Union Catalogue

Partner logo

Title details

Author:
Linné, Carl von, 1707-1778
Corporate author:
Main entry uniform title:
Uniform title:
Horticultura academica.
Title:
Afhandling om trägårdsskjötseln, till dess beskaffenhet och art, uti et academiskt lärdoms-prof under archiaterns och riddarens Linnæi utgifvit och på svenska öfversatt af Johan Gustaf Wollrath ...
Varying title form:
Om trägårdsskjötseln
Soulsby no.:
Soulsby no. 1843

Edition details

Publisher:
Place of publication:
Örebro, tryckt hos J. Lindh, år 1774.
Publishing year:
1774
Edition:
Physical description:
21 [1] s. ; 8:o
Series entry:
Language(s):
Swedish

Notes

General notes:
Hebbe, Den svenska lantbrukslitteraturen, I:1269
Contents notes:
Provenance:
Title history:
Language notes:
With note:
Dissertation notes:
Subject:
Trädgårdsskötseln Sverige sao
Additional author(s):
Wollrath, Johan Gustaf,
1736-1791
Additional corporate author(s):
Lindh
Additional title(s):
Om trädgårdsskötseln
OPAC identifier:
10176445
Collective uniform title:
Summary notes:
Other notes:
Partner logo

Title details

Author:
Linné, Carl von, 1707-1778
Corporate author:
Main entry uniform title:
Uniform title:
Horticultura academica.
Title:
Afhandling om trägårdsskjötseln, till dess beskaffenhet och art, uti et academiskt lärdoms-prof under archiaterns och riddarens Linnæi utgifvit och på svenska öfversatt af Johan Gustaf Wollrath ...
Varying title form:
Om trägårdsskjötseln
Soulsby no.:
Soulsby no. 1843

Edition details

Publisher:
Place of publication:
Örebro, tryckt hos J. Lindh, år 1774.
Publishing year:
1774
Edition:
Physical description:
21 [1] s. ; 8:o
Series entry:
Language(s):
Swedish

Notes

General notes:
Hebbe, Den svenska lantbrukslitteraturen, I:1269
Contents notes:
Provenance:
Title history:
Language notes:
With note:
Dissertation notes:
Subject:
Trädgårdsskötseln Sverige
Additional author(s):
Wollrath, Johan Gustaf,
1736-1791
Additional corporate author(s):
Lindh
Additional title(s):
Om trädgårdsskötseln
OPAC identifier:
vtls001837825
Collective uniform title:
Summary notes:
Other notes: