinnband, stänkt överdragspapper, skinnförstärkta hörn, stänkt snitt
Vasb Ryggetikett: E 169.
Partner logo

Title details

Author:
Brander, Fridrik Reinhold, 1730-1800
Corporate author:
Main entry uniform title:
Uniform title:
Title:
Kort begrep af natural-historien, hwaruti, efter ... Carl von Linnés samt ... Joh. Gotsch. Wallerii lärogrunder, de hufwudsakeligaste kännemärken uptagas, til naturaliernas stadgade åtskilnad i allmänhet; första begynnare til tjenst : sammandraget af mag. Fridr. Reinh. Brander. ... Wästerås, tryckt hos Johan Laur. Horrn, på desz bekostnad, år 1785.
Varying title form:
Soulsby no.:
Soulsby no. 146b

Edition details

Publisher:
Place of publication:
Wästerås, tryckt hos Johan Laur. Horrn, på desz bekostnad, år 1785.
Publishing year:
1785
Edition:
Physical description:
[04] , xvi, 192 s. =(s. 190-92 opag. annons)=; [1] ins. ; 8:o.
Series entry:
Language(s):
Swedish

Notes

General notes:
=Pris:= "13 sz. 6 r. spec." obunden.
Fraktur
Med avslutande svenskt och latinskt register
Utvikbar tabell interfolierad (s. 56) över "Wäxternas hufwudsakeligare yttre delar
Contents notes:
Provenance:
Vasb: Claës Eric Mellerberg: Eric Gustaf Geijer 1795: B. G. Geyer 1813
Title history:
Language notes:
With note:
Dissertation notes:
Subject:
Naturvetenskap
Additional author(s):
Additional corporate author(s):
Horrn
Additional title(s):
OPAC identifier:
991000367169707596
Collective uniform title:
Summary notes:
Other notes:
Ljusbrunt halvskinnband med upphöjda bind och guldtryck
Uka Brunt halvskinnband, stänkt överdragspapper, skinnförstärkta hörn, stänkt snitt