Union Catalogue

Partner logo

Title details

Author:
Linné, Carl von, 1707-1778
Corporate author:
Main entry uniform title:
Uniform title:
Title:
Tal, vid deras Kongl. Majesteters höga närvaro, hållit uti Upsala ... den 25 Septemb. 1759 / och på allernådigsta befallning utgifvit af Carl Linnæus, Academiens dåvarande rector.
Varying title form:
Soulsby no.:
Soulsby no. 2054

Edition details

Publisher:
tryckt i Kongl. Academiska Boktryckeriet
Place of publication:
Upsala
Publishing year:
1759
Edition:
Physical description:
8 unnumbered pages ; 32 cm (folio)
Series entry:
Language(s):
Swedish

Notes

General notes:
Contents notes:
Provenance:
Title history:
Language notes:
With note:
Dissertation notes:
Subject:
Sciences Study Sweden
Sciences Sweden. local
Addresses. local
Additional author(s):
Banks, Joseph,
1743-1820
Ziervogel, Evald,
1728-1765
Additional corporate author(s):
Additional title(s):
OPAC identifier:
002178231
Collective uniform title:
Summary notes:
Other notes:

Title details

Author:
Linné, Carl von, 1707-1778.
Corporate author:
Main entry uniform title:
Uniform title:
Other single Works
Title:
Tal, vid deras Kongl. Majesteters höga närvaro, hållit uti Upsala ... den 25 Septemb. 1759. och på allernådigsta befallning utgifvit af Carl Linnæus, Academiens då varande rector.
Varying title form:
Soulsby no.:
Soulsby no. 2054

Edition details

Publisher:
tryckt i Kongl. Academiska Boktryckeriet
Place of publication:
Upsala
Publishing year:
1759
Edition:
Physical description:
[8] pages ; 32 cm
Series entry:
Language(s):
Swedish

Notes

General notes:
Contents notes:
Provenance:
Title history:
Language notes:
With note:
Dissertation notes:
Subject:
Sciences Study Sweden
Addresses. Local
Additional author(s):
Banks, Joseph,
1743-1820
Ziervogel, Evald,
1728-1765
Additional corporate author(s):
Additional title(s):
OPAC identifier:
018055017
Collective uniform title:
Summary notes:
Other notes:
Partner logo

Title details

Author:
Linné, Carl von
Corporate author:
Main entry uniform title:
Uniform title:
Title:
Tal, vid deras kongl. majesteters höga närvaro, hållit uti Upsala, på stora carolinska lärosalen den 25 septemb. 1759 / och på allernådigsta befallning utgifvit af Carl Linnæus, academiens då varande rector.
Varying title form:
Soulsby no.:
Soulsby no. 2054

Edition details

Publisher:
tryckt i kongl. academiskaboktryckeriet
Place of publication:
Uppsala
Publishing year:
1759
Edition:
Physical description:
[5] s.
Series entry:
Language(s):
Swedish

Notes

General notes:
Contents notes:
Provenance:
Title history:
Language notes:
With note:
Dissertation notes:
Subject:
Additional author(s):
Additional corporate author(s):
Additional title(s):
OPAC identifier:
20220818125337.0
Collective uniform title:
Summary notes:
Other notes:
LINNE201509 dnl LOCAL
Partner logo

Title details

Author:
LINNAEUS, Carl.
Corporate author:
Main entry uniform title:
Uniform title:
Title:
Tal, vid deras Kongl. Majesteters hoga narvaro, hallit uti Upsala, pa stora carolinska larosalen den 25 Septemb. 1759. Och pa allernadigsta befallning utgifvit.
Varying title form:
Soulsby no.:
Soulsby no. 2054.

Edition details

Publisher:
Tryckt i Kongl. Akad. Boktryckeriet
Place of publication:
Upsala
Publishing year:
1759
Edition:
Physical description:
pp. [7].
Series entry:
Language(s):
Swedish

Notes

General notes:
Contents notes:
Provenance:
Title history:
Language notes:
With note:
Dissertation notes:
Subject:
Natural History/Conservation.
Speeches
Additional author(s):
Additional corporate author(s):
Additional title(s):
OPAC identifier:
C5023
Collective uniform title:
Summary notes:
Other notes:
Reprint?
Partner logo

Title details

Author:
Linné, Carl von, 1707-1778
Corporate author:
Main entry uniform title:
Uniform title:
Title:
Tal, vid deras Kongl. Majesterers höga närvaro, hållit uti Upsala, på stora Carolinska lärosalen den 25 Septembr. 1759, och på allernådigsta befallning utgifvit / af Carl Linnaeus ... Rector
Varying title form:
Tal, Sept. 25, 1759.
Soulsby no.:
Soulsby no. 2054

Edition details

Publisher:
Tryckt i Kongl. Academiska Boktryckeriet
Place of publication:
Upsala
Publishing year:
1759
Edition:
Physical description:
[5] p. ; 35 cm.
Series entry:
Language(s):
Swedish

Notes

General notes:
Contents notes:
Provenance:
Title history:
Language notes:
In Swedish.
With note:
Dissertation notes:
Subject:
Additional author(s):
Additional corporate author(s):
Additional title(s):
OPAC identifier:
9931425002081
Collective uniform title:
Summary notes:
Other notes:
By permission of the Trustees of The Natural History Museum (London).
NHM GENERAL - Björck & Börjesson. 22.xi.1926. Kr.30.
NHM GENERAL - Bound by W J Forbes in tooled leather binding with gilded edges and marbled endpapers. In a slipcase. 12.i.1927. £2.5.0.
LINNLINK
4
Partner logo

Title details

Author:
Linné, Carl von, 1707-1778
Corporate author:
Main entry uniform title:
Uniform title:
Title:
Tal, vid deras kongl. majesteters höga närvaro, hållit uti Upsala, på stora carolinska lärosalen den 25 septemb. 1759. och på allernådigsta befallning utgifvit af Carl Linnæus, academiens då varande rector. Upsala, tryckt i kongl. academiska boktryckeriet.
Varying title form:
Soulsby no.:
Soulsby no. 2054

Edition details

Publisher:
(akademiska tryckeriet
Place of publication:
Uppsala
Publishing year:
1759
Edition:
Physical description:
[08] s. 2:o.
Series entry:
Language(s):
Swedish

Notes

General notes:
Antikva
Digitaliserat exemplar
Fritt tillgänglig via Internet
Contents notes:
Provenance:
Title history:
Language notes:
With note:
Dissertation notes:
Subject:
Additional author(s):
Additional corporate author(s):
Additional title(s):
OPAC identifier:
16313056
Collective uniform title:
Summary notes:
Other notes:
Digitalt faksimil och elektronisk text Stockholm Kungliga biblioteket 2012
Rättigheter för Litteraturbankens texter http://litteraturbanken.se/om/rattigheter
CC0 1.0 Universal (CC0 1.0) Public Domain Dedication https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/

Title details

Author:
Linné, Carl von, 1707-1778
Corporate author:
Main entry uniform title:
Uniform title:
Title:
Tal, vid deras kongl. majesteters höga närvaro, hållit uti Upsala, på stora carolinska lärosalen den 25 septemb. 1759. och på allernådigsta befallning utgifvit af Carl Linnæus, academiens då varande rector. Upsala, tryckt i kongl. academiska : boktryckeriet.
Varying title form:
Soulsby no.:
Soulsby no. 2054

Edition details

Publisher:
(akademiska tryckeriet
Place of publication:
Uppsala
Publishing year:
1759
Edition:
Physical description:
[08] s. 2:o.
Series entry:
Language(s):
Swedish

Notes

General notes:
Antikva
Contents notes:
Provenance:
Ex. A-B: Stämpel: K. Vetenskapsakademiens bibliotek Donation från Linneanska Stiftelsen vid Hammarby.
Title history:
Language notes:
With note:
Dissertation notes:
Subject:
S KBKATALOG1955 (KB/Kat55/1239913060)
Additional author(s):
Additional corporate author(s):
Kungl. Vetenskapsakademien
Linneanska Stiftelsen vid Hammarby
Additional title(s):
OPAC identifier:
2413689
Collective uniform title:
Summary notes:
Other notes:
H Ex. B: Mycket nött och lagat ex., oinbundet
H Ex. A: Senare halvpergamentband med marmorerat pärmpapper
Partner logo

Title details

Author:
Linné, Carl von, 1707-1778
Corporate author:
Main entry uniform title:
Uniform title:
Title:
Tal, vid deras kongl. majesteters höga närvaro, hållit uti Upsala, på stora carolinska lärosalen den 25 septemb. 1759. och på allernådigsta befallning utgifvit af Carl Linnæus, academiens då varande rector. Upsala, tryckt i kongl. academiska : boktryckeriet.
Varying title form:
Soulsby no.:
Soulsby no. 2054

Edition details

Publisher:
(akademiska tryckeriet
Place of publication:
Uppsala
Publishing year:
1759
Edition:
Physical description:
[08] s. 2:o.
Series entry:
Language(s):
Swedish

Notes

General notes:
Antikva
Contents notes:
Provenance:
Donation från Linneanska Stiftelsen vid Hammarby.
Title history:
Language notes:
With note:
Dissertation notes:
Subject:
Additional author(s):
Additional corporate author(s):
Linneanska Stiftelsen vid Hammarby
Additional title(s):
OPAC identifier:
991010018309707596
Collective uniform title:
Summary notes:
Other notes: