Union Catalogue

All records for Stockholm University Library (Stockholms universitetsbibliotek) (2060 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Joachimi Friderici Bolten medicinæ doctoris et physici Hambvrgensis ad illvstrem systematis natvræ avthorem Carolvm a Linné eqvitem avratvm Epistola de novo qvodam zoophytorvm genere. Bolten, Joachim Friedrich, 1718-1796 87 1770 Digital version available
Caroli Linnaei ... Systema natvrae, per regna tria natvrae, secvndvm classes, ordines, genera, species cvm characteribvs, et differentiiis. Tomus III. Linné, Carl von, 1707-1778 116 1770 Digital version available
Index regni vegetabilis qvi continet plantas omnes qvae habentvr in Linnaeani systematis editione novissima dvodecima. Jacquin, Nicolaus Joseph von, 1727-1817 82 1770 Digital version available
Reizen van den heer Karel Linnéus ... door eenige landschappen van Zweeden, op bevel der loffelyke stenden des koningryks verricht. Eerste deel. Bevattende Oeland en Gothland. Met kopere platen en kaarten. Linné, Carl von, 1707-1778 208 1770 Digital version available
Dissertationem botanicam, de Erica, venia experient. Fac. Med. in Reg. acad. Upsal. moderante, ... Carolo Linne ... publicæ ventilationi offert ... Johan Adolph Dahlgren, Ebbesson. Norrcopia. Ostrogothus. In audit. Carol. maj. die XIX. Decemb. anni MDCCLXX. H. A. M. S Linné, Carl von, 1707-1778 2399 1770 Digital version available
Calceolaria pinnata, en rar växt, beskrifven af Carl v. Linné. Linné, Carl von, 1707-1778 570 1770 Digital version available
Continvatio altera selectarvm ex amoenitatibvs academicis Caroli Linnaei dissertationvm. Qvas edidit, et additamentis avxit L. B. e S. I. Linné, Carl von, 1707-1778 1328 1769 Digital version available
Flora Åkeröensis, quam sub præsidio ... Caroli à Linné ... publicæ censuræ subjicit stipendiarius nesselianus Carolus Joh. Luut, Sudermannus. In audit. Car. Maj. die XXIII Decemb., anni MDCCLXIX Linné, Carl von, 1707-1778 2397 1769 Digital version available
Selectae ex amoenitatibvs academicis Caroli Linnaei dissertationes ad vniversam natvralem historiam pertinentes, qvas edidit, et additamentis avxit L. B. e S. I. Linné, Carl von, 1707-1778 1327 1769 Digital version available
Voyages dans le Levant, dans les années 1749,50,51 & 52. Contenant des observations sur l'historie naturelle, la médicine, l'agriculture & le commerce, & particulierement sur l'historie naturelle de la Terre Sainte. : Par Frédéric Hasselquist ... Publ. par ordre du Roi de Suède, par Charles Linnaeus ...Traduits de l'allemand par M. Hasselquist, Fredrik, 1722-1752 3583 1769 Digital version available
Mus Aguti : Syst. Nat. eller beskrifning på et brasiliskt djur, Aguti Linné, Carl von, 1707-1778 1205 1768.] Digital version available
Tvänne anmärkningar uti natural-historien. Linné, Carl von, 1707-1778 1211 1768.] Digital version available
Djuret Narica, beskrifvit af Carl von Linné. Linné, Carl von, 1707-1778 1208 1768 Digital version available
Caroli a Linné ... Systema naturæ per regna tria naturæ, secundum classes, ordines, genera, species, cum characteribus, differentiis, synonymis, locis. Editio duodecima, reformata. Cum privilegio s:æ r:æ m:tis Sveciæ. [3-4:] : Cum privilegio s:æ r:æ m:tis Sveciæ, et electoris saxon. Holmiæ, impensis direct. Laurentii Salvii. =1-4. 1766-68.=. [Del 4] Tomus III. 1768. Linné, Carl von, 1707-1778 62 (Salvius 1768 Digital version available
Dissertatio de coloniis plantarum, quam, cons. nobiliss. & experientiss. Fac. Med. Ups. præside ... Carolo à Linné ... publico examini tradit ... Joannes Flygare, Dalekarlus. In audit. Carolino majori die 15 Junii 1768. H. A. M. S Linné, Carl von, 1707-1778 2385 1768 Digital version available
Dissertatio botanico-medica sistens rariora Norvegiæ, quam cons. nobiliss. & experientiss. Fac. Med. Ups: præside ... Carolo à Linné ... pro gradu doctoris publice ventilandam offert Henricus Tonning, Norvego - Nidrosiensis ... In auditorio Carolino majori die 27 Februarii 1768. H. A. et P. M. S Linné, Carl von, 1707-1778 2381 1768 Digital version available
Dissertatio de morbis nautarum Indiæ quam, experimentissimæ Facult. Medicæ consensu ... sub præsidio ... Car. v. Linné, ... pro gradu doctoris proponit Carolus Henr. Wänman Uplandus. ... ad diem V. Nov. in audit. Carolin. maj. anni MDCCLXVIII. Horis a. &. p. m. solitis Linné, Carl von, 1707-1778 2391 1768 Digital version available
Dissertatio medica, de medico sui ipsius. quam, consensu Fac. Med. ad Reg. acad. Ups. præside ... Carolo v. Linné, ... pro gradu doctoris publico examini submittit stip. reg. Johannes Grysselius Nericius philos. candid. In audit. Carol. maj. die [XI] Jun. anni MDCCLXVIII. Horis ante et post meridiem consvetis Linné, Carl von, 1707-1778 2388 1768 Digital version available
Kort, men tillförlitelig bij-skjötsel, på egen förfarenhet och anställte försök, efter bijens egenteliga natur och egenskaper, grundad och inrättad, samt till allmänhetens tjenst och nytta, på mångas åstundan och anmodan, utgifwen af S. Linnæus ... 1768. Wexiö. tryckt hos kongl. privilegerade och gymnasii boktryckaren, Anders Wrigseen Linnæus, Samuel, 1718-1797 3812 Vrigseen 1768 Digital version available
Dissertatio academica sistens iter in Chinam, cons. exper. Fac. Med. Ups. moderante. ... D:no Car. v. Linné, ... publico examini submissa ab ... Andrea Sparrman, Uplando. In auditorio Carol. Maj. d. XXX. Nov. anni MDCCLXVIII. H. A. M. S Linné, Carl von, 1707-1778 2393 1768 Digital version available