Union Catalogue

All records for Stockholm University Library (Stockholms universitetsbibliotek) (1034 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Surinamensia Grilliana cum consensu ampliss. Facult. Med. in Regia Academia Upsaliensi, præside ... D:n. Doct. Carolo Linnæo ... speciminis academici loco curiosis examinanda sistit ... Petrus Sundius Nic. Fil. Stockholmiensis. In audit. Carol. Maj. d. XVIII. Junii, anni MDCCXLIIX. Linné, Carl von, 1707-1778 1486 1748 Digital version available
Observationer i materia medica : Observationes in materiam medicam : akademisk avhandling under Linnés presidium Upsala 1772 / översatt från latinet av Johan Bergman ; efterskrift och noter av Telemak Fredbärj Linné, Carl von, 1707-1778 4137 1949 Digital version available
Noctiluca marina, quam, consensu experient. Facult. Med. in Reg. Acad. Upsaliensi, sub præsidio ... D. D. Caroli Linnæi ... publice ventilandam sistit Carolus Frid. Adler, Holmiensis. In aud. Carol. Maj. d. [9.] Jun. a. MDCCLII. Linné, Carl von, 1707-1778 1673 1752 Digital version available
Fundamenta entomologiae: or, an Introduction to the knowledge of insects. Being a transl. of the Fundamenta entomologiae of Linnaeus, farther illustr. with copper pl. and additions by W. Curtis ... Linné, Carl von, 1707-1778 2371 1772 Digital version available
Linné and the love for nature. Putnam, Edward Kirby 2916 1907 Digital version available
Om indianska krassens blickande af Elisabet Christina Linnæa Linnæa, Elisabet Christina, 1743-1782 563 1762 Digital version available
Åminnelse-tal, öfver kongl. vetenskaps academiens framledne ledamot, archiatern ... Carl von Linné, hållet, i kongl. maj:ts höga öfvervaro, för kongl. vetenskaps academien, den 5 december, 1778. Af kongl. academiens ledamot Abraham Bäck ... Stockholm, tryckt hos Joh. Georg Lange. 1779. Bäck, Abraham, 1713-1795 2594 1779 Digital version available
Caroli a Linné ... Materia medica editio qvarta avctior cvrante Io. Christ. Dan. Schrebero ... Linné, Carl von, 1707-1778 974 1782 Digital version available
Caroli Linnaei ... Philosophia botanica in qua explicantur fvndamenta botanica cvm definitionibus partium, exemplis terminorun [sic], observationibus rariorum, adiectis figvris æneis. Linné, Carl von, 1707-1778 444 1770 Digital version available
Dates of publication of the separate parts of Gmelin's edition (13th) of the 'Systema naturae' of Linnæus. By John Hopkinson, F.L.S, F.Z.S., &c. Hopkinson, John 120 1908 Digital version available
Quæstio historico naturalis, Cui bono? quam breviter solutam, consensu experientiss. Facult. Medicæ in illustri Academia Upsaliensi, præside ... Dn. Doct. Carolo Linnæo, ...ad diem XXI. Octobr. anni MDCCLII, ... in auditorio Carolino minori. Publicæ ventilationi modeste offert Christophorus Gedner, Eliæ fil. Fierdhundrensis. Linné, Carl von, 1707-1778 1691 1752 Digital version available
Grifte-tal öfver välborne herrn herr Carl von Linné, m.d. professor i medicin och botanik vid kongl. academien i Upsala ... Hållet i Upsala domkyrka, den 30 november 1783, då den å svärds-sidan utgångna von Linnéiska ättens sköldemärke : sönderslogs af David Schulz von Schulzenheim. Upsala, tryckt hos directeuren Johan Edman, 1784. Schulzenheim, David von, 1732-1823 3846 1784 Digital version available
Methodi Linnæanæ botanicæ delineatio, exhibens characteres essentiales generum necnon specierum ... opus herbationibus accommodatum, curante J. E. Gilibert ... Gilibert, Jean Emmanuel, 1741-1814 735 1760 Digital version available
Caroli a Linné Systema naturae ex editione duodecima in epitomen redactum et praelectionibus academicis accomodatum a Iohanne Beckmanno ... Tomus I. Regnum animale. Linné, Carl von, 1707-1778 93 1772 Digital version available
Förteckning över i Uppsala förvarade herbarieexemplar med påskrifter av Linnés hand. Juel, Hans Oscar, 1863-1931 3535 1931 Digital version available
Linnés naturforskning / af C. A. M. Lindman Lindman, Carl Axel Magnus, 1856-1928 2905 1907 Digital version available
Berusningsmedel : (Inebriantia) : akademisk avhandling under Linnés presidium, Uppsala 1761 / övers. från latinet av Albert Boerman och Telemak Fredbärj Linné, Carl von, 1707-1778 4171 1963 Digital version available
Då archiatern herr doct. Carl Linnæus blev dubbad til riddare af Konglige Nordstjärne-orden, den 27 april 1753. / Yttrade deröfver sin fägnad några natural wettenskapens idkare. 2586 1753 Digital version available
Hinder för läkekonsten : Obstacula medicinæ : akademisk avhandling under Linnés presidium Upsala 1752 / översatt från latinet av Sven-Olof Thulin ; efterskrift och noter av Telemak Fredbärj Linné, Carl von, 1707-1778 4136 1948 Digital version available
Enchiridion historiae naturali inserviens, quo termini et delineationes ad avium, piscium, insectorum et plantarum adumbrationes intelligendas et concinnandas, secundum methodum systematis Linnaeani contintentur, editore Io. Reinholdo Forster ... Forster, Johan Reinhold, 1729-1798 147 1788 Digital version available