Union Catalogue

All records for Stockholm University Library (Stockholms universitetsbibliotek) (1034 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Den lärda världens omdöme om med. dr. Carl Linnæi skrifter / svensk översättning av Hjalmar Hedfors ; inledning och noter av Telemak Fredbärj 4143 Svenska Linné-sällsk. 1952 Digital version available
Då archiatern herr doct. Carl Linnæus blev dubbad til riddare af Konglige Nordstjärne-orden, den 27 april 1753. / Yttrade deröfver sin fägnad några natural wettenskapens idkare. 2586 1753 Digital version available
Linnaeus commemorated : 1707-May 23rd-1957 ; addresses delivered at the academic session on the 23rd of May, 1957, in the Ridderzaal of the Town Hall, Haarlem 3120 National Museum for the History of Science 1957 Digital version available
Katalog 60. Botanik. Carl von Linné in memoriam 3682 1907 Digital version available
An index to the authors (other than Linnæus) mentioned in the Catalogue of the works of Linnæus preserved in the Libraries of the British Museum / British Museum 3677* British Museum 1936 Digital version available
Almanach för året, efter wår frälsares Christi födelse, 1750. Til Stockholms horizont, belägen 59 grad. 20 min. norr-om æquatoren och 2 tids-min. öster om Upsala observatorium. Utgifwen efter hans kongl. maj:ts nådigste stadgande af des wetenskaps academie. Stockholm, tryckt hos Lorentz Ludwig Grefing. 431 1749 Digital version available
Till vetenskapernas gynnare och vänner vid aftäckningen af Linnés bildstod i Upsala den 12 october 1829. I den studerande ungdomens namn af nationernas curatorer. Upsala Palmblad & c., 1829. 2676 1829 Digital version available
Carl von Linnés betydelse såsom naturforskare och läkare : skildringar / utgifna af Kungl. Vetenskapsakademien i anledning av tvåhundraårsdagen af Linnés födelse 2923 1907 Digital version available
Catalogue of the printed books and pamphlets in the Library of the Linnean society of London. 3715 1925 Digital version available
Festen till Carl von Linnés minne i Upsala den 10 januari 1878 2782 1878 Digital version available
A catalogue of the works of Linnaeus : Issued in commemoration of the 250th anniversary of the birthday of Carolus Linnaeus, 1707-1778 4461 1957 Digital version available
Linnés språk och stil : studier i Linnés svenska författarskap / av Margit Abenius ... ; samlade och utgivna av Sigurd Fries Abenius, Margit, 1899-1970 Fries, Sigurd, 1924- 3896 Prisma ;[Seelig] 1971 ; Digital version available
Gröna arkiv : med Linnés ögon och andras / [text- och bildredigering: Kerstin Abukhanfusa] Abukhanfusa, Kerstin, 1941- 3969 Riksarkivet 2007 Digital version available
Antiquitates Linnæanæ. Programma, quo ad solemnem inaugurationem philosophiæ doctorum crastina luce celebrandam magnos hospites, literarum patronos, patres civesque academicos et urbicos, reverenter et perofficiose invitat legitime constitutus promotor Carolus Adolphus Agardh ... Agardh, Carl Adolph, 1785-1859 2672 1826 Digital version available
Om Linnés betydelse i botanikens historia : med anledning av Linné-festen i Lund den 10 januari 1878 Agardh, Jacob Georg, 1813-1901 2763 1878 Digital version available
Linnés lära om i naturen bestämda och bestående arter hos vexterne efter Linnés skrifter framstäld, och med motsvatande åsigter hos Darvin jemförd. Agardh, Jacob Georg, 1813-1901 873 1885 Digital version available
The floral king : a life of Linnaeus / by Albert Alberg Alberg, Albert 2814 W. H. Allen 1888 Digital version available
Carl v. Linné, blomsterkungen. : Minne af den 23 maj 1891. Alberg, Albert, f. 1838 2821 Alfred Lindell & Co. 1891 Digital version available
Carl von Linné / Ove Almborn Almborn, Ove, 1914- 4253 1978 Digital version available
Studier över Carl von Linnés verksamhet som läkare: Ett bidrag till Syfilidologiens historia. Föredrag vis Svenska Linné-Sällskapets sammankomst d. 8 december 1922/ av Johan Almkvist Almkvist, Johan, 1869-1945 3045 Almqvist & Wiksell 1923 Digital version available